Wat zijn de kansen en bedreigingen van de deeleconomie?

De deeleconomie groeit. Men deelt woningen bijvoorbeeld via Airbnb en auto’s via SnappCar. De jeugd verdient geld bij bedrijven als Deliveroo en Helpling. De kwestie blijft echter hoe men van een grotere afhankelijkheid van deze platformen kan blijven profiteren en tegelijkertijd behoed kan blijven voor negatieve gevolgen.

Deze vraag stond op 27 juni 2019 centraal in een avond paneldiscussieronde met als titel “Towards an Inclusive Platform Economy” in Tivoli Vredenburg in Utrecht. 

Deelplatformen voor het goede doel 

Peter Baeck, hoofd van de Britse innovatiedenktank Nesta, concludeert dat de deeleconomie aan de ene kant grote voordelen kan bieden voor de samenleving, maar beleidsmakers moeten zowel de negatieve gevolgen ervan actief reguleren als een ecosysteem van sociale innovatie financieren en koesteren. Anderzijds zal men innovators moeten opleiden en aanmoedigen om te experimenteren met eigendom en modellen te gebruiken die waarde overdragen aan de lokale economieën.

Hieronder een aantal voorbeelden van online platformen, die zich vooral op welzijnsdenken focussen in hun activiteiten: 

 • Beam biedt hulp voor dakloze mensen. Men kan via het platform een donatie geven om een training voor een dakloze te financieren. Beam faciliteert in het traject de trainingen en zoekt werk voor de kandidaat. 
 • Equal Care Co-op bouwt aan een samenwerkingsplatform in de Upper Calder Valley in het Verenigd Koninkrijk dat de relatie tussen de zorgontvanger en de verzorger centraal stelt binnen hun dienstverlening. De platform geeft een echte stem en macht aan mensen, die zowel ondersteuning geven alsook ontvangen. 
 • Good SAM is een app welke levens redt met behulp van technologie. Via de app is een gemeenschap van goede Samaritanen aangesloten, welke graag voor het geval de dichtstbijzijnde persoon in nood helpen. Velen zijn gepensioneerde dokters, verpleegkundige, paramedici en andere leden van hulpdiensten. Ze zijn vooral getraind op het gebied van eerste hulp. Ze kunnen een luchtweg onderhouden, ondersteunen een bloeding te stoppen en als nodig kunnen ze ondersteunen bij het uitvoeren van levensreddende reanimatie. 
 • De Hearts Milk Bank is de nieuwste melkbank in het Verenigd Koninkrijk. Het platform biedt een rechtvaardige toegang tot donormelk voor premature en zieke baby’s, en meer moeders ondersteunen om melk te doneren vroegtijdig geboren en zieke baby’s. 
 • ShareTown, ontwikkeld door Nesta, schets een toekomstig stadsbeeld dat de veranderende relatie tussen burgers, technologie en lokaal bestuur verkent. De focus ligt vooral op een rechtvaardiger sociaal gerichte sharing economie. Uiteindelijk zal meer macht moeten gaan naar lokale groeperingen. 

Wat zijn de argumenten vanuit de maatschappij om te investeren in dit soort van welzijnsinitiatieven: 

 • Ze starten iets nieuws
 • Ze laten iets herleven dat braak heeft gelegen of dat op het punt staat stilgelegd te worden  
 • Ze willen meer financiële zekerheid
 • Ze willen groeien
 • Ze willen de community bij betrekken
Hoe de big 5 tech-bedrijven steeds meer indringen in de samenleving

Prof. dr. José van Dijck, coauteur van het boek ‘The Platform Society’ en Universiteitshoogleraar aan de Universiteit Utrecht geeft in haar pleidooi aan dat zij niet graag de term sharing economy gebruikt maar zij verwijst vooral naar de term platformsamenlevingen. In deze context speelt het verzamelen van data een belangrijke rol. In haar betoog geeft zij aan dat men afstand zou moeten winnen van de markten en zich meer zou moeten richten op de behoeften van de samenleving. De gezelschap wordt steeds afhankelijker van de grote zogenaamde big 5 platformen: Alphabet, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft. Het is duidelijk dat Google (onderdeel Alphabet) in toenemende mate een dominante machtspositie inneemt in verschillende sectoren zoals de publieke en private sector. 

Bron: Visual Capitalist (2019)

Hoe de big 5 indringen in de publieke sector

Binnen de publieke sector worden scholen in toenemende mate platformiseert door de big 5. Het zijn in dat opzichte geen neutraal te beschouwen leeromgevingen meer. Voorbeelden uit Amerika laten zien, hoe bijvoorbeeld Jeff Bezos van Amazon scholen wil oprichten waarin schoolkinderen als consumenten worden behandelt, zoals het in dit artikel op the Verge wordt beschreven. Facebook is van plan om in een samenwerking eveneens gepersonaliseerde leeromgevingen aan scholen aan te bieden. Google heeft eveneens plannen om volledig het leslokaal over te nemen.

Zo verkoopt het bedrijf bijvoorbeeld Chrome laptops met reeds geïnstalleerde software en apps, zodat Google elke handeling van een student kan monitoren. Daarbij communiceert Google in richting van de scholen een reeks aan voordelen, namelijk leeromgevingen op maat, betere educatie, meer vrije tijd voor leerkrachten. De vraag is echter of deze beloftes ook daadwerkelijk waar zijn. Uiteindelijk wordt op deze manier meer geld in technologie investeert, maar dat geld zou eigenlijk beter terecht komen bij de leraren welke ook onder druk staan. 

Wat betekent dit voor de publieke waarden binnen de publieke sector? 

