Startup-ecosystemen: de opkomst van de underdog?

Mede door buitenproportionele kostenniveaus is Silicon Valley steeds minder het Mekka voor start-ups. En ook in Europa lijken ondernemers kleinere steden in toenemende mate te verkiezen boven gewilde plaatsen als Londen, Berlijn en Stockholm. Hoe ziet het speelveld eruit? En welke buitenlandse hubs moeten we in de gaten houden?

Should I/you leave the Bay Area? was de titel van een drukbezochte sessie tijdens hackerconventie FOO Camp. Waar thema’s als de hoge kosten van het levensonderhoud, verkeersproblemen en een ‘giftige’, door geld geobsedeerde cultuur ter tafel kwamen. Dit groeiende sentiment is terug te zien in cijfers. Zo becijferde denktank Bay Area Council dat bijna de helft van de inwoners van de regio in de komende jaren wil verhuizen. Twee jaar geleden was dit nog 34 procent. En stellen ook steeds meer succesvolle ondernemers vraagtekens bij de slagingskansen voor jonge bedrijven. Yelp-topman Jeremy Stoppelman kan zich bijvoorbeeld niet voorstellen er een volgende start-up te beginnen, liet hij The Economist weten. Een ander zou de Valley niet helemaal in de ban doen en er een klein team houden, aangevuld met developers en executives uit andere steden. Niet vreemd, want in steden als Portland en Atlanta ligt het kostenniveau ongeveer een kwart lager. Wie uitwijkt naar Canadese plaatsen als Vancouver en Toronto kan zelfs de helft aan personeels- en huisvestingskosten besparen.

Hoewel het kostenaspect zeker meespeelt, ligt de werkelijke oorzaak in een groter probleem, meent auteur en voormalig Cisco-CEO John Chambers. Namelijk zelfgenoegzaamheid. Het grote succes heeft gezorgd voor een mentaliteit van vanzelfsprekendheid. En mist volgens de auteur vooral de flexibiliteit en diversiteit om verder te kijken dan kortetermijnwinst. Waarbij het ontbreken van een nationaal digitaliseringsplan en een landelijk programma voor start-ups en ondernemerschap hernieuwd succes ook in de weg staat. “We moeten investeren in slim immigratiebeleid, training, infrastructuur en beleid dat is aangepast aan het digitale tijdperk”, aldus Chambers.

Hongerig
De Verenigde Staten staan niet alleen in deze ontwikkeling. Europese steden als Londen en Berlijn prijken nog immer hoog op toplijstjes, maar de zogeheten second-tier steden als Barcelona, Krakau en Edinburgh winnen aan populariteit vanwege de lagere huren en groeiende talentenpools. En daaronder ook plaatsen als Lissabon, Milaan, Tallinn en Vilnius. Uit meerdere onderzoeken is op te maken dat ondernemers momenteel vooral het talent volgen en zich bijvoorbeeld nabij goed aangeschreven universiteiten vestigen. Het geld reist echter niet gelijk met hen mee, blijkt uit een analyse van European Startup Initiative. Zo scoort Barcelona hoog op aanwezig talent, maar kan het nog op beperkte interesse rekenen van investeerders. Terwijl er in Helsinki relatief veel funding aanwezig is, maar de stad door ondernemers juist weer weinig genoemd wordt als gewilde vestigingsplaats.

In veel van de opkomende steden en regio’s heeft de economie de afgelopen jaren flink wat te verduren gekregen of zijn er ‘uitdagende’ politieke betrekkingen. Never waste a good crises, stelt Ernst Hoestra, managing director commerce van Startupbootcamp, dan ook. Zoals in Spanje, waar de arbeidsmarkt sinds de crisis erg slecht was, vertelt hij in een paneldiscussie tijdens Emerce eDay. “Dan kiezen mensen een andere route, gaan vaker ondernemen.” Daarmee vergeleken is er in ons land ‘na een jaar of zeven van overvloed in advies en andere faciliteiten’ toch wel wat luiheid ontstaan, vult Rockstart-oprichter Oscar Kneppers aan. Terwijl er in landen bij Rusland – Kneppers noemt Moldavië, Hoestra de Oekraïne – meer urgentie is om de status quo aan te pakken. De risico’s zijn er groter, zaken kunnen op ieder moment veranderen. “Dat maakt ondernemers hongerig”, aldus Kneppers.

