Belgische belastingdienst bevestigt btw boete handelaren bol.com

De federale overheidsdienst (FOD) Financiën bevestigt tegenover de Belgische krant De Tijd het verhaal in NRC Handelsblad dat veertig Nederlandse bol.com handelaren een naheffing van 5 miljoen euro en een boete van 1 miljoen euro hebben gekregen omdat ze in België geen btw hebben betaald. Dat is verplicht bij een omzet van 30.000 euro.

De Belgische belastingdienst startte een onderzoek naar 171 Nederlandse bedrijven die via bol.com verkopen.

België straft de bedrijven, maar ze krijgen voor hun boetes een verminderd tarief. ‘We gaan ervan uit dat ze geen fraude wilden plegen, want ze betaalden hun btw in Nederland’, aldus een woordvoerder.

Enkele handelaren verwijten bol.com dat ze hierover niet zijn geïnformeerd en het bedrijf een meldingsplicht heeft. Bol.com vindt zelf van niet. ‘De verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemer zelf. We kennen hun individuele situatie niet en zijn geen belastingadviseurs.’

Er lopen volgens De Tijd geen onderzoeken naar andere buitenlandse online platformen waarop externe handelaars actief zijn. Ook Amazon, Alibaba en Zalando verkopen artikelen van derden.

Nieuwe regels voor reisbranche: uitvoering van de overeenkomst en faillissement (3/3)

De oude regels met betrekking tot pakketreizen stammen uit de jaren ’90. In die tijd ging men veelal naar het reisbureau om een vakantie te boeken. Tegenwoordig boeken we vakanties massaal online. De oude regels sloten dus niet meer aan op de huidige manier van vakanties boeken. Wat houdt de nieuwe regelgeving voor de reisbranche in, welke tevens ook deels oude verplichtingen bevat?

Eerdere blogs behandelden deze nieuwe regels en welke informatieverplichtingen gelden. In dit laatste artikel bespreken we de uitvoering van de pakketreis en het gekoppeld reisarrangement en gaan we in op bescherming bij faillissement.

Uitvoering van de pakketreis

In geval van een pakketreis is de organisator verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten. Als een reisdienst niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, dan kan de reiziger zich wenden tot de organisator. Het is aan de organisator om voor een oplossing te zorgen, tenzij dat onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Worden de problemen niet binnen een redelijke termijn opgelost door de organisator, dan heeft de reiziger de mogelijkheid om zelf een oplossing te zoeken. De kosten kunnen achteraf teruggevorderd worden van de organisator.

Prijsverlaging en schadevergoeding

Als sprake is van non-conformiteit aan de zijde van de organisator, dan heeft de reiziger het recht op een passende prijsverlaging. Een voorbeeld van non-conformiteit is als de nachtrust van de reizigers wordt verstoord omdat er werkzaamheden zijn in het hotel. Overigens, als de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reizigers dan vervalt het recht op schadevergoeding.

Klachten

Wanneer een reisdienst niet wordt uitgevoerd zoals is overeengekomen, kan de reiziger een klacht indienen bij de doorverkoper of organisator. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar. Let er als handelaar dus op dat gegevens tenminste twee jaar worden bewaard.

Hulp en bijstand

De organisator moet bijstand verlenen als de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden verkeert. Voor de organisator geldt een zogenaamde inspanningsverplichting. Dat betekent dat de organisator onder alle omstandigheden hulp en bijstand moet verlenen. Een situatie waarin dit kan voorkomen is wanneer de reiziger de vakantie moet afbreken wegens familieomstandigheden. De organisator kan bijvoorbeeld zorgen voor een nieuw vliegticket zodat de reiziger snel naar huis kan. De extra kosten komen dan wel voor rekening van de reiziger.

Uitvoering van het gekoppeld reisarrangement

Bij een pakketreis is de organisator verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de gehele pakketreis. Bij een gekoppeld reisarrangement ligt dat anders. Dan is een handelaar alleen verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het gedeelte van de reisdienst dat bij hem is afgenomen. Voorbeeld: een reiziger heeft tijdens één bezoek aan een website een vliegticket geboekt bij handelaar A en een hotel geboekt bij handelaar B. Deze reisdiensten vormen samen een gekoppeld reisarrangement. Als er problemen zijn met het hotel, dan kan de reiziger zich alleen wenden tot handelaar B aangezien het hotel bij handelaar B is geboekt.