Met betrekking tot privacy wordt het complete leerproces van studenten vastgelegd, de interactie, de communicatie en de administratie. Op het vlak van autonomie wordt het onderwijs in toenemende mate gestuurd op basis van commerciële waardes. Men weet echter niet wat de effecten van deze leerplatformen zijn. Het is interessant dat Google leraren rechtstreeks lijkt te benaderden om ingangen te vinden in de scholen. Ze richten hun pijlen niet op bijvoorbeeld het management of bestuur. 

Daarnaast is er uiteraard een discussie gaande om reputatie systemen voor leraren in te voeren. De term reputatie is in deze context al gecommercialiseerd. Zo zijn er bijvoorbeeld al platformen zoals Rate my professors en Teach Point die het beoordelen van docenten mogelijk maken. Het zijn voornamelijk eveneens niet-transparante systemen. Geldmiddelen zijn vooral een issue binnen het onderwijs. 

Oproep om een goede omgang met data te koesteren

Een issue bestaat erin dat veel scholieren en mensen in het algemeen niet zo een groot belang daaraan hechten hoe met hun data wordt omgegaan. Het zou wel van belang zijn dat het onderwijs hier in toekomst meer belang aan besteed. Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn wel de eerste stappen gezet, maar men zou deze reglementen nog verder moeten uitbreiden. 

De rol van het stadsbestuur in deze context

Het stadsbestuur zou met betrekking tot deze belangen veel meer ondersteuning moeten bieden voor lokale onderwijsinstellingen. Een bepaalde mate van verantwoordelijkheid is in deze context verplicht voor alle betrokken partijen. Daarnaast zouden leraren gestimuleerd worden om met open source software en open data te werken. 

Deemly: een insteek om de deeleconomie te reguleren

De grote vraag blijft hoe men deze deeleconomie nog kan blijven reguleren. Een insteek biedt Sara Green Brodersen met haar opgezette platform Deemly. Het Deense reputatieplatform Deemly helpt gebruikers hun opgebouwde reputatie op verschillende platformen, zoals airbnb en eBay centraal te bundelen op één platform, zodat men niet van één platform afhankelijk wordt. 

Bron: Deemly (2019) 

Er zal nauwkeuriger moeten worden onderzocht wat de effecten van platformen voor de samenleving zijn en hoe men ook vooral gemeenschappelijke belangen centraal kan stellen binnen deze platformen.

EU start onderzoek naar machtsmisbruik Amazon

De EU start een officieel onderzoek naar mogelijk machtmisbruik door Amazon. Daarbij draait het om het gebruik van gegevens van onafhankelijke verkopers op het platform.

Eurocommissaris voor mededingingsrecht Margrethe Vestager wil onderzoeken of gevoelige informatie van verkopers op Amazons platform tot hogere prijzen leidt. Amazon vervult een dubbelrol, net als in Nederland bol.com: het bedrijf is zowel marktplaats als retailer.

Volgens de Commissie lijkt het erop dat Amazon die informatie over de verkopers, hun producten en transacties gebruikt om concurrentie te verstoren.

Het onderzoek komt niet als een complete verrassing. Amazon was al op de radar van de commissie verschenen. De aankondiging door de EU is geen goed nieuws voor het Amerikaanse bedrijf van Jeff Bezos. Tot dusverre zijn vergelijkbare onderzoeken naar Google altijd geëindigd in forse boetes.

Amazon zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Amazon heeft al toegezegd dat het de overeenkomsten met de onafhankelijke verkopers aanpast in augustus.

Ook zijn alvast schikkingen getroffen met Duitsland en Oostenrijk. De Duitse mededingingsautoriteit heeft onderzocht of de voorwaarden van Amazon kloppen, en of de retailer wel op transparante wijze contracten met handelaren opzegt.

Amerikaanse politici hebben al eens aangedrongen op splitsing van marktplaatsen als Amazon. De huidige dubbelrol van marktplaats en retailer levert steeds vaker scheve ogen op.

Marktplaatsen grootste groeier in Duits e-commerce

Marktplaatsen als eBay en AliExpress, maar met name Amazon, zagen het totaal van de aankopen door consumenten met dertien procent groeien tot acht miljard euro in het tweede kwartaal van 2019. Deze vorm van e-commerce toonde de grootste groei in de drie maanden tot juli.

Brancheorganisatie Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland rekent voor dat e-commerce in het tweede kwartaal groeide tot 17,6 miljard euro.

Qua productgroep zijn huishoudelijke artikelen zoals eten, diervoer en drogisterijspullen de grootste stijgers. De omzet steeg hier met 14,2 procent tot 1,3 miljard euro. De dagelijkse boodschappen, zoals Picnic die bijvoorbeeld in het Ruhrgebied thuisbezorgd, was goed voor een totaal van 407 miljoen euro (+17,9%).

De cijfers laten ook weer zien dat het Duitse e-commercelandschap zwaar wordt gedomineerd door marktplaatsen en niet door pure players of omnichannel retailers. Amazon.de is met afstand de grootste, bij twee keer groter dan OTTO, aldus eerdere onderzoeken.

Marktplaatsen zagen de consumentenbestedingen in het afgelopen jaar sterker dan gemiddeld groeien, met dertien procent tot 8 miljard euro. Andere grote bestemmingen die het marktplaatsmodel omarmden zijn Rakuten, Zalando, Real.de, Hood.de en Yatego.

Foto: Franklin Heijnen (cc)

Marktplaatsen grootste groeier in Duits e-commerce

Marktplaatsen als eBay en AliExpress, maar met name Amazon, zagen het totaal van de aankopen door consumenten met dertien procent groeien tot acht miljard euro in het tweede kwartaal van 2019. Deze vorm van e-commerce toonde de grootste groei in de drie maanden tot juli.

Brancheorganisatie Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel Deutschland rekent voor dat e-commerce in het tweede kwartaal groeide tot 17,6 miljard euro.