Openheid
We mogen echter niet vergeten dat Europa zich nog altijd niet kan meten met de successen uit de VS. En dat de concurrentie voor de Amerikanen vooral uit Azië komt. Waar gewerkt wordt via modellen waarvan het een en ander valt te leren. Zo groeien Chinese hardware start- en scale-ups exponentieel door openheid en samenwerking, stelt David Li, Executive Director van het Shenzhen Open Innovation Lab. Wat onder andere kan doordat er in Shenzhen – ook wel het Silicon Valley voor hardware genoemd – niet gestreefd wordt naar unieke producten, maar succesvolle, schaalbare businessmodellen geïmiteerd en getweakt worden. “Voor een smartwatch heb je grofweg vier onderdelen nodig. De nieuwste innovaties daarin vind je hier in markthallen, gewoon naast elkaar. Dat genereert nieuwe ideeën”, schetst Li. Het gebrek aan dergelijke openheid speelt Silicon Valley volgens hem parten. “Ondernemers zijn bang dat anderen er met hun ideeën vandoor gaan. En als iedereen elkaar als concurrent ziet, raak je geïsoleerd.”

Edinburgh
Niet in de laatste plaats door het succes van lokale unicorns FanDuel en Skyscanner geniet deze Schotse stad wat meer bekendheid als techhub. En het succes van deze bedrijven heeft voor verschillende spin-offbedrijven gezorgd. De community is dan ook groeiende en hecht. Mede door de centrale rol die CodeBase inneemt, de grootste technologie-incubator van het Verenigd Koninkrijk.

In 2017 werd er door de lokale sector gezamenlijk 1,14 miljard pond omgezet (zo’n 1,3 miljard euro), aldus informatie van branchevertegenwoordiger Tech Nation. Het aantal banen in digital tech nam tussen 2014 en 2017 meer dan drie keer zo hard toe als gemiddeld in het Verenigd Koninkrijk.

Door de aanwezigheid van verschillende universiteiten scoort Edinburgh goed op aanwezig talent. Zo is er de University of Edinburgh School of Informatics, de grootste computer science-faculteit in het Verenigd Koninkrijk en een van de grootste in Europa. En richt het nieuwe Discovery & Innovation Centre van Heriot-Watt University zich ook specifiek op computerwetenschappen en technologie.

Het succes van Skyscanner, dat in 2016 voor 1,8 miljard dollar werd verkocht aan een Chinese firma, heeft de interesse bij investeerders wat aangewakkerd. De aanwezige start-ups noemen desondanks het aantrekken van kapitaal als voornaamste uitdaging.

Barcelona
Barcelona is een groeiend ecosysteem met meer dan duizend techstart-ups. Het aantal exits van bedrijven – beursintroducties en overnames – is de afgelopen vier jaar verviervoudigd, meldt Startup Genome. Van vijf naar 21 exits per jaar.

Gaming is een van de prominente subsectoren. Catalonië biedt onderdak aan zo’n 125 gamingbedrijven met ongeveer 2,500 werknemers. Zoals Social Point, dat verkocht is voor 270 miljoen dollar, en wereldspelers als Ubisoft en Activision King met lokale aanwezigheid. Door onderwijsaanbod in gameontwikkeling, 3D-games en visual effects op zeven universiteiten is hiervoor ook talent beschikbaar.

Groei is er ook te zien in het aantal smart city start-ups. De stad heeft dan ook zelf een pioniersrol bij het toepassen van slimme toepassingen voor stadmanagement – Juniper Research plaatste Barcelona twee jaar geleden nog op de tweede plaats in zijn wereldranglijst van smart cities. Naar schatting zijn er rond de 270 bedrijven in Catalonië die zich op dit aandachtsgebied richten, goed voor zo’n 116.000 banen.

Hoewel de vraag naar funding groter lijkt dan de interesse vanuit investeerders, groeide volgens Startup Genome de early stage-financiering de afgelopen jaren tweemaal zo hard als in de meeste ecosystemen wereldwijd. Plus: 53 procent van de seed-rondes verliep onder leiding van niet-lokale investeerders.

Kopenhagen
Kopenhagen heeft qua bekendheid baat gehad bij het succes van grote namen als Zendesk, Unity en Sitecore, maar ziet de spotlights in zijn regio toch vooral gericht op Stockholm. Neemt niet weg dat de Deense hoofdstad wat venturerondes betreft sinds 2012 de tweede grootste techhub van de Nordics is. Daarbij valt op dat het in vergelijking met een aantal jaren geleden nu vooral kleinere rondes zijn die optellen tot een fors resultaat. Bovendien bestaat ruim de helft ervan uit buitenlandse financiering. Mogelijk speelt de actieve angel investor community die het land kent hierbij een rol.

