Nederland voert PSD2-richtlijn in

Nederland voert als laatste EU-land de PSD2-richtlijn in. Het FD meldt dat morgen het bijbehorende loket bij De Nederlandsche Bank open gaat.

De Eerste en Tweede Kamer zijn vorig jaar akkoord gegaan met het wetsvoorstel. Vanochtend publiceerde de Staatscourant over de implementatie van de ‘Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten’ en het ‘Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten’, wat het officieel maakt.

Het FD weet dat belangstellende partijen vanaf morgen bij de DNB een vergunning kunnen aanvragen. Onder PSD2 worden twee nieuwe betaaldiensten geïntroduceerd, schrijft DNB. Dat zijn: “initiatie van (internet)betalingen (betaalinitiatiedienstverlening) en verschaffing van geconsolideerde informatie over (online) betaalrekeningen (rekeninginformatiedienstverlening). PSD2 verplicht banken om deze nieuwe dienstverleners, op basis van toestemming van hun klant, toegang te geven tot de betaalrekeningen van die klanten.”

Concrete gevolgen van de herziene wet kunnen, bijvoorbeeld, zijn dat partijen als Google, Amazon en Alipay onder eigen label financiële diensten gaan aanbieden.

PSD2 is een Europese Richtlijn die meer concurrentie en innovatie in het betalingsverkeer mogelijk maakt. Hierdoor krijgen consumenten meer keuze in hoe zij kunnen betalen aan de kassa en online. Ook krijgen nieuwe toetreders een kans om betaaldiensten aan consumenten aan te bieden.

De ACM gaat op een beperkt deel van de PSD2 toezicht houden.

Foto: steve (cc)

GroenLinks over uploadfilter: ‘De vrijheid van het internet staat ernstig op de tocht’

De vrijheid van het internet staat ernstig op de tocht. Na onderhandelingen tussen de Europese Commissie, Europese Ministers en het Europees Parlement blijven de controversiële plannen voor een uploadfilter en linkbelasting overeind. Een zorgelijke ontwikkeling, vindt GroenLinks.

‘Staan er op Twitter straks nog memes op basis van televisiebeelden van het WK? Of mag je nog zomaar linken naar een krantenartikel online? Dat is maar zeer de vraag met deze wetsvoorstellen,’ zegt Europarlementariër Judith Sargentini.

De bezwaren van GroenLinks gaan vooral over artikel 11 en 13 uit het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Artikel 13 gaat over uploadfilters. Online platforms waar gebruikers content kunnen uploaden moeten preventief licenties kopen om auteursrechtelijk materiaal te mogen weergeven, maar als ze dat niet doen (of kunnen) dan moeten ze content filteren. Dat betekent dat alle bestanden gecheckt moeten worden tegen een database van auteursrechtelijk materiaal. In de praktijk is dat nagenoeg onmogelijk.

Het risico bestaat dat de online platforms het filter veel strenger instellen dan noodzakelijk om veilig te zijn, vermoedt GroenLinks. Daarnaast zijn uploadfilters foutgevoelig waardoor perfecte legale inhoud ook geblokkeerd kan worden.

Artikel 11 geeft zogenaamde ‘naburige rechten’ aan uitgevers en eist dat ze een vergoeding krijgen voor het digitaal gebruik van hun publicaties. Probleem is echter dat er weinig gezegd wordt over de manier van ‘digitaal gebruik’ en dat zo bijvoorbeeld snippets, het automatisch uitklappen van links met afbeelding en context, er ook onder vallen.

Sargentini: ‘Het is hoog tijd dat we voor de grote digitale platforms als Facebook en Google een werkbaar systeem opzetten zodat ze eerlijk afdragen aan uitgevers en artiesten waarmee ze zelf advertentiegeld verdienen.’

Maar Sargentini waarschuwt dat we met deze voorstellen het kind met het badwater dreigen weg te gooien. ‘Toen Spanje eerder strenge regels voor linken naar nieuwsberichten opstelde, besloot Google simpelweg om de Spaanse markt te verlaten en daalde de bezoekerscijfers van krantenwebsites dramatisch.’