Qua productgroep zijn huishoudelijke artikelen zoals eten, diervoer en drogisterijspullen de grootste stijgers. De omzet steeg hier met 14,2 procent tot 1,3 miljard euro. De dagelijkse boodschappen, zoals Picnic die bijvoorbeeld in het Ruhrgebied thuisbezorgd, was goed voor een totaal van 407 miljoen euro (+17,9%).

De cijfers laten ook weer zien dat het Duitse e-commercelandschap zwaar wordt gedomineerd door marktplaatsen en niet door pure players of omnichannel retailers. Amazon.de is met afstand de grootste, bij twee keer groter dan OTTO, aldus eerdere onderzoeken.

Marktplaatsen zagen de consumentenbestedingen in het afgelopen jaar sterker dan gemiddeld groeien, met dertien procent tot 8 miljard euro. Andere grote bestemmingen die het marktplaatsmodel omarmden zijn Rakuten, Zalando, Real.de, Hood.de en Yatego.

Foto: Franklin Heijnen (cc)

Snappcar lekt privégegevens gebruikers

De persoonlijke gegevens van tienduizenden particuliere autoverhuurders zijn onbedoeld toegankelijk geweest voor derden. Het datalek is, zoals de wet dat verlangt, gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwssite RTL Z meldt het lek nadat een tipgever dat constateerde. De data zouden voor langere tijd toegankelijk zijn geweest. Het is niet duidelijk of en wie wanneer daar daadwerkelijk gebruik van heeft gemaakt.

De gegevens die op straat lagen zijn zaken als de naam van de verhuurder, het woonadres, huisnummer, de postcode, de woonplaats en het kenteken van de huurauto. Het lijkt erop dat financiële gegevens elders bij Snappcar lagen opgeslagen en buiten schot zijn gebleven.

Thomas Bunnik (Whoppah): ‘Wij zijn een marktplaats voor eersteklas tweedehands’

Bij een bank werken is niet alles. Tot dat inzicht kwam Thomas Bunnik nadat hij zijn vorige bedrijf, vermogensbeheerder Pritle, had verkocht voor 12,5 miljoen. Hij trad in dienst bij BinckBank, na eerder al acht jaar voor ABN-AMRO te hebben gewerkt. Verschillen in bedrijfscultuur deden hem besluiten definitief te vertrekken. Tijdens een vakantie die daarop volgde besloot hij iets voor een betere wereld te willen doen. “Ik wilde een bijdrage leveren aan het tegengaan van de klimaatverandering.” Dat doet hij met Whoppah.

Whoppah is een marktplaats voor het hogere segment gebruikte spullen voor in huis. Kunst en designmeubels. “Het gaat van antieke meubels tot modern, van sculpturen en schilderijen en zaken voor in de woonkamer of waar dan ook.” Niks nieuw. “Het is heel eenvoudig om maar te blijven consumeren en zeker de bovenkant van de maatschappij grijpt snel naar nieuw omdat dat makkelijk is. Ik denk dat dat segment juist moet wennen aan hergebruik. Door veel mooie spullen te verzamelen en het makkelijk te maken en mooi te presenteren verlaag je de drempel.” Meer bij Fastmoving Targets.

Foto Pixabay

Amazon beïnvloedt 31% Duitse detailhandel

De invloed van Amazon op de Duitse non-food detailhandel is nog groter dan werd aangenomen. Het bedrijf is al goed voor meer dan de helft van alle e-commerce, maar blijkt nu ook eenderde van alle detailhandel te beïnvloeden.

Daarbij gaat het om direct invloed en indirecte invloed, zo laat marktonderzoeker IFH Köln zien in het nieuwe onderzoek ‘Gatekeeper Amazon’.

Vrijwel alle Duitse online shoppers (94%) koopt wel eens op Amazon.de, zowel bij het bedrijf zelf of de tienduizenden aangesloten derde partijen die er hun spullen in de schappen leggen. Die laatste groep zou voor 17 miljard euro omzet hebben geboekt vorig jaar.

Verkopen op Amazon staat natuurlijk voor ‘directe invloed’ in het IFH-rapport, maar de indirecte invloed is ook groot. Miljoenen Duitsers gaan namelijk eerst naar Amazon voordat ze de fysieke winkelstraat in trekken om daar hun spulletjes te kopen. Het e-commerceplatform is dus ook een uiterst relevante informatiebron. Consumenten zoeken er productspecificaties, -typen en lezen er recensies. Informatie op Amazon ondersteunt aankoopbeslissingen voor transacties in de offline wereld.

De onderzoekers hangen daar ook een cijfer aan: Amazon beïnvloedt 31 procent van de Duitse detailhandel. Bij zeven procent daarvan betreft het handel op het platform zelf, de overige 24 procent staat voor effecten in de offline wereld of online maar dan buiten Amazon.de.

Bij 27 procent van de offline aankopen is er vooronderzoek gedaan op Duitsland leidende e-commerceplatform. In de productcategorie CE & Elektro is dat 44 procent.

Over de invloed van bol.com zijn, ter vergelijking, geen cijfers bekend.

Foto: mini malist (cc)

Zo profiteer je optimaal met adverteren op Amazon tijdens Prime Day

Op 15 en 16 juli biedt Amazon tijdens Prime Day 48 uur lang miljoenen deals aan mensen met een Prime membership in zeventien landen. Als je weet dat er vorig jaar in 24 uur meer dan honderd miljoen producten werden verkocht en de omzet in het MKB 1,5 miljard euro was, begrijp je dat Prime Day 2019 enorm veel potentie biedt. 

Tijdens een exclusief Prime Day event bij het Amazon UK Office in Londen, lichtte Amazon diverse strategieën uit om maximaal te kunnen profiteren van dit 48-uur durende e-commercefestijn.