Onder de noemer #CPHFTW (Copenhagen, For The Win) trekken partijen samen op. Waaronder ruim tachtig start-ups en een aantal clusters, zoals Founders House en Startup Village CPH.

Met name SaaS, Food Tech en Deep Tech worden genoemd als sterke subsectoren. Mede hierdoor staat Denemarken op de achtste plek van Bloombergs Innovatie Index 2018.

Uitdagingen zijn er echter ook. Zo schijnt er beperkte toegang te zijn tot early-stage funding en is het voor buitenlandse talenten lastig om voet aan de grond te krijgen. Onder andere door verblijfsrestricties en huisvestingsproblemen. Dit zorgt er mede voor dat werkgevers voor verschillende disciplines gedwongen zijn om de lonen fors te verhogen, waardoor talenten onbetaalbaar worden voor kleinere spelers.

Lissabon
Lissabon werkt hard aan de rol van creatieve en technologische start-uphub. Iets wat in een stroomversnelling is gekomen sinds de Web Summit in 2016 zijn intrek nam in de Portugese hoofdstad. Volgens Startup Portugal zijn er inmiddels ruim 2400 start-ups aanwezig, waarvan een kleine zeshonderd in de afgelopen anderhalf jaar het levenslicht zagen. Aan ondernemerslust lijkt er dus geen gebrek, maar daarbij moet meegerekend worden dat de Portugese regering zich middels verschillende stimuleringsregelingen in de start-upontwikkeling mengt. Zo is er – gepaard met VC-funding – tweehonderd miljoen euro beschikbaar gesteld aan starters en buitenlandse bedrijven die zich in Lissabon vestigen. En loopt er een traject waarbij er tien miljoen euro aan vouchers voor onder andere incubators wordt verstrekt. Daarbij: de overheid maakt het buitenlandse ondernemers eenvoudiger een visum te bemachtigen.

Dit alles lijkt zijn vruchten af te werpen; uit cijfers van Startup Europe Partnership blijkt namelijk dat het Portugese scale-up ecosysteem tweemaal zo snel groeit als het Europese gemiddelde. Of zoals medeoprichter van de Web Summit Paddy Cosgrove het enige jaren geleden stelde: Lissabon is als Berlijn vijf jaar geleden, maar met Zuid-Europees weer.

Tallinn
Met een miljoen inwoners en naar schatting zo’n vierhonderd start-ups (begin dit jaar) heeft Tallinn volgens insiders een overzichtelijke start-upcommunity. Waarbinnen samenwerk- en verzamelpand LIFT99 als centrale hub geldt.

De Estlandse regering stelt zich bijzonder welwillend op en spant zich onder de geuzennaam e-Estonia in om zo digitaal mogelijk te werken. De kleine omvang maakt hierbij een zeer platte structuur mogelijk, wat resulteert in eenvoudige netwerken en connectiviteit met relevante startende spelers, evenals een goede testlocatie. Wat start-ups de mogelijkheid biedt om hun producten en diensten in een kleinere markt te testen voordat ze schaalbaar zijn en uit te breiden naar grotere markten.

De focus op wetenschap en wiskunde die er van oudsher is in het onderwijs heeft ervoor gezorgd dat Tallinn bekendstaat om de kwaliteit van zijn programmeurs. Die niet alleen een belangrijk aandeel hebben in het succes van Skype, maar ook van Taxify, dat eerder dit jaar nog 175 miljoen dollar ophaalde.

En ook voor buitenlandse talenten staat het land open. Zo zijn er het Startup Visa- en E-residency-programma, die ervoor zorgen dat buitenlandse ondernemers eenvoudig in Estland terechtkunnen.

De compactheid en kleine interne markt leiden echter ook tot een bekende bottleneck: het is lastig voor jonge bedrijven om te groeien en op te schalen zonder uit te breiden naar andere markten. Waarbij het gebrek aan investeerders eveneens een remmende factor is.

* Dit artikel verscheen eerder in het novembernummer van Emerce magazine (#168).

Google presenteert ambitieuze plannen voor zijn hoofdkwartier

Google wil zijn belangrijkste campus in het Californische Mountain View volledig verbouwen. Niet minder dan 25 kantoorgebouwen worden gesloopt en moeten plaatsmaken voor een gebied waar het goed toeven is, zo blijkt uit plannen die afgelopen week zijn ingediend.

