Nog 365 dagen: wie is klaar voor de nieuwe EU-privacyregels?

Nog een jaar en dan moeten alle organisaties in Nederland voldoen aan de EU-verordening over databescherming. Deze is veel strenger dan de huidige wet bescherming persoonsgegevens. Toch heeft slechts 11 procent van de bedrijven zich helemaal voorbereid op de nieuwe regels. Welke acties kun je nemen om nu nog tijdig te voldoen?

De Global Data Protection Regulation (GPDR) gaat op 25 mei 2018 in en heeft grote gevolgen voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens binnen organisaties. Centraal staan het verkrijgen van inzicht in de verwerkingen van persoonsgegevens en datastromen, alsmede het vooraf borgen van privacy bij nieuwe producten en systemen (privacy by design & privacy by default).

Met boetes die kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde jaaromzet zou je denken dat de sense of urgency wijd verbreid is. Toch is een kwart van de bedrijven nog niet begonnen met de voorbereidingen op de inwerkingtreding van deze Europese verordening.

Kwart is nog niet begonnen

PwC heeft begin dit jaar het Privacy Governance onderzoek gepubliceerd. Hieruit blijkt dat het aantal Nederlandse organisaties dat nog helemaal niet is gestart met voorbereidingen op de GPDR is afgenomen van 35 procent in 2015 naar 25 procent in 2016. Een toenemend aantal organisaties is dus in ieder geval al bezig met het bestuderen van de veranderingen en de impact die de GPDR op de organisatie zal hebben. Daarbij lag de nadruk tot dit jaar veelal nog op inventarisatie. De verwachting is dat de meeste organisaties nu beginnen met de daadwerkelijke implementatie. Dat is aan de krappe kant, want er zijn behoorlijk wat wijzigingen nodig in de procedures en de organisatie. Stap één is een nulmeting, waarbij je bepaalt hoe het bedrijf ervoor staat, wat er moet worden aangepast en hoeveel tijd en geld dat kost. Vervolgens doe je per onderwerp een gap analyse en stel je een roadmap samen met concrete acties die dus voor 25 mei 2018 uitgevoerd moeten zijn. Uit het onderzoek blijkt echter dat een minderheid van 41 procent van de organisaties een privacy assessment heeft uitgevoerd op compliance aan de bepalingen van de GDPR.

Risico’s

Wat zijn de risico’s? Allereerst de genoemde boetes die kunnen worden opgelegd aan bedrijven die niet voldoen aan de regels. Verder kan de meldplicht datalekken – die in Nederland overigens al van kracht is – tot reputatieschade leiden. Bedrijven moeten doorgeven wanneer ze gehackt zijn aan de toezichthoudende instantie en in sommige gevallen ook aan de personen wier gegevens zijn gestolen. Dit betekent dat veiligheidsincidenten in de openbaarheid kunnen worden gebracht met merkschade, verminderd consumenten- en medewerkersvertrouwen en zelfs verlies van klanten als gevolg. Financieel krijgt het bedrijf niet alleen te maken met een boete of minder inkomsten door de reputatieschade, maar ook met juridische kosten. Consumenten krijgen meer rechten en kunnen bedrijven aanklagen als ze van mening zijn dat die rechten worden geschonden. En als de IT-systemen of databeschermingsprocedures ontoereikend of ouderwets zijn krijgt het bedrijf ook nog te maken met de herstelkosten daarvan. Operationeel bezien loopt het bedrijf ook tal van risico’s. Zo kunnen de autoriteiten eisen dat het verwerken van persoonlijke data tijdelijk of voorgoed wordt stopgezet als je niet aan de GDPR voldoet.