Er is volgens GroenLinks nog één kans de plannen te blokkeren. Tijdens de vorige stemming in het Europees Parlement haalde de rapporteur van het rapport, Axel Voss (christendemocraten), maar een kleine meerderheid voor zijn voorstellen. Dat kwam doordat kleine organisaties een vrijstelling kregen voor het inzetten van uploadfilters op hun websites. Nu deze vrijstelling komt te vervallen vergroot dit de kans dat een meerderheid van het Europarlement het compromis zal wegstemmen.

‘Facebook krijgt miljardenboete van FTC’

De schikking die Facebook zal treffen met de Federal Trade Commission naar aanleiding van de datalekken van Cambridge Analytica gaat mogelijk in de miljarden lopen. Dat meldt de Washington Post.

De FTC begon zijn onderzoek kort nadat bekend werd dat gegevens van 87 miljoen Facebook gebruikers voor politieke doeleinden waren ingezet. Commissieleden van de FTC en Facebook zijn momenteel in gesprek over de hoogte van de boete.

Vorige maand werd al duidelijk dat Facebook een recordboete krijgt opgelegd vanwege het Cambridge Analytica-schandaal. Daarbij werd verondersteld dat de boete sowieso hoger zou worden dan de 22,5 miljoen dollar die Google in 2012 moest betalen omdat het bedrijf de do-not-track-beveiliging van Safari heeft omzeild.

Facebook krijgt de boete omdat het eerder aan de overheid had beloofd om gebruikersdata te beschermen.

ACM dwingt juiste prijsvermelding autobanden af

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft na een controle vastgesteld dat nog niet alle aanbieders van autobanden hun online prijzen inclusief alle onvermijdbare kosten vermeldden.

De regels schrijven voor dat prijzen alle onvermijdbare kosten, zoals bij banden de verwijderingsbijdrage, bevatten. Als de montage van de banden onderdeel van het aanbod is, moet de prijs van de band inclusief de montagekosten worden vermeld. De brancheorganisaties VACO, BOVAG en RecyBEM waren actief betrokken bij deze aanpak.

Ondanks herhaalde aanmaningen weigerde het bedrijf autoenanders.nl de prijzen aan te passen. Pas nadat de ACM het bedrijf een last onder dwangsom had opgelegd, heeft het de prijzen op zijn website aangepast. Het bedrijf vermeldt de prijzen nu inclusief de verwijderingsbijdrage en hoeft daarom geen dwangsom te betalen.

Bits of Freedom: Het internet moet stuk

Een grote aanslag op jouw vrijheid van meningsuiting en een grote inperking van al het moois dat je op het internet kunt vinden. Dat zegt Bits of Freedom naar aanleiding van de woensdag gepresenteerde Europese wettekst voor de omstreden linktaks en het zogeheten uploadfilter, waarbij techbedrijven aansprakelijk worden voor illegaal materiaal dat gebruikers delen.

Onderhandelaars van verschillende Europese landen, het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het alsnog eens geworden over een gezamenlijke wettekst voor het auteursrecht.

Het gaat om twee artikelen in de herziene Europese auteursrecht, artikel 11 en 13. Bij artikel 11 kunnen uitgevers van nieuwssites eventueel geld vragen voor een link naar een artikel. Verder moeten internetbedrijven elke upload van hun gebruikers controleren op mogelijke inbreuken op het auteursrecht en bij twijfel blokkeren.

Er is veel kritiek op het voorstel. Burgers, maatschappelijke organisaties, academici en het bedrijfsleven zijn het er vrijwel unaniem over eens dat het uploadfilter moet worden geschrapt.

‘De technologie werkt niet, het dwingt platforms tot risicomijdend gedrag en gebruikers hebben tegen dit soort volautomatische systemen niets in te brengen,’ zegt Bits of Freedom. ‘Met het internetfilter heeft klagen geen zin. Dit betekent een grote aanslag op jouw vrijheid van meningsuiting en zal op termijn leiden tot een verschraling van aanbieders. De nu al machtige platforms worden nog machtiger.’