Er komt zelfs een soort winkelcentrum in wat officieel North Bayshore heet. Google wil in elk geval af van parkeerplaatsen die grotendeels onder de grond verdwijnen, waardoor de natuur beter tot zijn recht komt. Daarnaast zijn er 1200 betaalbare woningen gepland, ongetwijfeld met het oog op jonge werknemers voor wie de Bay Area doorgaans veel te duur is.

Google heeft vorige maand voor 1 miljard dollar grond gekocht naast zijn huidige campus, beter bekend als Googleplex. Het is de grootste vastgoedovereenkomst dit jaar in de Bay Area.

Komend jaar moeten de plannen met de gemeente worden uitgewerkt en de vergunningen worden geregeld. Dan kan kan het nog zo’n tien tot vijftien jaar duren voordat het gebied gereed is.

De Correspondent haalt 2,5 miljoen dollar op

De Correspondent krijgt een Engelstalige zusteruitgave nu het 2,5 miljoen dollar startgeld heeft opgehaald met een crowdfundingactie.

Meer dan 43.000 sympathisanten uit 130 landen doneerde gemiddeld zo’n dollar om The Correspondent https://thecorrespondent.com/ op gang te helpen.

Medio 2019 gaat het team worden vanuit New York de belofte met de slogan ‘Unbreaking News’ uitvoeren. De aandacht gaat nu eerst naar het opbouwen van dat team en een nieuwe site.

Een groot deel van de donaties kwam binnen nadat De Correspondent werd belicht op landelijke tv-zenders. De crowfundingactie liep een maand.

Foto: (cc)

Nieuwe directeur voor Buckaroo

Paul Scholten wordt de nieuwe algemeen directeur van Buckaroo. Scholten is sinds 2015 voorzitter van de raad van commissarissen en krijgt nu, met steun van aandeelhouder BlackFin een actieve rol in het dagelijks bestuur van de psp.

Met de aanstelling van een nieuwe, ervaren directeur wil Buckaroo zich weer op de toekomst kunnen richten. De vorige CEO André Valkenburg vertrok afgelopen voorjaar.

De betaalspecialist wil zich profileren op de corporate en e-commercemarkt. Scholten wil meer gaan samenwerken met partners en webshops om toegevoege waarde te leveren aan de eindklant.

Nieuwe regels voor reisbranche: uitvoering van de overeenkomst en faillissement (3/3)

De oude regels met betrekking tot pakketreizen stammen uit de jaren ’90. In die tijd ging men veelal naar het reisbureau om een vakantie te boeken. Tegenwoordig boeken we vakanties massaal online. De oude regels sloten dus niet meer aan op de huidige manier van vakanties boeken. Wat houdt de nieuwe regelgeving voor de reisbranche in, welke tevens ook deels oude verplichtingen bevat?

Eerdere blogs behandelden deze nieuwe regels en welke informatieverplichtingen gelden. In dit laatste artikel bespreken we de uitvoering van de pakketreis en het gekoppeld reisarrangement en gaan we in op bescherming bij faillissement.

Uitvoering van de pakketreis

In geval van een pakketreis is de organisator verantwoordelijk voor de uitvoering van de reisdiensten. Als een reisdienst niet conform de overeenkomst wordt uitgevoerd, dan kan de reiziger zich wenden tot de organisator. Het is aan de organisator om voor een oplossing te zorgen, tenzij dat onmogelijk is of onevenredig hoge kosten met zich meebrengt. Worden de problemen niet binnen een redelijke termijn opgelost door de organisator, dan heeft de reiziger de mogelijkheid om zelf een oplossing te zoeken. De kosten kunnen achteraf teruggevorderd worden van de organisator.

Prijsverlaging en schadevergoeding

Als sprake is van non-conformiteit aan de zijde van de organisator, dan heeft de reiziger het recht op een passende prijsverlaging. Een voorbeeld van non-conformiteit is als de nachtrust van de reizigers wordt verstoord omdat er werkzaamheden zijn in het hotel. Overigens, als de non-conformiteit is toe te rekenen aan de reizigers dan vervalt het recht op schadevergoeding.

Klachten

Wanneer een reisdienst niet wordt uitgevoerd zoals is overeengekomen, kan de reiziger een klacht indienen bij de doorverkoper of organisator. De verjaringstermijn voor het indienen van een vordering tot schadevergoeding is twee jaar. Let er als handelaar dus op dat gegevens tenminste twee jaar worden bewaard.