Elk bedrijf zal een andere roadmap opstellen. Maar op basis van het privacyonderzoek kun je wel stellen dat er een aantal algemene aandachtspunten zijn waar business requirements voor moeten worden opgesteld:

 • Verwerking persoonsgegevens
  Slechts 9 procent van de ondervraagde organisaties heeft alle verwerkingen van persoonsgegevens inzichtelijk en gedocumenteerd.
 • Right to be forgotten
  Ruim een kwart heeft geen enkele procedure geïmplementeerd voor de afhandeling van inzage- en correctieverzoeken van betrokkenen.
 • Meldplicht datalekken
  Iets meer dan de helft zegt hier (zeer) goed op voorbereid te zijn. Achtenveertig procent is dat nog niet.
 • Data delen met derden
  Slechts 22 procent heeft een goed inzicht in de datastromen tussen de eigen organisatie en externe partijen.
 • Data Protection Officer
  Achtentwintig procent heeft de verantwoordelijkheid voor privacy neergelegd bij een privacy officer. Zeventien procent heeft daarentegen niemand aangewezen die de rol van Data Protection Officer gaat vervullen of heeft geen privacybeleid.

De GDPR is complex en behoeft op sommige punten verduidelijking maar bedrijven kunnen het zich niet veroorloven om daarop te wachten. Voorzitter Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft recent nog gezegd dat er zeker sancties zullen worden getroffen als bedrijven niet aan de regels voldoen. Hoog tijd voor een concreet plan van aanpak dus.

Blockchain stijgt in vacatures

In de afgelopen twaalf maanden werden er in Nederland 178 blockchainvacatures uitgeschreven. Dit is een relatief gering aantal, maar wel een verviervoudiging van de 44 vacatures die tussen april 2015 en april 2016 werden geplaatst, aldus metabanenzoekmachine Joblift.

Daarnaast toont ook een vergelijking met Duitsland en Frankrijk dat Nederlandse bedrijven blockchain serieus nemen: in deze landen werden er het afgelopen jaar respectievelijk 80 en 149 vacatures uitgeschreven. Met 569 vacatures werden enkel in het Verenigd Koninkrijk meer banen rondom blockchain aangeboden.

De meeste blockchainbanen worden in de financiële sector en de zakelijke dienstverlening gecreëerd: beide sectoren zijn verantwoordelijk voor 21,8 procent van de vacatures. De ICT-sector volgt met 19,2 procent.

Met 16 vacatures was adviesbureau Deloitte het afgelopen jaar het bedrijf dat de meeste blockchainbanen aanbood. ABN-AMRO en PricewaterhouseCoopers volgden met respectievelijk 11 en 8 vacatures.

Niet verrassend werden de meeste blockchain vacatures in Amsterdam uitgeschreven: 37,8 procent van de vacatures waren afkomstig uit de hoofdstad. Utrecht en Rotterdam volgen op gepaste afstand met respectievelijk 12,8 en 9,5 procent.

Mads Bukholt neemt leiding Imbull over

De oprichters van Imbull, Jochem Vroom en Jelle van der Bij, verlaten het bedrijf per 1 juli en doen de leiding over aan Mads Bukholt.

Dat maakt de onderneming vanochtend bekend. De Deen Bukholt is de afgelopen jaren betrokken geweest bij verschillende labels van Rocket Internet. Als laatste was hij baas Scandinavië van Global Savings Group, waar Imbull ook onder valt. Nederland wordt nu toegevoegd aan de Nordics.

Imbull is het bedrijf achter kortingssites als Kortingscode.nl, Actiecode.nl en Actiepagina.nl. Samen hebben ze miljoenen unieke bezoekers per maand en staan ze centraal in een ecosysteem waarin vijftienhonderd bedrijven hun reclameboodschappen naar voren proberen te brengen. Internationaal is het actief op 25 landen voor twintigduizend retailers.

“Jelle en ik zijn tien jaar lang dag in, dag uit met het bedrijf bezig geweest en hebben het gebouwd tot een organisatie van zeventig man. Het is gewoon tijd voor iets anders”, zegt vertrekkend managing director Jochem Vroom. “Met Mads als opvolger weten wij simpelweg dat het goed zit met de Amsterdamse hub.“ Imbull is buiten Nederland actief met het label Flipit.com.