Overigens zijn er blijkens het persbericht wel wat nuances in het wetsvoorstel gekomen. Voor het gebruik van snippets (kleine stukjes tekst) hoeft geen toestemming te worden gevraagd, waardoor zoekmachines voor nieuws (zoals Google News) kunnen blijven bestaan. Individuele gebruikers worden ontzien. De wetsvoorstellen zijn blijkens de tekst vooral bedoeld voor grote online platforms, zoals YouTube.

Er zal nog één keer door het Europees Parlement over het voorstel worden gestemd. Een verzegeling van de deal, als het ware, stelt BOF. De stemming wordt gezien als een formaliteit.

In Brussel wordt momenteel ook gewerkt aan wetgeving waarmee men hoopt effectiever te kunnen optreden tegen de verspreiding van mogelijk terroristische content. Ook in reactie op dit voorstel zetten de lidstaten in op pro-actieve maatregelen. Daarmee is er weer een voorstel voor een uploadfilter.

‘We stevenen af op een situatie waarin er een filter is voor content waar copyright op heerst, een filter voor mogelijk terroristische content, een filter voor mogelijk seksueel expliciete content, eentje voor mogelijke haatzaaierij, en ga zo maar door. Tot we op het punt zijn aanbeland waarop alles dat we online zeggen en laten zien, zelfs alles dat we proberen te delen, wordt gemonitord,’ zegt Bits of Freedom.

Consumentenbond: Verbied telemarketing en verplicht registratie incassobureaus

De Consumentenbond pleit voor een verbod op telemarketing en een snelle invoering van een register voor incassobureaus. Die oproep volgt op een waarschuwing van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) voor malafide incassobureaus.

De Consumentenbond is blij met de waarschuwing van de ACM, maar vindt ook dat er meer moet gebeuren om dit soort praktijken tegen te gaan. De aanpak van de incassobedrijven is vaak lastig omdat ze meestal vanuit het buitenland opereren.

Het door staatssecretaris Keijzer aangekondigde verbod op telemarketing en het kabinetsplan voor een verplichte registratie voor incassobureaus helpen bij het effectief bestrijden misleidende telefonische verkoop en de bijbehorende agressieve incasso.

Een verbod op telemarketing voorkomt volgens de bond dat de bedrijven voor wie de incassobureaus werken consumenten telefonisch kunnen benaderen. Daarnaast kan iedereen nu een incassobureau beginnen. Een verplicht incassoregister helpt om eisen te kunnen stellen aan de kwaliteit van de incassobureaus. En het maakt de aanpak van bureaus die zich niet aan de regels houden eenvoudiger.

ACM waarschuwt voor malafide incassobureaus

Toezichthouder ACM waarschuwt specifiek voor een zestal incassobureaus. Activa Finance / Activa Collectum, AMK Company, Be Clean, Co Jansen, Debt Pay en Unic Parts. De ACM ziet een netwerk van personen en bedrijven dat erop uit is consumenten te duperen. Bedrijven worden snel opgericht, incasseren rekeningen en verdwijnen weer na enige tijd. Vervolgens bellen ze consumenten weer onder een nieuwe naam.

Zo waarschuwde de ACM vorig jaar voor vergelijkbare praktijken van het incassobureau PayCare.
Het gaat om veel geld, in veel gevallen tot honderden euro’s per consument. Het vermoeden is dat de incassobureaus uit dit netwerk voor zo’n 6 miljoen euro hebben geprobeerd te innen.

De werkwijze van al deze incassobureaus is dezelfde. Eerst worden consumenten telefonisch benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een huisje, een goedkope reis of korting op producten. Vaak is er helemaal geen overeenkomst, bijvoorbeeld omdat consumenten hebben gezegd alleen informatie over de aanbieding te willen ontvangen en dus niet hebben ingestemd met het aanbod. Of consumenten hebben na het telefoongesprek niet schriftelijk ingestemd met het aanbod van het abonnement. Ook komt het voor dat consumenten nooit eerder zijn benaderd.