Hulp en bijstand

De organisator moet bijstand verlenen als de reiziger tijdens de reis in moeilijkheden verkeert. Voor de organisator geldt een zogenaamde inspanningsverplichting. Dat betekent dat de organisator onder alle omstandigheden hulp en bijstand moet verlenen. Een situatie waarin dit kan voorkomen is wanneer de reiziger de vakantie moet afbreken wegens familieomstandigheden. De organisator kan bijvoorbeeld zorgen voor een nieuw vliegticket zodat de reiziger snel naar huis kan. De extra kosten komen dan wel voor rekening van de reiziger.

Uitvoering van het gekoppeld reisarrangement

Bij een pakketreis is de organisator verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de gehele pakketreis. Bij een gekoppeld reisarrangement ligt dat anders. Dan is een handelaar alleen verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het gedeelte van de reisdienst dat bij hem is afgenomen. Voorbeeld: een reiziger heeft tijdens één bezoek aan een website een vliegticket geboekt bij handelaar A en een hotel geboekt bij handelaar B. Deze reisdiensten vormen samen een gekoppeld reisarrangement. Als er problemen zijn met het hotel, dan kan de reiziger zich alleen wenden tot handelaar B aangezien het hotel bij handelaar B is geboekt.

Bescherming bij faillissement

Reizigers moeten bij zowel een pakketreis als gekoppeld reisarrangement beschermd worden tegen faillissement van een handelaar. Handelaren moeten ervoor zorgen dat in geval van faillissement de terugbetaling van de reissom wordt gegarandeerd. Als personenvervoer onderdeel uitmaakt van de reis, dan moet de handelaar ook nog maatregelen nemen die voorzien in het naar huis brengen van de reiziger. Dit wordt ook wel repatriëring genoemd. Maatregelen om terugbetaling van de reissom en repatriëring te verzekeren, moeten geregeld worden bij zowel een pakketreis als een gekoppeld reisarrangement. Naast deze overeenkomsten zijn er ook verschillen tussen de twee soorten reizen:

1. De organisator van een pakketreis moet ook maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de reis kan worden uitgevoerd door een andere organisator. In sommige gevallen is een reiziger namelijk niet gebaat bij een terugbetaling van de reissom, maar wil men liever op vakantie.

2. Bij een pakketreis ontvangt de organisator de reissom. Maar bij een gekoppeld reisarrangement is het mogelijk dat een handelaar het gekoppeld reisarrangement wel faciliteert, maar geen betaling ontvangt van de reiziger. In dat geval hoeft de handelaar ook geen maatregelen te nemen tegen financieel onvermogen.

Wijze van insolventiebescherming

Organisatoren die pakketreizen aanbieden en handelaren die gekoppelde reisarrangementen faciliteren, kunnen op de volgende wijze maatregelen nemen tegen financieel onvermogen:

1. Aansluiten bij een garantiefonds: wanneer sprake is van financieel onvermogen, zullen de reizigers vanuit dat fonds een terugbetaling van de reissom ontvangen, of wordt repatriëring geregeld.

2. Derdengeldenregeling: de reissom wordt betaald aan een derdengeldenrekening. Pas na afloop van de reis komt de reissom in handen van de organisator. Het voordeel hiervan is dat de reissom die door de reiziger is betaald, op de derdengeldrekening staat en dus ook beschikbaar is wanneer de handelaar in financieel onvermogen raakt.

Conclusie

Door de verschuiving in het boeken van reizen – van offline naar online – voldeed de oude regelgeving voor de reisbranche niet meer. Daarom was het tijd voor nieuwe regels, die we in deze blogserie uitvoerig besproken hebben. De nieuwe regels zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten die vanaf 1 juli 2018 zijn gesloten. Belangrijk dus voor ondernemers binnen de reisbranche om goed te onderzoeken wat deze nieuwe regels voor uw organisatie betekenen.

Accenture koopt campagnespecialist Adaptly

Accenture Interactive doet met de aankoop van Adaptly uit Amerika zijn volgende overname in het digitale domein. Dit keer eigent het zich een specialist toe op het gebied van datagedreven online reclamecampagnes.

Het is niet bekend hoeveel geld met de transactie is gemoeid. Adaptly haalde in de afgelopen jaren dertien miljoen dollar op bij durfinvesteerders. Naast vijf kantoren in de VS heeft het ook een Europees filiaal in Londen.

De marketingtak van Accenture kocht in 2016 de Nederlandse mobiele specialist MOBGEN en in Engeland het creatieve bureau Karmarama. Sindsdien deed het nog enkele overnames op het gebied van creatie en reclame. In het voorjaar van 2018 werd het actief met programmatic advertising.