Onder Global Savings Group vallen ook de labels CupoNation, Blog de Chollos, Serialdealer en VoyageDetective. GSG haalde in twee financieringsronde zestien miljoen euro venture capital op. Rocket Internet had eind 2015 een belang van 41 procent. Eind 2016 was dat 38 procent. In juli 2015 kocht CupoNation uit München het Nederlandse Imbull. Financiële details rondom GSG’s enige overname werden niet bekendgemaakt.

Van der Bij heeft nog geen nieuwe professionele toezeggingen gedaan. Vroom is dankzij een investering de grootste aandeelhouder van Ayold geworden en zal daar vanaf deze zomer de functie van CEO bekleden. Die startup exploiteert internationaal portals over coatings. “Daar gaan we mondiaal marktleider mee worden.”

Startup in de verkoop: wat een overnamestrijd met zich meebrengt

Menig startup-eigenaar droomt van het moment dat er een aantal grote partijen op de stoep staat om de boel over te nemen. Maar wat brengt zo’n overname(strijd) juridisch met zich mee? En welke voorbereiding is er nu te treffen om een beoogde koop over een jaar soepel te laten verlopen?

Een overnametraject blijkt voor de ondernemer of het team van eigenaren doorgaans zwaarder dan een investeringsronde. De complexiteit ervan is uiteindelijk nog iets groter vertelt Antony Jonkman die als partner bij het kantoor LXA The Law Firm geregeld Nederlandse startups bijstaat. “Hoewel je niet in algemene zin kunt zeggen dat het ook een zwaardere wissel trekt op de ondernemers of de startup is een overname vaak wel een stuk bewerkelijker dan een investering.” Dat heeft er volgens hem vooral mee te maken dat er plots twee bedrijven geïntegreerd moeten worden. “Een tijdrovend monnikenwerkje.” Zeker wanneer de potentiële koper niet uit Nederland komt en de culturen en rechtsstelsels met elkaar botsen. “Bij een investering speelt dat minder. De winkel blijft de winkel en de investeerder houdt gepaste afstand.”

De verandering dat anderen zich ineens met het bedrijf gaan bemoeien brengt de nodige gevoelens met zich mee bij ondernemers, merkt Pauline Vos van Bird & Bird. Door de samenwerking van haar kantoor met YES!Delft komt ze geregeld in contact met startups die deelnemen aan deze incubator van de TU Delft. “Een overname blijkt een stuk emotioneler dan een investering. Na jarenlang keihard werken wordt het bedrijf overgedragen aan anderen. Hoewel het zeker niet ongebruikelijk is, is het niet vanzelfsprekend dat de oprichter dan nog aan bord blijft. En blijft iemand wel werkzaam om bijvoorbeeld de transitie te begeleiden zal hij vaak de controle en zeggenschap uit handen moeten geven.”

Niet alleen de ondernemers zelf vinden dit een lastig gegeven, weet Marnix van den Bergh – advocaat bij Höcker Advocaten. De koper zal zich afvragen of het bedrijf zonder de oprichters nog wel zo succesvol is. Dat zorgt ervoor dat iedereen van de hoed en de rand wil weten en zoekt naar uitgebreide garanties over de stand van zaken in de onderneming. Kortom, voor alle betrokkenen is de overname van een startup gecompliceerd.

In de verkoop: de gecontroleerde veiling

Is er eenmaal sprake van interesse van meerdere potentiële kopers dan draait het volgens de juristen al gauw uit op een ‘controlled auction’. Tijdens zo’n veiling mogen de geïnteresseerden een bod doen op de onderneming. Een corporate finance-adviseur houdt gedurende dit proces de controle en laat de partijen tegen elkaar opbieden.