Bescherming bij faillissement

Reizigers moeten bij zowel een pakketreis als gekoppeld reisarrangement beschermd worden tegen faillissement van een handelaar. Handelaren moeten ervoor zorgen dat in geval van faillissement de terugbetaling van de reissom wordt gegarandeerd. Als personenvervoer onderdeel uitmaakt van de reis, dan moet de handelaar ook nog maatregelen nemen die voorzien in het naar huis brengen van de reiziger. Dit wordt ook wel repatriëring genoemd. Maatregelen om terugbetaling van de reissom en repatriëring te verzekeren, moeten geregeld worden bij zowel een pakketreis als een gekoppeld reisarrangement. Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de twee soorten reizen:

1. De organisator van een pakketreis moet ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de reis kan worden uitgevoerd door een andere organisator. In sommige gevallen is een reiziger namelijk niet gebaat bij een terugbetaling van de reissom, maar wil men liever op vakantie.

2. Bij een pakketreis ontvangt de organisator de reissom. Maar bij een gekoppeld reisarrangement is het mogelijk dat een handelaar het gekoppeld reisarrangement wel faciliteert, maar geen betaling ontvangt van de reiziger. In dat geval hoeft de handelaar ook geen maatregelen te nemen tegen financieel onvermogen.

Wijze van insolventiebescherming

Organisatoren die pakketreizen aanbieden en handelaren die gekoppelde reisarrangementen faciliteren, kunnen op de volgende wijze maatregelen nemen tegen financieel onvermogen:

1. Aansluiten bij een garantiefonds: wanneer sprake is van financieel onvermogen, zullen de reizigers vanuit dat fonds een terugbetaling van de reissom ontvangen, of wordt repatriëring geregeld.

2. Derdengeldenregeling: de reissom wordt betaald aan een derdengeldenrekening. Pas na afloop van de reis komt de reissom in handen van de organisator. Het voordeel hiervan is dat de reissom die door de reiziger is betaald, op de derdengeldrekening staat en dus ook beschikbaar is wanneer de handelaar in financieel onvermogen raakt.

Conclusie

Door de verschuiving in het boeken van reizen – van offline naar online – voldeed de oude regelgeving voor de reisbranche niet meer. Daarom was het tijd voor nieuwe regels, die we in deze blogserie uitvoerig besproken hebben. De nieuwe regels zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 zijn gesloten. Belangrijk dus voor ondernemers binnen de reisbranche om goed te onderzoeken wat deze nieuwe regels voor uw organisatie betekenen.

Tesla patenteert Google Glass-achtig AR

Autofabrikant Tesla vraagt een patent aan op een augmented reality-systeem voor fabrieksmedewerkers. Het lijkt op een toepassing in Google Glass maar kan ook op apparaten als telefoons worden gebruikt.

Het patent betreft een overlay die data toont die van toepassing zijn op het object dat in beeld is. Een fabrieksmedewerker die naar object A kijkt, krijgt die daarbij behorende data op zijn scherm getoond. Voor het product of -onderdeel net daarnaast ontvangt hij weer andere relevante informatie.

“Denk aan mechanische gewrichten, interfaces met andere onderdelen, dikte van coatings en dergelijke. (…) Het beeld verandert als de bediener van positie wisselt.”

Belangstellenden voor dit systeem kunnen het patent naar wens overnemen en toepassen in eigen producten en diensten. Sinds 2014 zijn alle patenten van Tesla via een open source-licentie beschikbaar. Musk herhaalde vorige week nog dat dat past bij het hogere doel van zijn werk: de aarde helpen redden.

Foto: Stephen Pace (cc)

Curator: Meer dan 30 partijen willen Jobbird

Meer dan dertig partijen hebben zich bij de curator gemeld met interesse om de failliete boedel van Jobbird over te nemen.

Tot vrijdag kunnen andere belangstellenden zich nog melden, aldus de curator in een per e-mail gestuurde verklaring. Wie de geïnteresseerden zijn, is niet bekend. De afhandelaar van het faillissement heeft goede hoop een doorstart.