De basics

Voordat je begint, is er een aantal belangrijke zaken om over na te denken en te bepalen. Dit geldt voor iedere campagne die je doet op Amazon, ook los van Prime Day. Eerst bepaal je het doel van de campagne. Hierbij zijn de meest voorkomende doelen sales en brand awareness. Via een sponsored product campagne promoot je een specifiek product en sponsored brand campagnes zijn bedoeld om meer traffic naar jouw merk te genereren. Het verschil tussen de twee type campagnes is als volgt:

Sponsored Products campagnes:
 1. Manual targeting. Bij deze variant kies je zelf op welke zoekwoorden je gevonden wilt worden. 
 2. Automatic targeting. Hierbij bepaalt Amazon op welke zoektermen je vertoond wordt. 
 3. Combinatie (manual en automatic targeting). Dit is een veelgebruikte variant, omdat je via de automatic campaign nieuwe keywords kunt ontdekken. Zo verzamel je meer data waardoor campagnes beter zullen presteren.
Sponsored Brands campagnes: 
 1. Amazon store (inclusief subpages): dit gebruik je alleen wanneer je een eigen brand store op Amazon hebt en traffic naar deze store wilt genereren. Een Brand store is een eigen omgeving voor jouw merk binnen Amazon.
 2. New product list page: hiermee kunnen drie of meer producten worden uitgelicht in een advertentie.

Bij Advertising op Amazon zijn er diverse manieren om ervoor te zorgen dat een product vindbaar is. Daarbij maakt Amazon onderscheid tussen de match types: broad, exact en phrase. In de tabel hieronder zie je hoe dat werkt. 

Keyword – ‘4k televisie’
Zoekwoord Broad match Phrase match Exact match
Sony 4k televisie V V X
4k televisie V V V
4k tv Samsung V X X
55inch Qled TV X X X

De drie fasen rond Amazon Prime Day

1. Lead-up phase

In aanloop naar Amazon Prime Day wil je je producten en merk alvast onder de aandacht brengen bij de juiste doelgroepen. De juiste combinatie van Sponsored Products en Sponsored Brands campagnes is hierbij essentieel. In deze fase moet je bepalen wanneer je hier aan begint, met welke intensiteit en welke producten geschikt zijn om onderdeel te worden van Prime Day. Belangrijke factoren hierbij zijn voorraad, levertijden en ratings.

Tip: test met diverse vormen van beschrijvingen die aansluiten op het oriënterende zoekgedrag van potentiële kopers in aanloop naar Prime Day. Het is ook een goed idee om je advertentiestrategie aan te passen op het online gedrag van de bezoekers op Amazon, denk hierbij aan keywords die gericht zijn op het onderzoeken en vergelijken van producten binnen specifieke categorieën. 

Wat ook goed is om te testen, zijn verschillende match types (broad, exact en phrase). Hierdoor  achterhaal je welke keywords tijdens Prime Day de meeste sales op kunnen leveren en welke keywords je wil uitsluiten door ze als negative keyword toe te voegen (termen waar je niet op gevonden wil worden). Door keywords met een hoge ACOS (Advertising Cost of Sale) en lage sales uit te sluiten op Prime Day zorg je ervoor dat je campagnes winstgevender zijn. 

2. Prime Day (15-16 Juli)

Tijdens het evenement neemt de traffic op Amazon fors toe; nu moeten de deals door de zorgvuldig ingerichte campagnes hun vruchten gaan afwerpen! Zorg ervoor dat het publiek dat in de lead-up phase kennis heeft gemaakt met jouw merk en producten nu gaan converteren. Als je in de lead up phase zorgvuldig je analyses hebt gemaakt, weet je nu precies welke woorden de grootste kans op een sale hebben en welke niet.

Zet de minst renderende keywords uit of voer ze op als negative keyword. Geef de campagnes de mogelijkheid om maximaal te presteren door deze zo min mogelijk te laten beperken door budget. De keywords in deze campagne zijn immers de meest winstgevende! Amazon geeft helaas geen generieke cijfers over ROI, maar liet wel een case zien waarin het inzetten van advertenties gedurende Prime Day het aantal sales met meer dan 500% verhoogde. Uiteraard is dit een best practice, maar dat Prime Day zeer interessante mogelijkheden biedt, is evident. 

3. Lead-out

Tot ruim twee weken na Prime Day is het zoekvolume binnen Amazon nog steeds tot twintig procent hoger dan de weken voorafgaand aan het event. Het zou dus zonde zijn om niet van dit verhoogde zoekvolume te profiteren. Beoordeel nogmaals de winstgevendheid van de campagnes. Gebruik de lead-out phase om de gebruikers te bereiken die in de voorgaande periode nog niet zijn geconverteerd.

Het zoekvolume zal in deze periode geleidelijk dalen, maar is de uitgelezen kans om extra sales te genereren tegen relatief lagere kosten. Tip: adverteer extra op producten die tijdens Prime Day goed presteerden qua sales. Monitor het zoekvolume binnen relevante productcategorieën en speel waar mogelijk in op het verhoogde zoekvolume met een tijdelijke lagere pricing. 

Een ander voordeel van fors adverteren voor, tijdens en na Prime Day is dat je artikelen ook organisch beter gaan ranken. Je profiteert dus nog lange tijd van het succes van je campagnes. 

Emerce Digital Marketing Live 2019: Opvallen of juist aandacht verdienen?

In een wereld waarin het consumentenvertrouwen lager is dan ooit, gebruikers blind lijken voor advertenties en het gebruik van adblockers toeneemt, lijkt het steeds lastiger te worden om de aandacht te pakken. Tijdens Emerce Digital Marketing Live werd duidelijk hoe merken dit vandaag de dag toch heel succesvol doen. 