Een controleerde veiling is in vele verschijningsvormen, maar in praktijk doorlopen de bedrijven een aantal vaststaande fasen. De adviseur stelt allereerst een ‘informatie memorandum’ op waarin alle relevante informatie is vermeld. Denk bijvoorbeeld aan de huidige activiteiten van de startup, de afzetmarkten waarop de onderneming zich begeeft, de juridische bedrijfsstructuur, de cijfers en natuurlijk de waarom achter de verkoop. De gegevens worden na de ondertekening van een geheimhoudingsovereenkomst verstrekt: aan de bedrijven die zelf informeerden naar een overname of aan een aantal te benaderen potentiële kopers. Vos: “De partijen ontvangen een procedurebrief waarin is beschreven hoe de veiling is vormgegeven en wat de spelregels zijn. Op basis van het memorandum worden bedrijven uitgenodigd om op een bepaald tijdstip een niet-bindend en indicatief bod te doen.”

Uit de ontvangen biedingen selecteert de ondernemer een aantal geschikte bedrijven. Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de hoogte van het bod, wie de potentiële kopers zijn en of er al eventuele aanvullende voorwaarden zijn doorgegeven. Deze selectie leidt tot de fase van ‘due-diligence’ waarin de geïnteresseerden bijvoorbeeld in een ‘virtual dataroom’ onderzoek kunnen doen en aanvullende vragen mogen stellen. Dat is ook het moment waarop de potentiële kopers en verkopers elkaar ontmoeten en de concept-overeenkomst op tafel komt. Een gecontroleerde veiling leidt dus niet alleen tot een gunstige koopsom, vertelt Vos. Het grote voordeel is dat de koopovereenkomst door de advocaat van de verkoper is opgesteld. Die is daardoor hoe dan ook ‘verkopers-vriendelijk’.

Exclusieve onderhandelingen

Voor een gestelde deadline komen de mogelijke kopers terug met een definitief bod en commentaar op de overeenkomst. “Deze mark-up is een belangrijk onderdeel van het bod. Een hoger bod is meestal veel minder interessant als er door de andere kant veel garanties en vrijwaringen worden verlangd. Uiteindelijk zal de verkoper op exclusieve basis verder onderhandelen met de partij die het meest aantrekkelijk bod deed.”

Die exclusiviteit is natuurlijk belangrijk, maar zorgt tegelijkertijd voor een veelvoorkomende valkuil. “Zolang er nog geen exclusiviteit is bereikt moet je als verkoper alle kandidaten volstrekt gelijk zien te behandelen”, geeft LXA’s Jonkman mee. “Pas op met al dan niet halve toezeggingen die het proces kunnen frustreren.” En praat hoe dan ook niet te snel exclusief met één partij, zegt Van den Bergh (Höcker Advocaten): “Daarmee geeft de onderneming te snel teveel zicht op de kroonjuwelen. Ga niet te snel, al is het aanbod nog zo geweldig. Als een bedrijf je zo graag wil kopen is de kans groot dat er nog meer kapers op de kust zijn.”

‘Leg ten minste de afspraken vast’

Welke vorm de veiling uiteindelijk ook krijgt, de staat van het papierwerk heeft natuurlijk grote invloed op het overnametraject. En hoewel startups – zoals de bedrijven die deelnemen aan YES!Delft – zich steeds vroeger laten adviseren, is er bij lang niet alle jonge ondernemingen aandacht voor de juridische zaken. Best begrijpelijk zeggen de juristen. Een startup is vooral bezig met de productontwikkeling en verkoop. Natuurlijk hoeven de papieren niet je grootste prioriteit te zijn, merkt Van den Bergh op, maar leg ten minste de belangrijkste afspraken met leveranciers, klanten en tussen de oprichters onderling vast.

“Zeker die interne afspraken zijn vaak niet op orde. Vrienden die samen in een project stappen houden er geen rekening mee ooit zo succesvol te worden als ze op dat moment zijn. Komt het tot een verkoop dan ontstaat er ineens de discussie over wie wat heeft gedaan en wie waarop recht heeft. Dat leidt nog weleens tot vervelende ruzies op een nogal onhandig moment.”