“Wij hebben een digitale dataroom ingericht waarin voor geïnteresseerde partijen alle informatie beschikbaar is. Wij verwachten dat vanaf vrijdag 14 december a.s. gesprekken kunnen worden gevoerd met een aantal te selecteren partijen”, aldus curator Angelina Bakker van advocatenkantoor Dentons Boekel

Anderhalve week geleden werd bekend dat de eigenaar van vacaturebank Jobbird het bankroet voor zijn bedrijf uitgesproken had gekregen.

Foto: Georgie Pauwels (cc)

Italiaanse boete Facebook: 10 miljoen euro voor datamisbruik

De Italiaanse toezichthouder voor mededinging heeft Facebook twee boetes opgelegd van in totaal tien miljoen euro voor datamisbruik.

De boete is vanochtend opgelegd aan Facebook Ierland, wat de Europese vertegenwoordiging voorstelt van de profielensite uit Amerika.

Sinds april van dit jaar onderzocht de AGCM hoe Facebook gegevens van zijn gebruikers en gebruikt. Daarbij gaat het om intern gebruik en commercieel gebruik. De toezichthouder constateert dat het bij inschrijving voor dienst niet duidelijk wordt gemaakt dat er een onderscheid is tussen gebruik voor interne (personalisatie) en commerciële doeleinden (reclame).

Daarnaast krijgt het bedrijf van Mark Zuckerberg een geldstraf voor agressieve praktijken, voor het oneigenlijk beïnvloeden van leden. Onbewust en automatisch worden hun gegevens gedeeld met derde websites en apps voor commerciële doeleinden en andersom. Die data wisselen ze default uit, dus moeten een expliciete opt-out aangeven om dat ongedaan te maken. En degenen die zich daadwerkelijk onttrekken aan de datastroom krijgen te maken met verminderde functionaliteit van de sites en apps. Dat neemt de Italianen Facebook kwalijk.

Los van deze Italiaanse uitspraak geeft de Australische toezichthouder ACCC vandaag aan dat extra regels nodig zijn om platformen als Facebook en Google onder controle te houden (rapport in PDF). Ze zijn te machtig zijn geworden in Australië’s media-industrie.

Een ander, schijnbaar sluimerend, probleem voor de Amerikaanse profielensite is dat investeerders hun interesse voor het aandeel verliezen. Met name institutionele beleggers stappen uit, aldus persbureau Reuters. In ieder geval 93 Amerikaanse fondsen hebben dit jaar hun aandelen verkocht. Dat heeft tot een koersval van 37 procent geleid sinds afgelopen zomer.

Foto: Pom’ (cc)

Blippar op punt van surseance

Meer dan honderd miljoen euro aan venture capital betekent nog steeds niet dat een jong bedrijf automatisch een internationaal succes wordt. Het Engelse Blippar, dat augmented reality maakt, stevent in deze periode af op uitstel van betaling.

Aan de basis van deze ontwikkeling ligt een dispuut tussen twee grote aandeelhouders. Een, het overheidsfonds van Maleisië, verhindert dat Blippar een extra met urgentie noodzakelijke financiële voorziening aanspreekt. De leiding van het bedrijf vertelt de andere aandeelhouders dat er dan niets anders rest van uitstel van betaling aanvragen.

De Engelse krant The Times meldt de twist. Daardoor staan plotsklaps 75 banen op de tocht.

Blippar werd in Nederland even een bekende naam toen het de lokale augmented reality-specialist Layar kocht in 2014.

Het Engelse technologiebedrijf exploiteert beeldherkenningstechnologie voor grote merken. Makers van cosmetica en voedsel en locaties als Convent Garden, Singapore Zoo en McDonald’s gebruiken het om augmented reality op telefoonschermen te tonen. Het gaat daarbij meestal om reclamecampagnes die aandacht proberen te trekken met de opmerkelijke technologie.

Malafide Belgische webshops voortaan sneller offline

Webwinkels met een .be-domeinnaam kunnen vanaf 1 december veel sneller offline worden gehaald. Daartoe gaan DNS Belgium en de FOD Economie nauwer samenwerken.

Tot voor kort was het niet makkelijk om malafide winkels aan te pakken. Alleen als de identificatiegegevens achter de site met zekerheid foutief waren, kon de site snel verdwijnen, meldt Datanews. Daar kon trouwens nog wel twee weken overheen gaan.