Shoppable Video: the next level of online video marketing

Video is booming. Jaar in, jaar uit stijgen de bestedingen. Om het succes van de inzet te bepalen kijken we vaak naar bereik en completed views. Branco Scherer van Ex Machina Group begon in zijn betoog echter direct over engagement. Want de doelgroep betrekken bij je merk is uiteindelijk dat wat we allemaal willen. De grote vraag is echter hoe je dat doet. Branco maakte aan de hand van diverse internationale cases duidelijk wat momenteel booming is.

Aan de hand van van de volgende vier key ingredients gaf Branco een mooi voorbeeld van Singles Day van Alibaba.

 1. Entertainment
 2. (R)etail
 3. Video content
 4. Live interactivity & gamification

Tijdens Singles Day realiseerde Alibaba afgelopen jaar een omzet van maar liefst dertig miljard dollar. Alibaba heeft hierbij handig gebruik gemaakt van het volledige ecosysteem. Het bedrijf organiseerde een heus event tijdens Singles Day waarbij het hele event middels een livestream was te volgen. Tijdens dit event bleek entertainment key. Diverse optredens en modeshows zorgden ervoor dat Alibaba de aandacht van de kijkers wist te trekken. Tijdens de livestream kon de kijker direct vragen stellen over producten en zijn/ haar mening geven, maar konden ze deze producten ook direct kopen. Daarbij werden ook producten door influencers verkocht. Diverse items werden kort vertoond, er werd afgeteld en alleen op dat moment kon je het product kopen. See now! Buy now!

Tell Sell 2.0 staat aan de vooravond om zijn intrede te doen in Nederland. De technologie is er, de vraag is alleen nog wanneer we dit in Nederland gaan zien. Het laat in ieder geval zien dat video nog lang niet haar plafond heeft bereikt. Engagement en gamification zullen steeds belangrijker worden voor video content. Uiteindelijk is dit een hele mooie manier om je doelgroep aan je merk te binden en uiteindelijk je product ook daadwerkelijk direct te verkopen via video. Om je een idee te geven hoe dit er in Azië aan toe gaat?

The Influencer marketing f*ck up summit:

Robert Zuidgeest (Head of digital marketing bij Disney) en Influencer Marit Brugman (tevens eigenaar van Haegens media) bespreken influencer marketing als advertising tool. Ze gingen juist dieper in op de misverstanden die kunnen plaatsvinden tussen adverteerders en influencers. Dit omdat deze mogelijk tot grote PR-problemen kunnen leiden voor beide partijen.

Om marketeers en adverteerders te behoeden voor problemen welke kunnen optreden bij het inzetten van influencer marketing werden de volgende tips gedeeld:

 • Pas op voor persoonlijke voorkeur. Ook al volg je zelf een bepaalde influencer dan hoeft dit nog niet te betekenen dat deze de grootste impact of bereik realiseert binnen een bepaalde doelgroep.
 • Pas op voor een te specifieke briefing waaraan een influencer zich moet houden. Dit gaat ten koste van de authenticiteit. Influencers weten zelf vaak heel goed hoe ze het beste iets kunnen verkopen bij hun eigen followers.
 • Een stukje research vanuit de adverteerder over de inzet van bepaalde influencers is belangrijk om verwachtingen te managen en brand safety te kunnen bewaken.
 • Eventuele merkschade is op te lossen door een overeenkomst af te sluiten tussen een adverteerder en de influencer waarin bijvoorbeeld staat dat schelden niet mag.
 • Simpel is doeltreffend. Hoe meer handelingen een influencer nodig heeft om een product te adverteren, hoe minder effectief de campagne zal zijn.

Samenvattend is de key takeaway dat een goede samenwerking tussen de adverteerder en influencer het belangrijkste is voor een goed resultaat. Waarbij flexibiliteit en communicatie vanuit beide kanten in cruciaal is.

De HEMA klantenpas; successen, missers en ambities

Alexandra den Hartog van HEMA presenteerde haar ervaringen van het opstarten van het loyaltyprogramma van HEMA. Na 90 jaar besloot HEMA om eindelijk een loyaltycard in te voeren. Met als doel beter te begrijpen wie de klant is en klanten aan zich te binden. Maar liefst 95% van de omzet komt uit winkels waarvan HEMA niet weet wie die klant is. Aan de hand van een heus tompouce-model liet HEMA drie pijlers zien:

1.            Bodem; het fundament moet duidelijk zijn. Duidelijkheid is key bij een loyaltyprogramma en dit is terug te zien bij deze case. Zo is bij HEMA 1 euro 1 punt en vervallen al je punten na een jaar. Ook heb je op je verjaardag recht op een tompouce. Iets dat uiteindelijk tot op de dag vandaag voor veel exposure op social media zorgt.

2.            Room; relevante aanbiedingen. De klanten van HEMA zijn te verdelen in drie groepen:

– Massa; deze gaan vooral voor gratis artikelen.

– Big spenders; het gaat hier voornamelijk om de jonge ouders. Deze zijn vooral gevoelig voor korting.

– Echte fans; tot slot zijn daar de ambassadeurs van HEMA die te verleiden zijn voor bijvoorbeeld limited edtion producten.

3.            Topping; de verrassing. Denk hierbij aan het winnen van prijzen, het meedenken over nieuwe producten en het doneren van je punten aan de Voedselbank.

Tot slot deelde ze de volgende key take outs:

 • Hou het simpel
 • Blijf dicht bij je merk
 • Luister, test en leer

Het is knap om te zien dat HEMA binnen twee jaar de nummer 3 in Nederland is voor wat betreft loyaltycards. Maar is de invoering zonder slag of stoot gegaan? Nee, omdat HEMA laat op de markt is gekomen, hebben zij gebruik kunnen maken van de meest recente technologieën . Zo is er bijvoorbeeld voor gekozen om zich op mobile te richten. Terwijl de oudere doelgroep, veel vaste klanten, hier uiteindelijk geen gebruik van maakten.