Adaptly ging in op Accentures avances omdat het daarmee zijn werkterrein internationaal kan oprekken.

Het dienstenpallet van Accenture kan zich steeds meer meten met dat van netwerkgroepen als WPP.

Foto: Franz Conde (cc)

Column: Niveau Netflix

Van het Europees Parlement moeten bedrijven als Netflix en Amazon Prime over twee jaar ten minste dertig procent van hun aanbod in Europa uit ‘lokaal’ product laten bestaan.

Dat lijkt geweldig nieuws voor RTL, dat immers sowieso al heel veel Nederlandse producties op Videoland heeft staan. Maar Netflix-topman Reid Hastings en Amazons Jeff Bezos zullen daar echt geen seconde wakker van hebben gelegen. Die waren toch al van plan hun aanbod te lokaliseren.

Netflix investeert namelijk enorm veel in eigen content om de grootst mogelijke voorsprong te hebben voordat Disney en Time Warner volgend jaar hun eigen streaming-diensten introduceren.

66.ooo abonnees per dag

Hastings’ bedrijf is aan het blitzscalen: het heeft bijna honderdvijftig miljoen abonnees en daar komen er dagelijks maar liefst 66.000 bij. Mede dankzij een productiebudget van een slordige acht miljard dollar, waarvan dit jaar minimaal één miljard lokaal wordt besteed.

Dat lijkt weer geweldig nieuws voor tv-producenten, maar dat is het nog niet. Netflix vraagt zo’n hoge productiekwaliteit dat modale televisiemakers die nauwelijks kunnen bieden. Het volledig op data gestuurde videoplatform zit ze daarom bijna letterlijk op de nek. Medewerkers bemoeien zich met de kleinste details; van casting en montage tot de opname van de bijbehorende muziek.

Content is ….

Dit stelt broadcasters als RTL en SBS echter voor een nieuwe uitdaging: kijkers wennen snel aan het niveau van de Netflix-series en verwachten van hen hetzelfde. En dat is door de gestaag teruglopende reclamebudgetten vrijwel onhaalbaar geworden. Zelfs voor RTL, dat series eerst op Videoland kan zetten en ze daarna nog eens op de eigen zenders kan herhalen, wordt dat moeilijk. Met een incidentele ‘signature serie’ als Mocro Maffia red je het echt niet tegenover de continue stroom aan hoogwaardig Netflix-materiaal. En dan hebben we het nog niet over alle andere nieuwe concurrenten. Het succes staat en valt met de hoeveelheid unieke kwaliteitsseries en -films. Content is dus weer King.

Er is echter één probleem waar alle aanbieders mee kampen: als jij en ik toegang willen tot alle producties, moeten we meerdere abonnementen aanschaffen. Of via onofficiële paden zoeken. En dus is de toekomst van in ieder geval één kanaal nog wel even veiliggesteld. The Pirate Bay en collega’s varen er wel bij, want waar vraag is ontstaat aanbod.

Jaaromzet Adobe naar 9 miljard dollar

Adobe realiseerde in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar een ruim 22 procent hogere omzet van 2,4 miljard dollar. De nettowinst steeg naar 678 miljoen.

In fiscaal 2018 realiseerde Adobe daarmee een record jaaromzet van 9 miljard (pdf). De creatieve software is met 6,2 miljard dollar goed voor het merendeel van de omzet. Marketing deed 2,4 miljard.

Digitale media (onder meer Photoshop) realiseerde in het derde kwartaal 22 procent groei, en digital experience (marketing) 20 procent groei.

In de cijfers is de omzet van Marketo, dat eind oktober werd overgenomen, niet meegerekend.

Healthy Workers haalt 1,5 miljoen euro groeigeld op

Proptechstartup Healthy Workers haalt 1,5 miljoen euro groeigeld op bij strategische investeerders. Het Amsterdamse bedrijf biedt bedrijven een online dataplatform om het welzijn van medewerkers op kantoor te verbeteren.

De investeringsronde wordt opnieuw geleid door vastgoedinvesteerder Cairn Real Estate. Ook Dura Vermeer, Impact vastgoed, Eddy Smit (CEO van MVGM) en VORM Ontwikkeling zijn ingestapt.

Healthy Workers heeft een softwareplatform gebouwd dat gegevens verzamelt over het kantoor en zijn medewerkers, inzichten terugkoppelt aan onder andere de facility manager en de medewerkers, interventies adviseert en slimme notificaties geeft.