Jonkman adviseert daarom vroeg in het proces in ieder geval te denken aan het intellectuele eigendomsrecht. Niet zelden maakt hij mee dat tijdens een overnameproces blijkt dat het auteursrecht ligt bij een ontwikkelaar die ooit werd ingehuurd. En niet, zoals gedacht, bij de oprichters van de startup. “Op zo’n moment kunnen we aan de slag om de rechten terug te halen. Dat lukt dan wel, maar het voorkomen van dit soort dealbreakers is beter dan het genezen ervan.”

Voorbereiden op een verkoop?

Startups die nu al dromen over het moment dat zowel Google als Facebook aanklopt kunnen zich dan ook voorbereiden. Door na te gaan of het intellectueel eigendom, de interne organisatie en de relatie met de klant goed zijn vastgelegd. Jonkman: “Denk daarbij een oprichtersovereenkomst en een aansprakelijkheidsbeperking. Laat ik vooropstellen dat het voorsorteren op een verkoop geen doel op zich moet zijn, maar het helpt zeker als er voldoende is vastgelegd en de informatie over het product, de onderneming en de markt in een document beschikbaar is.”

Een onderneming zou wat Vos van Bird & Bird betreft niet alleen financieel, maar ook juridisch in topvorm moeten zijn. “Dat betekent natuurlijk dat je voorwaarden en overeenkomsten vastlegt. Tegelijkertijd gaat het ook om duidelijke afspraken met het management en personeel. Het kan geen kwaad om nu alvast na te denken over de rol die je als oprichter zou willen spelen in de overgenomen onderneming.” Wat haar betreft is een overnametraject daar altijd bij gebaat. Een goede voorbereiding is ook voor een verkoop het halve werk.

ACM ziet toch af van hoger beroep in zaak Datavrije Muziek van T-Mobile

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) gaat toch niet in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam in de zaak Datavrije Muziek van T-Mobile. De ACM had T-Mobile een last onder dwangsom opgelegd, maar die is met de uitspraak van de rechter komen te vervallen.

T-Mobile heeft in oktober 2016 de dienst Datavrije Muziek in de markt gezet. Bij deze dienst gaat muziekstreaming niet ten koste van de databundel. Dit heet zero-rating. Volgens de Nederlandse wet is zerorating in alle gevallen verboden. De rechter heeft nu bepaald dat de Nederlandse wet op dit punt in strijd is met de Europese verordening. De ACM mag de wet op dit punt dus niet langer handhaven.

De rechter deed bij zijn uitspraak op 20 april 2017 geen uitspraak of de dienst van T-Mobile is toegestaan onder de Europese Verordening Netneutraliteit. Daarom is de ACM na de uitspraak van de rechtbank gestart met een onderzoek hiernaar. Het is nog niet bekend wanneer dat onderzoek is afgerond. T-Mobile kan de dienst Datavrije Muziek blijven aanbieden zolang dat onderzoek loopt.

Bits of Freedom heeft inmiddels een handhavingsverzoek bij de ACM ingediend. Hierin vraagt de belangenorganisatie formeel om het aanbod van T-Mobile te verbieden op grond van de Europese Verordening.

Booking: Mijnbooking is misleidende reclame

De account van Mijnbooking.nl is door Booking.com stopgezet. Mijnbooking.nl is een Nederlandse start-up die de affiliate commissie van Booking uitkeert deelt met zijn klanten.

Op een boeking via een affiliate partner geeft Booking.com zo’n 3 procent commissie. Mijnbooking.nl geeft de consument daarvan 2,5 procent terug, zo vertelde oprichter Jens Voets op Emerce.nl. Op de vraag of hij niet bang was dat Booking zijn account zou blokkeren zei hij: “Er staat nergens dat je de commissie als affiliate niet mag delen. De totale prijs van een verblijf dat wordt geboekt via Booking bevat best hoge distributiekosten. Ik vind het goed dat zij daar via Mijnbooking.nl inzicht in krijgen en er iets van terug kunnen zien.”