Uiteindelijk was het eigen winkelpersoneel die er voor hebben gezorgd dat zij deze groep in de winkel alsnog kunnen helpen met de klantenpas. Het personeel van HEMA is dus uiteindelijk mede verantwoordelijk voor het succes van de loyaltycard. Zij zijn ook cruciaal in de duurzaamheid van de loyaltycard. Zo denkt HEMA na over een dashboard waarin iedere medewerker kan zien welke klanten in de winkel komen. Hiermee is het uiteindelijke doel dus bereikt; weten wie de klant is en de verbinding opzoeken.

Growth hacking – the next level

Growth Hacking. Wie kent dit buzzword niet. David Arnoux gaf in een paar heldere regels aan hoe dit ook voor jou merk kan werken. De aandacht van de gebruiker wordt op drie levels gepolst, denk over alle drie de lagen na, niet alleen de aandacht.

 • 50 ms attention
 • 5 sec attention filter
 • 60 sec tell me more

Dit kan je volgens David Arnoux het beste doen, door veel testen te draaien. Zowel kleine als grotere. Als je blijft testen wat goed werkt kan je dit uitbouwen; het idee van Growth.

Hiervoor is wel een bepaalde mindset en focus die de gebruiker centraal zet. Naast de mindset is de meetbaarheid en flexibiliteit  binnen je organisatie een belangrijke randvoorwaarde om growth hacking daadwerkelijk te kunnen laten slagen.

Innovatie fuck-ups

We willen allemaal innoveren en beter worden, maar weten ook allemaal dat innoveren vaak gepaard gaat met fouten maken. Het maken van fuck ups is de leerschool van innovaties, we moeten dus niet bang zijn om fouten te maken maar moeten deze fouten wel vaker proberen te minimaliseren. Ronald van Schaik gaf een paar rake tips:

 1. Overzie het speelveld
 2. Vertrouw het proces
 3. Begrijp de doelgroep daadwerkelijk
 4. Focus op de brede oplossing niet op het product
 5. Groot denken maar klein beginnen
 6. Geloof je ergens in GA ervoor

Het focussen op het positieve is een grote stimulans gebleken om te blijven innoveren. Innovatie is in deze snel veranderende wereld belangrijk om in te blijven investeren, doe dit dan ook slim en goed.

De komt van Marketplaces en hoe hier mee om te gaan.

Conclusie: marketplaces komen er niet aan, maar zijn er al. Het aandeel zal ook alleen maar toenemen. Verwachting is dat 66 procent van de e-retail in marketplaces zal plaatsvinden in 2022 volgens het Foresters Forcastview. In Nederland is dit nog niet zo maar in het oosten is een partij als Alibaba al een niet weg te denken speler. Voor merken vormt het een uitdaging om hierin mee te gaan door de Marketplace te omarmen en het de juiste plek te geven in de complete marketing. De eigen websites en webshops zullen zeker niet verdwijnen maar een andere rol gaan spelen in de marketingmix.

Mark Meijs en Reynder Bruyns gaven de volgende tips om een goede start te maken met Amazon:

 • Zorg voor juist feed management, zeker om op schaal en up-to-date de juiste en up-to-date informatie te bieden over alle producten die je aanbiedt.
 • Bouw de campagnes automatisch op zodat veranderingen snel doorgevoerd kunnen worden binnen de systemen.
 • Gebruik alle learnings die je van andere platformen zoals je PPC marketing hebt opgedaan voor Amazon. Denk hierbij aan zaken als Ad copy testen, bid strategieën en structuren.
 • Gebruik de juiste KPI’s en maak hier het juiste dashboard voor om deze metrics goed te kunnen sturen.
De uitdagingen van de digitale marketeer: Hoe goed moet je je klant eigenlijk kennen?

In deze presentatie ging Bas van den Beld in op de uitdagingen voor de digitale marketeer in de komende jaren. Bas vertelt over hoe vrouwen en mannen verschillen qua denken. Hierbij verwijst Bas naar een YouTube video: A tale of 2 brains.

De hoeveelheid content online groeit enorm. Dagelijks worden we veel gespamd met banners en video advertenties en ondertussen wordt de concurrentie alleen maar groter. De techniek verandert bijna dagelijks. Daarnaast wordt de discussie rondom privacy groter en groter.

Uit onderzoek is gebleken dat 25+ers meer dan 2.000 banners per maand zien en meer dan 16 minuten aan advertenties kijken. 91 procentvindt de advertenties te opdringerig, 25 procent gebruikt een adblocker en 32 procent vindt de advertenties niet te vertrouwen. Terwijl het juist om vertrouwen gaat. Tot slot klikt zestig procent per ongeluk op banners en zijn slechts acht procent van alle mensen verantwoordelijk voor alle clicks. Niet per se hoopgevende statistieken.

Op dit moment kijken veel online marketeers nog niet diep genoeg naar de behoeftes van de klant. Mensen willen authenticiteit, daarom is het belangrijk om vanuit passie te werken! Dit zie je terug in het product. Je kunt geen passie ergens in stoppen als je geen verbinding voelt met je merk of klant. In deze veranderende wereld wordt van de digitale marketeer wel verwacht bij te blijven en de klant op maat te bedienen.

De grote vraag blijft: hoe ben ik zo relevant mogelijk?