DNS Belgium, de beheerder van de .be domeinnamen, en de FOD Economie gaan nauwer samenwerken waardoor een .be-website al na 24 uur onbereikbaar wordt.

Beide organisatie willen ook domeinnamen aanpakken van webshops die onbedoeld zijn vrijgekomen en zijn ingepikt door oplichters.

De eigenaar krijgt twee weken de tijd om in beroep te gaan. Na zes maanden wordt het domein weer vrijgegeven.

Poolse vuurwerkwebshops uit de lucht

Op verzoek van de politie en het Openbaar Ministerie (OM) zijn vier Poolse webshops uit de lucht gehaald die illegaal vuurwerk verkochten. Via deze webshops zijn de afgelopen jaren vele duizenden pakketten met ‘levensgevaarlijk vuurwerk’ naar Nederland verstuurd.

De webshops uit Polen boden het vuurwerk te koop aan, waarna het via postpakketten naar Nederland en andere Europese landen werd verstuurd.

Postbestellers en medewerkers van distributiecentra en pakketpunten krijgen de pakketten in handen, zonder dat zij de explosieve inhoud kennen. Ook de onbeveiligde opslag van het vuurwerk door de kopers, veelal in woningen, is levensgevaarlijk.

De politie treedt steeds vaker op tegen online verkoop van vuurwerk. Vorig jaar werden meer dan 1500 kopers in beeld gebracht.

Nieuwe regels reisbranche (2): verplichtingen voor handelaren en wijziging van pakketreisovereenkomst

De oude regels met betrekking tot pakketreizen stammen uit de jaren ’90. In die tijd ging men naar het reisbureau om een vakantie te boeken. Er werd in brochures gebladerd en uiteindelijk koos men een vakantie. Tegenwoordig willen we graag onze reis zelf samenstellen en boeken we massaal online. De oude regels sluiten dan ook niet meer aan op de huidige manier van vakanties boeken.

De nieuwe richtlijn bevat (ook deels oude) verplichtingen voor handelaren en rechten voor reizigers. Hiervoor verscheen deel 1 uit deze serie: richtlijn pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Het laatste deel van de serie verschijnt later (Deel 3: Uitvoering van de overeenkomst en faillissement).

De nieuwe richtlijn gaat over zowel pakketreizen als gekoppelde reisarrangementen. Nu bespreek ik welke verplichtingen handelaren hebben bij het aanbieden van pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen en komt aan bod op welke punten een pakketreis mag worden gewijzigd.

Informatieverplichting bij pakketreizen

Wanneer een handelaar pakketreizen aanbiedt, moeten deze voldoen aan de informatieverplichtingen. Nog voordat een pakketreis wordt geboekt, moet de handelaar onderstaande informatie op een duidelijke en begrijpelijke manier verstrekken aan de reiziger:

 • De voornaamste kenmerken van de reisdiensten (denk aan de reisbestemming, ligging van de accommodatie, en of maaltijden en excursies zijn inbegrepen);
 • Gegevens van de handelaar, waaronder de handelsnaam en contactgegevens;
 • Totaalprijs en informatie over betalingsregelingen;
 • Mogelijkheid tot beëindiging van de pakketreis als het minimumaantal reizigers niet is gehaald;
 • Algemene informatie over paspoort- en visumverplichtingen;
 • Regels over de beëindigingsvergoeding;
 • Reis- en annuleringsverzekering.

Nadat de pakketreisovereenkomst is gesloten, is de handelaar verplicht om een boekingsbevestiging te overleggen, met daarin de bovengenoemde informatie. Daarnaast moet de handelaar nog informatie verschaffen over onder andere de klachtenprocedure en alternatieve geschillenbeslechting.

Informatieverplichting bij gekoppelde reisarrangementen

De informatieverplichting van een handelaar die gekoppelde reisarrangementen aanbiedt, is minder uitgebreid dan de informatieplicht die geldt voor een organisator welke pakketreizen aanbiedt. Een handelaar die gekoppelde reisarrangementen faciliteert, moet de volgende informatie verstrekken aan de reiziger:

 • Niveau van rechtsbescherming;
 • Uitleg dat handelaren alleen aansprakelijk zijn voor de goede uitvoering van de diensten die bij hen zijn geboekt;
 • Insolventiebescherming: de handelaar moet de reiziger informeren over de garantiemaatregelen voor het geval de handelaar in financiële moeilijkheden komt. Als een handelaar personenvervoer aanbiedt dan moeten er ook maatregelen worden genomen voor de repatriëring van reizigers.