Booking.com geeft de volgende korte verklaring voor het blokkeren van Mijnbooking.nl als affiliate partner: “Deze persoon schendt de regels van ons partnerschap/contract met de betrekking tot misleidende reclame.”

Waar die misleiding uit bestaat, daarop wil Booking.com geen antwoord geven.

 

 

Belgische Privacycommissie: gebruik persoonsgegevens Facebook nog altijd ‘buitensporig’

De Belgische Privacycommissie is nog niet klaar met Facebook. De commissie concludeert dat het sociale netwerk nog altijd zonder toestemming gegevens verzamelt, ook van niet-leden die op het openbare deel van Facebook terechtkomen.

In 2015 leverde de Privacycommissie voor het eerst kritiek op Facebook, die daarop haar cookiebeleid wijzigde. Nader onderzoek leert nu dat de inzameling van persoonsgegevens door Facebook nog altijd ‘buitensporig’ is.

De Privacycommissie heeft ook vastgesteld dat ook een aantal Belgische websites gebruik maken van het Facebook netwerk, waaronder hln.be, rtbf.be en gezondheid.be. Hiervoor wordt een aanvullend onderzoek gestart.

De toezichthouder wil dat Facebook betrokkenen duidelijk informeert over het gebruik van cookies en het inzamelen van persoonsgegevens.

De Privacycommissie maakt deel uit van een op Europeese Contactgroep, samen met autoriteiten uit Frankrijk, Nederland, Spanje en Hamburg. Elk van deze autoriteiten heeft momenteel een eigen onafhankelijke procedure lopen tegen Facebook.

Een eerder aangespannen rechtszaak tegen Facebook loopt ondertussen verder.

Verplichte registratie drones in VS van de baan

De verplichte registratie van drones in de VS is van de baan, dankzij dronehobbyist John Taylor die terecht constateerde dat toezichthouder FAA geen zeggenschap heeft over modelluchtvaarttuigen. De Amerikaanse rechtbank heeft dat bevestigd.

Taylor verwees naar de FAA Modernization and Reform Act, waarin duidelijk staat de FAA zich niet mag bemoeien met modelvliegtuigen.

De Association for Unmanned Vehicle Systems International is minder gelukkig met de uitspraak. Er worden steeds meer drones verkocht, maar er gebeuren ook steeds meer ongelukken. Met de registratie kunnen drone-eigenaren worden aangesproken.

LOEY zoekt talentvolste online ondernemer 2017

Het Nederlandse publiek kan vanaf vandaag tot en met 4 juni zijn nominaties insturen voor de titel ‘talentvolste online ondernemer van Nederland’. De winnaar krijgt de LOEY Talent Award.

Voor de tweede keer zoekt de organisatie van de LOEY Award naar nieuw, aanstormend online ondernemerstalent. Via loeyawards.nl/talent kan iedereen kandidaten aangedragen.

Het LOEY Expertpanel bestaande uit online deskundigen selecteert vervolgens 6 kandidaten die op woensdag 6 september mogen pitchen voor het panel. Op basis van de pitches worden drie finalisten gekozen. Tijdens de uitreikingsavond op maandag 11 september zal het aanwezige publiek kiezen wie van de drie finalisten zich de meest talentvolle online ondernemer van Nederland mag noemen. Op die avond worden ook de ‘grote LOEY’ uitgereikt.

Vorig jaar werd de LOEY Talent Award voor het eerst gewonnen door Hans Ober, oprichter van Ticketswap.