Onder meer worden objectieve sensordata geanalyseerd. De omgevingssensoren meten onder andere het binnenklimaat, het CO2 gehalte en de bezettingsgraad. Daarnaast leveren medewerkers hun mening over de werkomgeving en hun welzijn via de Healthy Workers web-app.

Healthy Workers werkt volgens een cloudmodel. Bedrijven betalen een vast bedrag per maand per vierkante meter. Enkele bekende afnemers van het platform zijn Schiphol Real Estate, Dura Vermeer, Royal FloraHolland en UWV. Ook Pharos in Hoofddorp, waar meerdere bedrijven in een pand zitten, werkt met de software.

WPP reorganiseert, ontslaat 3.500 man

Communicatiereus WPP, moederbedrijf van onder meer GroupM en TNS Nipo, voert een reorganisatie door. Daarbij vallen 3.500 ontslagen.

Vanmiddag bespreekt topman Mark Read zijn plannen voor de komende drie jaar met de financiële markt. Hij zal bekendmaken een reorganisatie door te voeren of, in zijn woorden, een ‘radicale evolutie’. Die term moet vooral de urgentie voor verandering laten klinken.

Persbureau Reuters meldt dit ten koste gaat 3.500 banen maar dat er ook weer duizend nieuwe banen bij komen.

Door de opkomende concurrentie van bedrijven als Facebook en Google maar ook een nieuwkomer als S4 Capital (MediaMonks c.s.) ontstaat onduidelijkheid over de rol van een bureaunetwerk als WPP. Read in een vanochtend vrijgegeven verklaring: “We zijn te onhandelbaar geworden met te veel duplicatie in de organisatie.” Te log en niet herkenbaar als specialistisch loket.

De nieuwe topman van het Engelse concern neemt drie jaar de tijd om voor een herpositionering. “We worden een creative transformation company met focus op vier gebieden: communicatie, experience, commerce en technologie.” Dat is een herclustering van reeds bestaande activiteiten. Het is niet duidelijk hoe hij meer snelheid in de executie krijgt.

“Onze grootste concurrentievoordeel is creativiteit.”

Als onderdeel van de reorganisatie besluit WPP om Kantar af te stoten. Voor het moederbedrijf van TNS Nipo wordt een strategische of financiële partner gezocht. Read denkt in het tweede kwartaal van 2019 een transactie aan te kondigen.

Omvang Nederlandse zzp-economie: 42 miljard euro

De 1,1 miljoen fulltime en parttime zzp’ers in Nederland genereren jaarlijks een gezamenlijke bruto omzet van 42 miljard euro en zijn daarmee goed voor 5,7 procent van het BNP in Nederland.

De komt naar voren uit nieuwe cijfers van de zzp Barometer van De Staffing Groep.

Rond de 6,5 procent van de zzp’ers werkt in het segment ICT & Media.

“Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander: bijna 43.000 tegenover 37.000 euro. Het gemiddelde jaarinkomen van de zzp’er ligt dus zo’n zesduizend euro hoger dan dat van de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde jaaromzet van de zzp’er is bijna zestigduizend euro. Van het bedrag dat de zzp’er omzet houdt hij dus bijna 72 procent over aan inkomsten. Bij deze berekeningen is geen onderscheid gemaakt tussen full- of parttime zzp’ers en de verschillende sectoren.”

Het gemiddelde uurtarief van de zzp’er ligt rond de 62 euro.

Foto: Joanna Alderson (cc)

Travelport verkocht aan private investeerders

Travelport is verkocht aan de private investeerders Siris en Evergreen. Met de overname is een bedrag van 4,4 miljard dollar gemoeid. Siris en Evergreen kopen alle aandelen van Travelport op voor 15,75 dollar per stuk. Dit betekent dat Travelport niet langer beursgenoteerd zal zijn.

De bedoeling is dat de transactie in het tweede kwartaal van 2019 wordt afgerond. Tot 23 januari is er sprake van een go-shop periode. Dat betekent dat Travelport de deal kan afblazen als er een beter aanbod komt.

Travelport is de groep die werd gevormd in 2006 door de verkoop van online reisagent Orbitz en computerreserveringssysteem Galileo aan de Blackstone-groep voor 4,3 miljard dollar. Vier maanden later kocht Blackstone Worldspan, eveneens een distributiesysteem voor met name vliegtickets en hotelovernachtingen. De twee reserveringssystemen werden onder de Travelport-vlag samengevoegd.