Wanneer de handelaar die gekoppelde reisarrangementen faciliteert niet voldoet aan de hierboven genoemde verplichtingen, dan zullen de regels over het wijzigen en uitvoeren van de pakketreisovereenkomst (deel 3 van de blogreeks) ook voor gekoppelde reisarrangementen gaan gelden. Het is aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om na te gaan of handelaren zich aan de wettelijke regels houden.

Wijziging van de pakketreisovereenkomst

Vóór het begin van de pakketreis, kan de overeenkomst op een paar punten gewijzigd worden.

Indeplaatsstelling

De reiziger heeft onder bepaalde voorwaarden het recht om zijn vakantie over te dragen aan een ander. Degene die in de plaats van de eerste reiziger gebruik zal maken van de reis, moet wel aan het (reizigers)profiel voldoen mocht daar sprake van zijn. Een reis die bijvoorbeeld bedoeld is voor reizigers van 65 jaar en ouder mag niet overgedragen worden aan een 18-jarige.

De indeplaatsstelling moet binnen een redelijke termijn vóór aanvang van de pakketreis plaatsvinden. Onder redelijke termijn wordt zeven dagen verstaan. Zijn er extra kosten gemoeid met het overdragen van de vakantie, dan komen deze kosten voor rekening van de reiziger en zijn vervanger.

Prijsverhoging

Het kan voorkomen dat de reissom wordt verhoogd nadat de pakketreisovereenkomst tot stand is gekomen. De reiziger moet daar uiterlijk twintig dagen vóór het begin van de reis van op de hoogte zijn gesteld door de organisator. Prijsverhogingen zijn alleen mogelijk als de veranderingen te maken hebben met:

 • Kostprijs van brandstof;
 • Belastingen; of
 • Wisselkoersen.
Wijziging door de organisator

In principe mag een organisator de pakketreisovereenkomst niet wijzigen. Een wijziging is alleen mogelijk wanneer de organisator zich dit recht in de overeenkomst heeft voorbehouden, het om een onbeduidende wijziging gaat en de organisator de reiziger daarvan in kennis stelt. Van een onbeduidende wijziging is bijvoorbeeld sprake wanneer de reizigers in een ander hotel van gelijke waarde zullen verblijven dan is geboekt. Maar als de wijziging een aanzienlijke verandering van de reis tot gevolg heeft, dan hebben reizigers het recht om de pakketreisovereenkomst te beëindigen. Denk hierbij aan de situatie waarin de reizigers een vijfsterrenhotel aan het strand hebben geboekt, maar uiteindelijk in een afgelegen driesterrenhotel moeten verblijven.

Beëindiging door de reiziger

Vóór het begin van de pakketreis kan de reiziger de pakketreisovereenkomst te allen tijde beëindigen. Hier staat tegenover dat wel een beëindigingsvergoeding gevraagd kan worden door de organisator. Onder bepaalde omstandigheden hoeft een reiziger geen beëindigingsvergoeding te betalen, denk hierbij aan terrorisme of natuurrampen op de plaats van bestemming. De reiziger heeft dan recht op een volledige terugbetaling van de reissom. Het geld dient terugbetaald te worden door de organisator.

Lees het volgende deel van deze blog-serie voor meer informatie over de uitvoering van de overeenkomst en faillissementen.

Jobbird failliet, hoop op doorstart

De rechtbank heeft vanochtend het faillissement over Jobbird uitgesproken. De komende twee weken zoekt de recent aangestelde CTO/CMO Matthijs Jorissen voor de curator naar een investeerder of strategisch koper die het merk en de boedel wil overnemen.

Het bankroet is aangevraagd door oprichter Jan-Peter Cruiming. In een eerder leven stond hij ook aan de basis van Nationale Vacaturebank. Dat avontuur eindigde met een verkoop aan VNU voor 28 miljoen euro. Met Jobbird wist hij zo’n succes niet te herhalen.