Toch belt het incassobureau soms maanden of jaren later de consument omdat hij nog een rekening open heeft staan. Deze is inmiddels vaak opgelopen tot honderden euro’s. Consumenten worden herhaaldelijk gebeld en voelen zich zwaar onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van de consument dat de rekening onterecht is.

De incassobureaus dreigen ook met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet van deurwaarders of beslaglegging. De ACM ziet dit als een verboden agressieve handelspraktijk.

De zes incassobureaus waar de ACM in dit bericht voor waarschuwt incasseren onterechte rekeningen voor in elk geval de volgende bedrijven: All Great Dealz, Beste Korting, Beyond Beauty, BigMundo, Buy2fly, Center Wellness, Consumenten Collective, Daily Offer, Degroteprijzenpot, Euro Loterij, Euro Lotto, Euromillions, Happy Numbers, Kick Off Holland, OnlineLuck, Piccolo, Premium Card, Premium Kiosk, Pronea, Shop & Fly, Shoppendoejezo, Trip Abroad, Voordeelinkoop, en Voordelig winkelen.

De ACM heeft eerder ook meldingen ontvangen over de volgende incassobureaus die betrokken waren bij de incasso voor de betrijven: Akret, Aktar Incasso, Business Collect, Direct Solutions, Mediation Agency, Pay Care, Prevent Interland, Provision Support en The Research.

Forse boetes webwinkel T.O.M blijven gehandhaafd

Toezichthouder ACM heeft webwinkel T.O.M. in 2016 terecht een boete van een half miljoen euro opgelegd omdat zij structureel consumenten heeft misleid. Tot die conclusie komt Het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Webwinkel T.O.M. – de onderneming heeft diverse webwinkels als Internet-Bikes, Inrernet-Toys, Internet-Sportandcasuals en Internet-Eyewear – verstrekte in 2015 onjuiste en misleidende informatie over het recht van ontbinding van aankopen via haar webwinkel. Hiermee had zij consumenten volgens ACM op het verkeerde been gezet.

Daarnaast heeft de webwinkel consumenten die hun bestelling hadden geretourneerd niet tijdig, niet volledig en niet met hetzelfde betaalmiddel terugbetaald.

Naast de boete heeft de ACM de feitelijk leidinggevenden ieder hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor 125.000 euro van de boete omdat zij direct verantwoordelijk waren voor de overtredingen.

De betrokkenen hebben al in 2016 bezwaar aangetekend tegen het besluit, maar ACM verklaarde de bezwaren ongegrond.

Het College constateert nu dat T.O.M. de gedragslijn voerde om na een retourzending vooralsnog niet tot terugbetaling over te gaan als de consument daarbij geen bankrekeningnummer had vermeld. ACM heeft volgens het College voldoende bewijs geleverd dat de onderneming een misleidende handelspraktijk voerde. Ook komt het College tot de conclusie dat de onderneming veel klanten door middel van een waardebon heeft terugbetaald, terwijl die consumenten niet met een waardebon hadden betaald en ook niet met dat betaalmiddel hadden ingestemd.

Nederland koploper bij meldingen datalekken

Sinds de inwerkingtreding van de AVG op 25 mei 2018 zijn in de Europese Economische Ruimte (EER) meer dan 59.000 datalekken gemeld. Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staan aan kop met respectievelijk 15.400, 12.600 en 10.600 meldingen aan de toezichthouders. Liechtenstein, IJsland en Cyprus noteerden de laagste aantallen meldingen, zo blijkt uit de GDPR Data Breach Survey van DLA Piper.

Met 89,8 gemelde datalekken per 100.000 inwoners is Nederland ook de koploper wanneer het gaat om het aantal meldingen per hoofd van de bevolking, constateert DLA.

Het VK, Duitsland en Frankrijk nemen respectievelijk de tiende, elfde en eenentwintigste plaats in wat betreft boetes per hoofd van de bevolking. Griekenland, Italië en Roemenië hebben het laagste aantal meldingen per hoofd van de bevolking.