Serieuze kruiwagen

30-minute meetings, miljoenen aan budgetten, een enorme innovatiedrang én een mindset die altijd in standje opportuun staat. Ik heb het natuurlijk over New York, de stad die Nederlandse ondernemers eigenlijk alleen maar kansen biedt. Want mocht je eigen idee niet slagen, dan is de kans zeer groot dat je een handjevol topentrepreneurs ontmoet die je alsnog verder brengen. Of het nou gaat om je netwerk, product-feedback dan wel het werven van fondsen.

Zo ervoer ik onlangs nog tijdens een 30-minute coffee meeting in East Village, toen ik met een kennis had afgesproken en de lokale wifi het liet afweten. Al snel schoot een vriendelijke man aan de andere kant van de tafel me te hulp en bood me aan om van zijn hotspot gebruik te maken. Ook vroeg hij of ik een demo ging geven over mijn startup. En of hij mocht meekijken… Sure. Deze meneer bleek achteraf een van de eerste investeerders in Pinterest, Square en Foursquare te zijn en always looking for opportunities.

Krap een week later werd ik dan ook voorgesteld aan Oliver Luckett. Beter bekend als het brein achter het succesvolle theAudience, een van de grootste publishers op het gebied van digital en social content. In samenwerking met tal van celebrities. Mede opgericht met Sean Parker, co-founder van onder meer Napster, Plaxo en Facebook. Luckett nodigde mij na enkele gesprekken op zijn landgoed in Reykjavik uit om over business te praten. Want zo gaat dat bij Amerikanen, direct handelen zodra ze kansen ruiken.

Wijlen Freddy Heineken claimde ooit dat zijn grootste fout is geweest om niet groter te denken. Waardoor hij veelal terughoudend opereerde in plaats van bierbrouwers uit andere markten over te nemen. En dus werd zijn bedrijf voorbijgestreefd door kleine Belgische bierbrouwers die dat plots wel deden.

Voor startups biedt New York legio kansen. Zo zijn er – naast het belangrijke werk wat het Nederlandse consulaat samen met B.Amsterdam uitvoert – ook tal van fondsen. Waaronder First Round Capital, die funden voor een vaste rate, vaak acht procent voor vijfhonderdduizend dollar en je maar al te graag verder op weg helpen. Zoek je als startende ondernemers ook een serieuze kruiwagen? Laat dan de veilige thuishaven die Nederland is per direct achter je. Want voor echt succes moet je simpelweg naar het buitenland. Lees: Amerika.

*) Dit artikel verscheen eerder in het meinummer van Emerce magazine (#158).

Max Verstappen mag geen beslag leggen bij Picnic

Autocoureur Max Verstappen mag geen beslag leggen bij websuper Picnic na een rel over een plagerig internetfilmpje. Dat heeft het Amsterdamse Hof vrijdag bepaald.

Het Hof ziet geen enkele reden voor het beslag nu de coureur niet heeft kunnen aantonen dat hij reputatieschade heeft geleden.

Picnic reageerde vorig jaar met een grappig internetfilmpje (‘Als je op tijd bent dan hoef je niet te racen’) op een reclame van concurrent Jumbo, waarin Verstappen de hoofdrol vervulde. In het filmpje van Picnic was een lookalike te zien met dezelfde raceoutfit en racecap als Verstappen. Die vond dat niet leuk en eistte 350.000 euro schadevergoeding. Ook moest Picnic alvast een voorschot betalen.

Verstappen baseert de vordering op artikel 21 van de Auteurswet. Dit wetsartikel geeft de geportretteerde het recht zich te verzetten tegen het openbaar maken van zijn portret voor zover hij daarbij een redelijk belang heeft.

Evert Jaap Lugt nieuwe managing director YES!Delft

Een van Nederlandse eerste en betere techincubators YES!Delft krijgt in de persoon van Evert Jaap Lugt een nieuwe baas.

Dat maken de partijen vandaag bekend. Lugt wordt aangesteld om YES!Delft internationaal nog beter op de kaart te zetten. De organisatie staat al op nummer vier in de internationale benchmark UBI-index.