“Er werd zwaar verlies gemaakt en sinds het begin eigenlijk nooit winst”, licht Matthijs Jorissen aan Emerce toe. Hij is door de curator aangesteld om in de komende twee weken een investeerder of strategisch koper te vinden. Dat zou een doorstart betekenen. Jorissen heeft er goede hoop op dat lukt. “Je kunt denken aan financiële partijen en bedrijven die hun werkterrein willen verbreden zoals Talpa of TMG maar ook aan branchegenoten.”

Van een aankondiging door de eigenaar is geen sprake geweest. “Vanochtend stond plotseling de curator op de stoep, maar ik zag de bui de laatste twee weken eigenlijk al wel hangen. Ik heb hier en daar al wat gesprekken gevoerd en heb daar nu formeel nog twee weken voor. Jobbird is een bekend merk en vanwege het faillissement ontdaan van alle verplichtingen.” Namen van gesprekspartners noemt hij niet.

Jorissen trad begin oktober 2018 in dienst bij Jobbird om orde op zaken te stellen. De IT-architectuur was te zwaar om concurrerend te kunnen werken. Ook kon dertig à veertig procent van de mensen zijn koffers pakken. Eigenaar Cruiming had kennelijk geen vertrouwen in de snelheid waarmee de veranderingen plaatsvonden. Afgelopen zomer zou hij nog plannen tot internationalisering van de banenportal uiteen zetten maar stelde dat op het laatste moment uit.

Foto: Onno Kluyt (cc)

KSA waarschuwt voor piramidespel ‘Geldbloem’

De Kansspelautoriteit (Ksa) waarschuwt voor het piramidespel Geldbloem, dat wordt aanbevolen via Snapchat, Instagram en Facebook. Het spel vertoont alle kenmerken van een piramidespel.

Via sociale media worden mensen opgeroepen geld in te leggen. De bedragen varieren van 20 euro tot 100 euro. Door een bedrag te storten, zou je je een plaats aan de buitenkant (de buitenste ‘rang’) van de bloem verschaffen. De bloem zou vier rangen hebben. Door anderen te werven, zou je vervolgens naar het binnenste van de bloem opschuiven. Eenmaal daar aangekomen, zouden nieuwe deelnemers geld aan jou gaan betalen via een ‘tikkie’.

Volgens de Wet op de kansspelen is een piramidespel een kansspel. Zonder vergunning is het in Nederland verboden een kansspel aan te bieden. Kenmerkend voor piramidespelen is dat het overgrote deel van deelnemers zijn geld kwijtraakt, doordat de vijver aan potentiële deelnemers opdroogt.

Mogelijk vierde Europees monopolieonderzoek Google

De Europese Commissie vraagt aan de markt of Google zijn marktmacht heeft misbruikt, hoe en welke gevolgen dat voor lokale partijen heeft.

Dat is op te maken uit een vragenlijst die sinds enkele weken rondgaat onder lokaal georiënteerde zoekmachines. Persbureau Reuters heeft het document net voor het weekend ingezien.

Europa vraagt naar ervaringen van zoekbedrijven in de periode januari 2012 tot en met december 2017. De commissaris voor Mededinging wil weten of en hoe partijen invloed en concurrerentienadeel ondervonden van Google.

De interesse is gewekt door een klacht van Yelp, een MKB-zoekmachine annex recensiesite. Een inventarisatie leidt niet per definitie tot een formeel onderzoek.

Er loopt in Europa nog een onderzoek naar oneerlijke praktijken AdSense. Voor machtsmisbruik kreeg Google al geldboetes ter waarde van 6,7 miljard euro opgelegd voor Shopping en Android. De maatregelen die het trof voor een eerlijkere Google Shopping zijn volgens verscheidene marktpartijen niet effectief.

Foto: e3000 (cc)

Geoblocking Verordening vandaag van kracht

Vandaag treedt de Geoblocking Verordening voor webwinkels in werking. Die houdt in dat klanten uit andere EU-landen de mogelijkheid moeten hebben om artikelen onder dezelfde voorwaarden als lokale klanten aan te schaffen. Retailers worden evenwel niet verplicht om producten of diensten in andere landen te leveren.

Daar begint dan ook gelijk de verwarring. Online doorgeleiden of blokkeren op basis van bijvoorbeeld een IP-adres zijn vanaf 3 december verboden. Bestelformulieren op de website moeten zodanig worden aangepast dat klanten uit EU-landen hun woonadres en lokale telefoonnummer kunnen invullen. Wanneer je in het orderproces bij woonplaats een postcode uit het buitenland direct weigert, is dat een overtreding.