Ondanks de enorme hoeveelheid meldingen, zijn er in heel Europa maar 91 boetes uitgedeeld. En niet alle boetes hebben betrekking op datalekken. In een aantal gevallen ging het om andere overtredingen van de AVG. De hoogste tot dusver was 50 miljoen euro: een Franse uitspraak tegen Google.

De AVG heeft het zogeheten compliancerisico voor organisaties die met een datalek te maken krijgen, compleet veranderd. Er kunnen boetes worden opgelegd op basis van omzet. En het is nu mogelijk om massaschadeclaims in te dienen, zoals in Amerika. DLA Piper verwacht meer boetes zodra de achterstand aan meldingen wordt weggewerkt.

Het volledige rapport DLA Piper GDPR Data Breach Survey: Februari 2019 kan hier worden gedownload.

Engelse consumenten kunnen eerlijker een hotel boeken

Expedia, Booking.com, Agoda, Hotels.com, ebookers en trivago gaan de manier waarop ze hotels verkopen ingrijpend veranderen. De Britse Competition and Markets Authority (CMA) heeft dit bewerkstelligd.

De CMA constateerde eerder dat de zes boekings- en metazoekplatformen druk zetten op de consument om tot een aanschaf over te gaan, misleidende kortingen publiceren, hotels rangschikken op basis van de geboden commissie en verborgen kosten rekenen. Praktijken zoals ten onrechte claimen dat een kamer bijna uitverkocht is of het publiceren van een tarief waarin niet alle kosten zitten, zijn misleidend, zorgen ervoor dat reizigers niet de beste deal vinden en zijn mogelijk in strijd met de consumentenregels, aldus de CMA.

Alle bedrijven die door CMA werden, hebben er nu vrijwillig mee ingestemd om de volgende wijzigingen door te voeren:

Zoekresultaten: er wordt duidelijker weergegeven waarom hotels in een bepaalde volgorde worden weergegeven, bijvoorbeeld door aan te geven dat een hotel meer commissie betaalt aan de site.

Druk zetten: de zes platformen zullen niet een valse indruk wekken van de beschikbaarheid of populariteit van een hotel of proberen consumenten over te halen tot een boeking op basis van incomplete informatie. Wanneer er bijvoorbeeld staat dat andere klanten naar hetzelfde hotel kijken, komt er bij te staan dat ze op andere reisdata zoeken. De CMA zag ook sites die strategisch uitverkochte hotels in de zoekresultaten zetten om bezoekers onder druk te zetten om te sneller te boeken. Daar houden de zes mee op, hebben ze toegezegd.

Beweringen over kortingen: de boekingsplatformen gaan duidelijker communiceren over kortingen en alleen aanbiedingen promoten die daadwerkelijk beschikbaar zijn op dat moment. Sommige sites vergeleken doordeweekse tarieven met de hogere weekendprijzen of een suite met een standaardkamer, waardoor het leek alsof de consument een goede deal kreeg. Daar komt een eind aan.

Verborgen kosten: alle verplichte toeslagen zoals belastingen, boekingskosten of resort fees worden in de prijs verwerkt. De sites mogen een overzicht geven van hoe het tarief is opgebouwd, maar het totale bedrag moet direct zichtbaar zijn voor de consument.

CMA houdt toezicht

De veranderingen moeten per 1 september 2019 zijn ingevoerd en de CMA zal in de gaten houden of de zes platformen zich aan de afspraken houden. Daarnaast zullen andere hotelboekingssites, waaronder online reisagenten, metazoekmachines en hotelketens, de richtlijnen toegezonden krijgen. Ook deze sites moeten de benodigde aanpassingen voor 1 september doorvoeren.

Overigens zijn de genoemde misstanden niet bij alle zes de websites geconstateerd. Verder heeft de CMA geen uitspraak gedaan of deze praktijken in strijd zijn met de consumentenregels.

Of dit gevolgen heeft voor Nederlandse consumenten, is onduidelijk. De Autoriteit Consument en Markt laat desgevraagd weten hierover geen mededelingen te kunnen doen.