Bas gaf drie tips om zo relevant mogelijk te zijn:

 • Ken jezelf
 • Kijk naar doelgroep, naar gewoontes en maak slim gebruik van data
 • Pas je boodschap aan en maak het persoonlijk
Wat zijn de key take aways van Digital Marketing Live 2019?
 1. Zorg als bedrijf dat je de doelgroep centraal stelt en stem al je marketing hierop af. Maak je doelgroep zo inzichtelijk mogelijk door middel van eigen klantdata zowel online als offline en vul deze data aan met third party data.
 2. Durf fouten te maken. Bij innovatie en vernieuwing horen nu eenmaal fouten om ervan te kunnen leren. Calculeer dit in en beperk de kans op fouten door goede research en het testen van ideeën.
 3. Pas de uitingen aan en maak deze persoonlijk. Ga na wat er echt bij de doelgroep leeft en speel hierop in.
 4. Ga je een samenwerking aan met een influencer voor een campagne, stem deze goed af en maak duidelijke afspraken zonder de creatieve vrijheid af te nemen.

Dit blog werd samen geschreven met Reprise Consultants Olaf Bos, Steyn van der Burgt en Britt Klooster. Foto: Peter Boer

Zalando transformeert tot marktplaats

Modewinkel Zalando denkt dat het zeker nog vier jaar duurt voordat veertig procent van de verkochte items afkomstig is van externe verkopers.

De omslag van winkel naar platform werd vier jaar geleden al ingezet, maar de leiding moest al die tijd prioriteit geven aan de opbouw van de digitale en fysieke infrastructuur. Nu lijken de Duitsers toch vaart te willen gaan maken met de transformatie tot marktplaats.

Momenteel is tien procent van de verkochte items afkomstig is van externe verkopers. Over vier jaar moet dat veertig procent zijn. De échte omslag vindt plaats bij vijftig procent, want dan zijn de eigen handelsactiviteiten in de minderheid, maar daar spreekt Zalando geen verwachting over uit.

Partners kunnen ook gebruik maken van de logistieke infrastructuur van Zalando, Zalando Fulfillment Solutions, om hun items direct in de magazijnen van het platform te leggen. Op dit moment wordt elke derde partnerbestelling al door ZFS geregeld. Tegen 2023 moet die verhouding stijgen tot 70 procent.

Bedrijven als Eastpak, The North Face, Calvin Klein en WE Fashion maken reeds gebruik van deze platformdiensten. Meer dan honderd in total Ze betalen een vergoeding voor opslag en commissie per verkoop voor het gebruik van het platform.

H&M met marktplaatsconcept voor outlet naar Nederland

Nederland is het eerste land buiten Zweden waar H&M zijn nieuwe winkelformule Afound lanceert. De online marktplaats met retailfilialen gaat hier in het najaar van 2019 van start.

Een jaar na de introductie van Afound op zijn thuismarkt voelt H&M Group zich comfortabel genoeg met de nieuwe formule om de internationale uitrol te beginnen. Dat is de eerste stap van het Europese expansieplan.

Afound belooft zijn klanten kortingen van 25 tot 70 procent op geselecteerde modemerken. Zoals uit eerdere inventarisatie van Emerce bleek dat deels vastzak-broekzak, omdat de leveranciers aan de outletmarktplaats ook uit de H&M-stal komen: H&M, COS, Weekday, Cheap Monday en & Other Stories. Maar ook externe verkopers krijgen er ruimte.

Er zijn twee manieren voor retailers om zich aan te sluiten bij Afound (Instagram). Dat kan verlopen via de meer traditionele weg van de inkoop. Het bedrijf koopt artikelen in en biedt deze vervolgens via de winkels en online aan. Een tweede optie voor retailers en merken is om de eigen systemen te koppelen met Afound en vervolgens gedeeltelijk automatisch artikelen toe te voegen aan het platform. De fulfillment en logistiek zijn dan voor eigen rekening. Afound werkt hiervoor samen met Mirakl, een bekende naam in marktplaatsdiensten.

Foto: Rory MacLeod (cc)

HEMA sluit aan op meer marktplaatsen

HEMA verkoopt sinds kort een deel van assortiment via de site van wehkamp en is van plan om zijn bereik verder te vergroten met meer marktplaatssites.

Welke marktplaatsen dat, naast Wehkamp, zullen zijn en op welke termijn dat gebeurt kon Alexandra den Hartog gisteren op Digital Marketing Live! niet vertellen.

Als HEMA in Nederland groter bereik zoekt, ligt het voor de hand te koppelen met bol.com en wellicht Zalando. Laatstgenoemde is echter hoofdzakelijk op thuismarkt Duitsland actief met zijn marktplaatsmodel. In Nederland zijn net de eerste, prille stappen gezet.

Den Hartog sprak op DML! in de Beurs van Berlage over HEMA’s inzet van zijn nieuwe loyaltyprogramma. De retailer was vrij daar vrij laat mee, maar geniet daarbij het voordeel dat anderen alle wielen al hebben uitgevonden en drempels genomen.

In een kwestie van weken na de lancering werd de miljoenste kaart verstrekt. Nu staat de teller op 4,5 miljoen, waarvan drie miljoen kaarthouders met naam en mailadres bekend zijn. Voor de klantcontactcampagnes werkt HEMA samen met Yourzine.

“We doen het simpel: je spaart 1 punt per besteede euro en vijftig punten kun je al inwisselen voor gratis cadeaus.”

De geboortedatum van de kaarthouder gebruikt HEMA om tompoucen weg te geven. Iedere jarige krijgt er een gratis. Gemiddeld koopt iemand er meer dan twaalf bij, wat tot nu toe zorgde voor 2,5 miljoen extra verkochte tompoucen.

De klantenkaart bracht ook de learning dat de helft van de kopende klanten bij fysieke winkels nog nooit iets had gekocht bij de webshop.

Fysieke winkels krijgen binnen digitale dashboards waarmee ze zicht krijgen op het soort klanten dat hun zaken bezoekt.

Foto impressie Peter Boer. Zie voor alle 91 foto’s Flickr.