In 2014 ging Travelport naar de beurs. Eerder dit jaar nam Elliott een belang van 12 procent, wat geruchten over een op handen zijnde overname aanwakkerde.

 

 

Curator: Meer dan 30 partijen willen Jobbird

Meer dan dertig partijen hebben zich bij de curator gemeld met interesse om de failliete boedel van Jobbird over te nemen.

Tot vrijdag kunnen andere belangstellenden zich nog melden, aldus de curator in een per e-mail gestuurde verklaring. Wie de geïnteresseerden zijn, is niet bekend. De afhandelaar van het faillissement heeft goede hoop een doorstart.

“Wij hebben een digitale dataroom ingericht waarin voor geïnteresseerde partijen alle informatie beschikbaar is. Wij verwachten dat vanaf vrijdag 14 december a.s. gesprekken kunnen worden gevoerd met een aantal te selecteren partijen”, aldus curator Angelina Bakker van advocatenkantoor Dentons Boekel

Anderhalve week geleden werd bekend dat de eigenaar van vacaturebank Jobbird het bankroet voor zijn bedrijf uitgesproken had gekregen.

Foto: Georgie Pauwels (cc)

Italiaanse boete Facebook: 10 miljoen euro voor datamisbruik

De Italiaanse toezichthouder voor mededinging heeft Facebook twee boetes opgelegd van in totaal tien miljoen euro voor datamisbruik.

De boete is vanochtend opgelegd aan Facebook Ierland, wat de Europese vertegenwoordiging voorstelt van de profielensite uit Amerika.

Sinds april van dit jaar onderzocht de AGCM hoe Facebook gegevens van zijn gebruikers en gebruikt. Daarbij gaat het om intern gebruik en commercieel gebruik. De toezichthouder constateert dat het bij inschrijving voor dienst niet duidelijk wordt gemaakt dat er een onderscheid is tussen gebruik voor interne (personalisatie) en commerciële doeleinden (reclame).

Daarnaast krijgt het bedrijf van Mark Zuckerberg een geldstraf voor agressieve praktijken, voor het oneigenlijk beïnvloeden van leden. Onbewust en automatisch worden hun gegevens gedeeld met derde websites en apps voor commerciële doeleinden en andersom. Die data wisselen ze default uit, dus moeten een expliciete opt-out aangeven om dat ongedaan te maken. En degenen die zich daadwerkelijk onttrekken aan de datastroom krijgen te maken met verminderde functionaliteit van de sites en apps. Dat neemt de Italianen Facebook kwalijk.

Los van deze Italiaanse uitspraak geeft de Australische toezichthouder ACCC vandaag aan dat extra regels nodig zijn om platformen als Facebook en Google onder controle te houden (rapport in PDF). Ze zijn te machtig zijn geworden in Australië’s media-industrie.

Een ander, schijnbaar sluimerend, probleem voor de Amerikaanse profielensite is dat investeerders hun interesse voor het aandeel verliezen. Met name institutionele beleggers stappen uit, aldus persbureau Reuters. In ieder geval 93 Amerikaanse fondsen hebben dit jaar hun aandelen verkocht. Dat heeft tot een koersval van 37 procent geleid sinds afgelopen zomer.

Foto: Pom’ (cc)

Blippar op punt van surseance

Meer dan honderd miljoen euro aan venture capital betekent nog steeds niet dat een jong bedrijf automatisch een internationaal succes wordt. Het Engelse Blippar, dat augmented reality maakt, stevent in deze periode af op uitstel van betaling.

Aan de basis van deze ontwikkeling ligt een dispuut tussen twee grote aandeelhouders. Een, het overheidsfonds van Maleisië, verhindert dat Blippar een extra met urgentie noodzakelijke financiële voorziening aanspreekt. De leiding van het bedrijf vertelt de andere aandeelhouders dat er dan niets anders rest van uitstel van betaling aanvragen.

De Engelse krant The Times meldt de twist. Daardoor staan plotsklaps 75 banen op de tocht.

Blippar werd in Nederland even een bekende naam toen het de lokale augmented reality-specialist Layar kocht in 2014.

Het Engelse technologiebedrijf exploiteert beeldherkenningstechnologie voor grote merken. Makers van cosmetica en voedsel en locaties als Convent Garden, Singapore Zoo en McDonald’s gebruiken het om augmented reality op telefoonschermen te tonen. Het gaat daarbij meestal om reclamecampagnes die aandacht proberen te trekken met de opmerkelijke technologie.

Page generated in 1.055 seconds. Stats plugin by www.blog.ca