‘Legaal online gokken is in 2020 een feit’

Staat de uitkomst van de plenaire behandelingen in de Eerste Kamer al vast? Na aanwijzingen van anonieme bronnen rondom het kabinet en de inhoud van de rijksbegroting van 2019 is er maar één conclusie te trekken: de wet komt er vrijwel zeker doorheen. Legaal online gokken is vanaf medio 2020 hoogstwaarschijnlijk een feit.

In de rijksbegroting 2019 lezen we onder andere over de budgettaire gevolgen van de legalisering van kansspelen op afstand. Er wordt voor alleen de kansspelbelasting op sportweddenschappen uitgegaan van zes miljoen euro aan extra belastinginkomsten in 2020, vanaf 2021 zou er jaarlijks twaalf miljoen euro moeten binnenkomen. Andere casinospelen zoals bingo, blackjack, roulette of poker zijn hier nog niet in meegenomen.

Wanneer het ingecalculeerde budget niet vrij zou komen is dit vrijwel altijd problematisch voor het betreffende ministerie. De laatste decennia is er zelden sprake geweest van een rijksbegrotingsoverschot. Het gat zou dan gedicht moeten worden door te bezuinigen of door budget vanuit andere potjes over te hevelen. Dat proces is moeizaam en tijdrovend, dus het is veelzeggend dat men dit opneemt in de rijksbegroting.

Bron: rijksbegroting.nl

Legalisering kansspelen op afstand

Dat de overheid bezig is met het legaliseren van online gokken bleek al in 2016, toen EK 33.996 door de Tweede Kamer werd aangenomen. Met dit wetsvoorstel wordt het monopolie van landgebonden aanbieders van sportweddenschappen doorbroken. Op 5 februari 2019 zal de Eerste Kamer aan de plenaire behandeling van deze wet beginnen. Ook voorstel EK 34.471, dat het overheidsmonopolie op casinospelen opheft (op 31 januari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer) wordt vandaag in de Eerste Kamer behandeld.

De modernisering van de wet op kansspelen biedt verschillende voordelen: extra belastinginkomsten, verslavingspreventie en het zorgen voor een controleerbaar eerlijk kansspel-aanbod voor Nederlandse spelers. Online gokken is een groeiende markt in Nederland, van anderhalf miljoen online gokkers in 2016 naar 1,8 miljoen eind 2018. Per jaar loopt de Nederlandse maatschappij tot 175 miljoen euro aan kansspelbelasting-inkomsten mis.

Inwerkingtreding

In de begroting wordt voor de invoering van de wet Kansspelen Op Afstand (KOA)
uitgegaan van 1 juli 2020. De wet zal op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip in werking treden, vervolgens zal de Kansspelautoriteit nog een half jaar nodig hebben om de benodigde vergunningen te verstrekken. Hierna zijn legale kansspelen op afstand in Nederland een feit.

Belasting

De belastingplicht voor zowel landgebonden aanbieders als aanbieders op afstand verschuiven van speler naar aanbieder, zo blijkt uit TK 35.031. Aanbieders zullen over het zogenaamde ‘bruto-spelresultaat’ (het verschil tussen de ontvangen inleg en de uitbetaalde prijzen) 29 procent belasting moeten afdragen. In het huidige systeem is de speler nog de belastingplichtige voor overige kansspelen zoals sportweddenschappen en prijsvragen.

Er wordt echter pas kansspelbelasting geheven vanaf prijzen die meer dan 449 euro bedragen. Ook zal er per saldo meer belastinginkomsten gegenereerd worden, doordat de kansspeler minder winst boekt, dan het kansspelbedrijf. Door de nieuwe wetgeving zal de Nederlandse maatschappij dus over fors meer inkomsten uit kansspelen beschikken.

In het wetsvoorstel KOA is ervoor gekozen om alle kansspelen op afstand gelijk te behandelen: eenzelfde belastingplicht en grondslag voor iedere vorm van kansspelen op afstand. Dit om de verschillende vormen van kansspelen (casinospellen, poker, sportweddenschappen) eerlijke kansen te bieden.