Een buitenlandse webwinkel hoeft niet in te gaan op het verzoek om een product naar Nederland te verschepen als de retailer niet aan dat land levert. Maar de klant moet wel de mogelijkheid krijgen om het product te laten bezorgen in een land waar de retailer wel aan levert.

Thuiswinkel.org geeft als voorbeeld een klant uit Duitsland die bestelt bij een Nederlandse webwinkel. Je mag de bestelling dan niet weigeren omdat het een Duitse klant is, maar je hoeft ook niet te leveren in Duitsland. De klant moet de mogelijkheid hebben een Nederlands adres in te voeren waar je het product laat bezorgen. Bijvoorbeeld in een eigen winkel nabij de Duitse grens of een ophaalpunt. Je wordt als retailer niet verplicht om een afhaalpunt of -mogelijkheid op te zetten.

Webwinkeliers moeten daarom duidelijk communiceren over hun leveringsgebied, maar mogen wel verschillende prijzen en voorwaarden aanhouden op websites in andere landen en in andere verkoopkanalen. Ook niet onbelangrijk: Klanten betalen de btw van het land waar de levering plaatsvindt.

Of de verordening in de praktijk zal leiden tot heel veel extra rompslomp voor webwinkeliers, afgezien van de aanpassingen aan bestelformulieren, is de vraag. Buitenlandse klanten zullen hooguit in een ander land willen bestellen als het product nergens anders te verkrijgen is of veel goedkoper is.

Het verbod op geoblocking geldt niet voor diensten van algemeen belang, financiële dienstverlening, gokken of vervoersdiensten. Ook bij het online aanbieden (streaming) van films, series en sport krijg je niet met deze verordening te maken. Netflix hoeft in Nederland geen Franse content aan te bieden.

Marriott verliest klantgegevens 500 miljoen hotelgasten

Kwaadwillenden hebben sinds 2014 toegang tot het Starwood-reserveringssysteem van hotelketen Marriott International, een van de grootste ter wereld.

Het veiligheidsgat zorgde ervoor dat tot voor kort de klantgegevens van vijfhonderd miljoen gasten voor derden toegankelijk waren. Marriott International, eigenaar van Starwood, bevestigt dat van 327 miljoen gasten zaken als naam, paspoortnummer, geboortedatum, post- en e-mailadres, telefoonnummer en geslacht zijn buit gemaakt.

Op 8 september werd Marriott op het lek gewezen. Op 19 november kon het achterhalen welke specifieke informatie werd gestolen.

De hotelketen is in Nederland eigenaar van onder meer Marriotts, het W Hotel in Amsterdam, Hotel Des Indes in Den Haag en het Sheraton op Schiphol.

Foto: Robert Pittman (cc)

Bundeskartellamt opent onderzoek naar Amazon.de

De Duitse toezichthouder Bundeskartellamt onderzoekt of Amazon in Duitsland zijn marktmacht misbruikt richting derde verkopers op zijn platform.

Het onderzoek richt zich op hoe Amazon zijn duale functie invult. Het opereert enerzijds zelf als winkel, een partij die zelf inkoopt en vanuit eigen magazijn verkoopt. Anderzijds stelt het zijn winkelvloer open voor derde partijen die, tegen betaling van commissies, gebruik mogen maken van een reeks e-commercediensten. De Duitse toezichthouder richt zich op de tweede rol.

Het Bundeskartellamt is de juridische procedure begonnen nadat het een reeks klachten uit de markt had ontvangen. Er wordt gekeken naar het niet-transparante blokkeren en opheffen van verkopersaccounts, regels voor productrecensies, uitbetalingen achter- en inhouden en eisen over het beschikbaar stellen en overdragen van productinformatie.

Of en wanneer de procedure tot een veroordeling onder mededingingswetten leidt, staat niet vast.

De Europese Commissie begon eerder al een onderzoek naar de zakelijke praktijken van het handelsplatform Amazon in Duitsland. Afgelopen zomer stuurde het honderden verkopers vragenlijsten om een beeld te krijgen van die praktijk.

Page generated in 0.921 seconds. Stats plugin by www.blog.ca