Greenhouse opent Marketplaces-hub

De innovatietak van Greenhouse start een Marketplaces-hub op. Daarmee richt het zich op grote bedrijven in Nederland die stevig strategische posities willen innemen op marktplaatsen.

Een apart label is de Marketplaces-hub nadrukkelijk niet, legt directeur Marion Koopman uit. De nieuwe activiteiten vallen onder de Greenhouse Innovation, de tak waar het bedrijf constant aan de nieuwigheden van de nabije toekomst werkt. Nu zijn marktplaatsen duidelijk een trend, binnenkort weer iets anders.

“Een jaar geleden zijn we begonnen”, zegt Bart Manders. “Eerst ontplooiden we zelf activiteiten op marktplaatsen”, sites als bol.com en Amazon “om te leren hoe ze werken. Pas als je dat echt goed snapt, kun je als bedrijf je klanten gaan bedienen met de opgedane kennis.”

Rond deze tijd informeren Koopman en Head of Marketplaces Manders heel Greenhouse en moederbedrijf GroupM.

Koen van den Eeden is bij het nieuwe team betrokken als strateeg. De eerste contacten met huidige Greenhouse-klanten over de nieuwe materie leren dat het vooral productmakers- en verkopers zijn die op de nieuwe propositie aanslaan.

Momenteel werkt het team voor drie klanten. Die willen voor dit verhaal niet worden genoemd. Tijdens klantgesprekken gaat het over strategische vragen als doe je de fulfillment zelf of hybride? Verkoop je onder eigen merk of onder een sublabel? Wel of niet aan sellerloyalty doen? Op welke marktplaatsen wil je actief zijn en met welk deel van het assortiment?

“In de kern komt het erop neer”, zegt Van den Eeden, “dat ze meer bereik willen, maar ze zien ook dat dit nieuwe kanaal voor prijserosie kan zorgen. Ze concurreren met die slimmerik op de spreekwoordelijke zolderkamer die grote volumes wegzet via marktplaatsen en genoegen neemt met lagere marges. De hele keten verandert daardoor.”

Het negen koppen tellende team Marketplaces in Eindhoven wil, in eigen woorden, merken helpen het ownership over hun producten toe te eigenen zodat ze zelf in controle blijven.

Manders: “Ons kernteam werkt nauw samen met WPP-zusterbedrijf Wunderman Commerce. En ook met alle andere disciplines binnen de Greenhouse organisatie. Denk aan search, strategie, dataspecialismes en creatie/content. Juist omdat we niet apart werken maar met en naar alle zeshonderd collega’s kunnen we snel opschalen als dat nodig is.”

“Als we ons werk heel goed doen, bestaat dit team van negen man over twee jaar niet meer. Dan is alle kennis en kunde onderdeel geworden van de reguliere operaties van het bedrijf. We hebben toch ook geen aparte tak voor Mobile?”

Maze-One opent kantoor in Denemarken

Bureau Maze-One, gespecialiseerd in marketingdiensten op Amazon, opent een kantoor in Kopenhagen. Van daar uit zullen de Denen Michael Chabert en Ulrik Grevenkop-Castenskiold de hele Scandinavische markt bedienen.

Chabert is geen vreemde in die markt. Hij is afkomstig van het internationale ad-technology platform Adform, waar hij CCO was.

Oprichter Tim van der Bilt van Maze-One: “De reden om voor de Nordics te kiezen, is dat de markten daar geen ‘lokale bol.com’ hebben. Consumenten daar gaan dus naar Amazon.de als ze een groot online warenhuis zoeken. Daarnaast is onze expertise” over reclamecampagnes op marktplaatsen “daar niet aanwezig.”

De technische doorontwikkeling van het platform wordt vanuit Nederland gedaan, de verkoop en consultancy gebeurt op lokale markten. Daarbij profiteren ze van de kennis en ervaring van personeel dat afgelopen jaar overstapte van bol.com en Amazon naar de start-up, waar ook The Valley van aan de basis stond.

In september betreedt Maze-One de volgende markt. Vermoedelijk gaat het om Duitsland, Engeland of Frankrijk, maar dat wil de directeur niet bevestigen.

Het een jaar oude bedrijf heeft tien medewerkers en werkt voor Unilever, Hunkemöller, Coca-Cola, HG en FNG Group.

Jaaromzet Spreadshirt groeit naar 110 miljoen euro

E-commerceplatform Spreadshirt heeft de omzet in 2018 met drie procent zien stijgen tot 110 miljoen euro. De winst (ebitda) steeg door kostenbesparing aanmerkelijk harder: met 23 procent tot tien miljoen euro.

Het is misschien wel een van de oudere marktplaatssites van Europa, Spreadshirt. De winkel verkoopt namelijk niet alleen shirt met voorbedrukte designs, maar gebruikers kunnen er al jaren hun designs naar uploaden voor eigen gebruikt en voor gebruik door derden.

Gisteren publiceerde het bedrijf kerncijfers over het jaar 2018. Die laten zien dat de grote groei er wel uit is, maar dat er op alle fronten wel procenten groei wordt geboekt. De investeerders zullen het meest verheugd zijn over de dubbelcijferige toename van de ebitda-winst. Consumenten op hun beurt over de blijvende groei va het aanbod.

Het aantal ondernemers/designers met een eigen shop op het platform nam met twintig procent toe (infographic), het aantal designuploads bedroeg tien miljoen en het aantal verzonden pakketten steeg met 700.000 tot 5,5 miljoen.

Spreadshirts grootste markten zijn thuismarkt Duitsland, Frankrijk en de VS, gevolgd door de Benelux en Scandinavië.

Meer dan de helft van het bezoek aan de site (58%) is afkomstig van telefoons en tablets.

Page generated in 1,288 seconds. Stats plugin by www.blog.ca