Bronnen:
Rijksoverheid.nl – miljoenennota 2019
Rijksoverheid.nl – rijksbegroting 2019 justitie en veiligheid
Eerstekamer.nl – wetsvoorstel 33.996, A
Eerstekamer.nl – wetsvoorstel 34.471, A
Eerstekamer.nl – wetsvoorstel 35.031, 2
Rijksbegroting.nl – wetsvoorstel 35.031, 3
Rijksbegroting.nl – wetsvoorstel 35.031, 6

D66 wil techreuzen aanpakken via mededingingsrecht

D66 wil dat techreuzen aangepakt worden via het mededingingsrecht. Kamerlid Kees Verhoeven vindt dat techreuzen zoals Facebook te machtig zijn. ‘Hoe sluwer Zuckerberg mensen op internet volgt, hoe meer geld hij verdient. Techmonopolies moeten keihard aangepakt worden, het liefst morgen nog.’

De D66’er lanceert vandaag een initiatiefnota met daarin 14 voorstellen om de macht van techreuzen in te perken.

Competitie op de markt moet wat D66 betreft weer voorop staan. Daarom kiest D66 ervoor om techmonopolies aan te pakken via het mededingingsrecht. De partij wil dat concentratie van data, marktmacht en geld veel beter wordt gecontroleerd. De bedrijven schenden privacy, ontlopen belasting, verspreiden desinformatie en overtreden arbeidsregels.

Het doorgeslagen verdienmodel van techreuzen leidt tot de perverse prikkel om alles over ons te willen weten, stelt Verhoeven. Hetzelfde geldt voor Google, Amazon en al die andere bedrijven die ons op internet volgen. ‘Het gaat niet alleen om onze naam, ons adres en of we op zoek zijn naar nieuwe schoenen. Deze bedrijven willen ook onze geaardheid, politieke voorkeur, huidskleur en loon weten. De politiek moet hier paal en perk aan stellen’, aldus Verhoeven die bij wijze van protest Facebook heeft opgezegd (D66 zelf blijft op Facebook).

Verhoeven verwijst in zijn voorstel naar de Amerikaanse Sherman Antitrust Act uit 1890, een reactie op de grote ondernemingen die konden ontstaan als gevolg van de industrialisering. Daarop is de Nederlandse mededigingswetgeving mede gebseerd, maar de regels en mogelijkheden om in te grijpen zijn klein.

Een van de voorstellen is om techreuzen op te knippen wanneer zij zich schuldig maken aan herhaaldelijke overtredingen. Dit betekent dat bijvoorbeeld Google een dienst zoals Google Maps in de toekomst zou moeten afstoten.

Ook wil D66 strengere regels voor techbedrijven die meer dan 50 procent van marktaandeel bezitten, zoals hardere sancties voor wetsovertredingen. D66 wil ook boetes opleggen, oplopend tot 50 procent van de jaaromzet.

BREIN waarschuwt voor scamsites

Stichting BREIN krijgt naar eigen zeggen tientallen meldingen over illegale aanbiedingen van de allernieuwste boeken of films terwijl die alleen nog in de bioscoop draaien. Vaak blijkt het daarbij te gaan om zogenaamde scam sites die op je gegevens uit zijn.

Mensen die bijvoorbeeld naar een bioscoopfilm zoeken, krijgen een link naar een site waar die gratis beschikbaar zou zijn. Die site ziet er op het eerste gezicht wel professioneel uit. Om de kopie te krijgen hoef je jezelf alleen nog maar even te registreren en ook betaalgegevens invullen. Hoezo betaalgegevens? Het is toch gratis? Om te controleren in welk land je woont, legt de site uit, want ze hebben alleen vergunning voor bepaalde landen. Je betaalt echt niets voor de dienst.

Als je erin trapt dan krijg je ook niks, zegt BREIN. De site is er enkel op gericht om je gegevens afhandig te maken en die te verkopen. Of er niks van je rekening afgeschreven wordt? In elk geval niet voor het boek of de film die je nooit krijgt.

Stichting BREIN is overigens niet van plan om actie tegen de sites te nemen. Men treedt op tegen fraudeurs die illegale spullen leveren (gratis of tegen betaling) maar niet tegen oplichters die dat niet doen.