De nieuwe managing director verwoordt zijn ambitie: “Met mijn ervaring als ondernemer kan ik het netwerk van YES!Delft verder uitbreiden en zorgen dat we in 2020 de beste incubator van Europa zijn.” Hij neemt het stokje over van de interimdirecteur Daan Domhof.

De 57-jarige Rotterdammer brengt een veelheid aan ondernemende ervaring met zich mee, als oprichter van bekende bedrijven zoals NGTI en @Media (verkocht aan de NOS). Ook brengt Lugt meer dan tien jaar corporate ervaring met zich mee in verschillende commerciële rollen bij KPN en Encompass. In 2014 verkocht hij zijn bedrijf Nimbuzz voor 137 miljoen euro aan het Britse New Call Telecom.

MisterFly snelst groeiende Europese startup

Het Franse MisterFly heeft vanmiddag op The Next Web de eerste prijs gewonnen voor de snelst groeiende Europese startup van 2017. De European Tech30 2017 is samen met betaalbedrijf Adyen ontwikkeld en meet de groei in omzet.

Met 48000 procent steeg Misterfly ver boven de concurrenten uit. Het Duitse Bragi eindigde tweede en Tiqets International uit Nederland derde. Nog lager op de ranglijst vinden we bloemenbezorger Bloomon en srprs.me.

Het is de vierde keer dat de prijs wordt uitgereikt. The Next Web wordt nog tot en met morgen gehouden in Amsterdam.

Facebook krijgt boete van 110 miljoen euro vanwege datadeling WhatsApp

Facebook krijgt een forse Europese boete van 110 miljoen euro voor misleiding van gebruikers. Het bedrijf heeft zich niet gehouden aan de belofte dat gegevens van gebruikers van Facebook niet gekoppeld zouden worden aan hun WhatsApp account.

Ook heeft Facebook de Europese Commissie foutieve of misleidende informatie gegeven over de overname van WhatsApp. De EU zegt dat hiermee een duidelijk signaal wordt afgegeven dat bedrijven zich moeten houden aan de regels en ook correcte informatie moeten aanleveren.

De boete had kunnen oplopen tot maximaal 1 procent van de jaaromzet. Die kwam in 2016 uit op 26,8 miljard dollar.

Onlangs oordeelde de rechter in Duitsland ook al dat data van Duitse WhatsApp-gebruikers niet door Facebook mogen worden gebruikt. Ook in Italië kwam het al tot een uitspraak in het nadeel van Facebook.

In Frankrijk heeft privacyschending het bedrijf een boete van 150.000 dollar opgeleverd. Ook daar liet Facebook gebruikers niet weten hoe zijn data gebruikt wordt. Privacywaakhond Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) was in 2015 al een onderzoek gestart.

Deze week constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) dat Facebook ook de Nederlandse privacywet overtreedt. Het verwerkt persoonsgegevens van gebruikers en niet-gebruikers zonder hen daar volledig over te informeren. Momenteel bekijkt de toezichthouder of de overtredingen zijn beëindigd. Zo niet, dan kan de AP besluiten om Facebook een sanctie op te leggen.

Miljoeneninvestering in Tiqets

Tiqets heeft een investering van 17 miljoen US dollar binnengehaald van een consortium van investeerders onder leiding van HPE Growth Capital. Met het geld wil de Nederlandse start-up wereldwijd uitbreiden en de positie van marktleider versterken.

Tiqets is een smartphone app waarop consumenten kaartjes kunnen kopen voor evenementen en musea. Met deze kaartjes kunnen zij eventuele wachtrijen bij de kassa ter plaatse omzeilen. De app wordt in meer dan honderdvijftig landen gebruik, rechtstreeks en via reisorganisaties, blogs en hotelketens.

Volgens CEO Luuc Elzinga zal de investering worden gebruikt om nieuwe steden aan te sluiten en het partnernetwerk uit te breiden.

Page generated in 0,635 seconds. Stats plugin by www.blog.ca