Einde oefening voor Lesara, doorstart ketst af

Er komt geen doorstart voor het Europese online warenhuis Lesara. De strategische investeerder die een doorstart wilde maken trok zich op het laatste moment terug.

Duitse media melden dat het einde oefening is voor Lesara. Enkele tientallen medewerkers houden de noodzakelijke operaties nog tijdelijk draaiend voor de curator. Deze richt zich nu op het verkopen van het distributiecentrum in Erfurt.

Het bedrijf van de jonge ondernemer Roman Kirsch groeide binnen enkele jaren van niets naar een omzet van tegen de 150 miljoen euro. Met behulp van algoritmes wist het goed in te schatten waar de consument nu behoefte aan had. Die vraag werd snel omgezet in productieopdrachten in China en Turkije. De tijd tussen constatering van vraag en gereed product werd zo kort mogelijk gehouden. Roulerend assortiment moest de klant constant verrassen en nieuwsgierig houden.

Met het failliet zien H&M en Primark een concurrent wegvallen.

Zó wil Zalando voorkomen dat kleren na één keer dragen worden teruggestuurd

Zalando heeft een enorm aantal retourzendingen van kledingstukken en wil dat terugdringen, omdat kennelijk de kosten en het gedoe toch fors in de papieren gaan lopen. Maar lastig is dat wel natuurlijk, want retourzenden binnen veertien dagen is een recht dat je als consument hebt, en je mag als bedrijf dat recht niet inperken. Ook niet met indirecte trucjes. Dus hoe ver mag Zalando hierin gaan?
Met een opvallend groot label voorzien van de tekst ‘do not remove this tag’ wil Zalando voorkomen dat kleding gedragen en vervolgens toch teruggestuurd wordt. Dat las ik in het Eindhovens Dagblad.

“Retouren worden alleen geaccepteerd als dit label nog aan het product bevestigd is”, zo meldt het 10 bij 15 centimeter grote knalwitte ding. Heel letterlijk klopt dat niet: de wet Koop op afstand kent geen optie om een retour te weigeren wanneer een zelfbedacht label is verwijderd. Er zijn slechts een beperkt aantal uitzonderingsgronden, en voor kleding gaan die eigenlijk nooit op (behalve wellicht de hygiënegrond bij ondergoed dat verzegeld wordt verkocht).

Praktisch gezien zit er wel iets in. Van de wet mag je een product namelijk alleen uitproberen, om te kijken of het geschikt voor je is. Oftewel: passen, naast je andere kleding leggen et cetera. Er mee naar een feestje gaan is geen uitproberen meer (en nee, “ik wilde uitproberen of ik meer opviel op het feest” komt niet door de giecheltoets) en na zulk gebruik vervalt je retourrecht.

Het idee van Zalando is natuurlijk dat je bij gewoon uitproberen geen last hebt van dat label, het zit immers aan de buitenkant dus de pasvorm wordt niet aangetast en vergelijken met de rest van je garderobe gaat ook geen probleem zijn. Maar naar een feestje gaan met zo’n enorm label, dan moet je wel een héle erge #instafamous #influencer zijn wil je dat aandurven.

Zalando zal dan ook waarschijnlijk een mooie standaardtekst hebben geformuleerd die erop neerkomt dat omdat het label weg is, zij mogen vermoeden dat jij het product meer hebt gebruikt dan noodzakelijk was om het uit te proberen. En omdat je dat hebt gedaan, is je retourrecht vervallen. De reden is dan dus niet letterlijk “het label is weg” maar “wij denken dat je het hebt gebruikt in plaats van geprobeerd”.

Ik zie daar wel wat in, maar natuurlijk blijft er ruimte voor de consument om te zeggen, “nee, het viel eraf tijdens het uitproberen”. Maar ik denk dat je dan wel iets van een onderbouwing moet geven. Dat plastic oranje touwtje breekt denk ik niet héél snel.

Page generated in 2,140 seconds. Stats plugin by www.blog.ca