Slimme watertaxi moet autonoom door Rotterdam gaan varen

Sinds deze week vaart er een KPN-watertaxi over de Rotterdamse Maas. Nu nog mét kapitein, maar met de ambitie om de boot op termijn autonoom te laten varen, op het netwerk van KPN, zo belooft het telecombedrijf.

De watertaxi werd dinsdag gedoopt door Judith Bokhove, de Rotterdamse wethouder Jeugd, Mobiliteit en Taal en Carolien Nijhuis, directeur Internet of Things bij KPN.

De watertaxi moet op termijn door middel van AI (Artificial Intelligence) en IoT (Internet of Things) volledig autonoom gaan varen. De slimme watertaxi is uitgerust met hoogwaardige technologie die alle manoeuvres van de watertaxi op de Nieuwe Maas over een langere periode registreert en analyseert.

Hierbij werkt KPN samen met verschillende partners waaronder de gemeente Rotterdam, Spring Holding (eigenaar van de Watertaxi Rotterdam) en Captain AI, een startup die software ontwikkelt om veilig en autonoom varen mogelijk te maken. De watertaxi is te herkennen aan het KPN-logo op de boot.

ACM wil een soort PSD2 voor data uit slimme meter

Energieconsumenten moeten zelf toestemming kunnen geven aan dienstverleners voor het gebruik van data uit hun slimme meter. Met deze diensten kunnen consumenten hun slimme meter beter benutten en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Dat stelt toezichthouder ACM in haar Visie datagovernance energie.

Het huidige beheermodel voor energiedata is nog steeds gebaseerd op een situatie waarin meetdata één keer per jaar werden opgevraagd bij de kleinverbruiker en er sprake was van een marktmodel met een beperkt aantal rollen.

De ACM constateert (pdf) dat er onder marktpartijen nog veel onduidelijkheid bestaat over de wijze waarop de datagovernance momenteel is ingericht en daarmee over wie onder welke voorwaarden toegang tot energiedata heeft of moet krijgen. Partijen geven aan niet te willen investeren in nieuwe producten of diensten omdat het hun onduidelijk is wat de regels zijn of gaan worden. Deze onduidelijkheid werkt belemmerend op de ontwikkeling van de markten voor nieuwe energiediensten.

Afhankelijk van de ontwikkelingen, is het zeer wel mogelijk dat ook nu nog onbekende partijen producten en diensten gebaseerd op meetdata gaan aanbieden. Ook deze nieuwe marktpartijen moeten onder dezelfde voorwaarden als de gevestigde marktpartijen toegang kunnen krijgen tot meetdata. Deze meetdata kunnen zowel individueel herleidbaar zijn als geaggregeerd.

De data uit de slimme meters moeten volgens de ACM op een onafhankelijke manier worden beheerd. De bedoeling is dat alle marktpartijen onder gelijke voorwaarden toegang tot de data hebben. Ze mogen per consument echter alleen de data inzien en gebruiken als die consument daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De ACM noemt verschillende organisaties die het onafhankelijke beheer van de data zouden kunnen inrichten, zoals netbeheerders en commerciële partijen. Naast de betrouwbaarheid, de betaalbaarheid en de veiligheid van het systeem, staat de privacy van de consument bij het databeheer voorop.

Op dit moment, heeft de uitrol van slimme meters voor iets meer dan de helft plaatsgevonden. En terwijl de markten rondom de meetdata nog tot ontwikkeling moeten komen, krijgt de ACM al veel signalen van marktpartijen over de kwaliteit van de data die door de netbeheerders wordt aangeleverd. Deze is nog van onvoldoende kwaliteit om volwaardige en betrouwbare diensten aan de consument te kunnen leveren. Met name ontbreken er nog te vaak meetwaarden, bijvoorbeeld door storingen of doordat de slimme meter uit staat. Hierdoor worden nieuwe businessmodellen in het kader van de energietransitie, zoals flexibele leveringstarieven, belemmerd in hun ontwikkeling.

Wat gaat AI betekenen voor een duurzame wereld?

Technologie zoals Artificial Intelligence biedt grote kansen voor een meer duurzame wereld. Juist nu we nog aan het begin staan van een hoogstwaarschijnlijk revolutionaire ontwikkeling wordt de urgentie groter na te denken over de manier en de richting waarin AI en alle andere technologieën daaromheen zich moeten ontwikkelen.

De ontwikkeling van AI wordt steeds actueler nu er allerlei technieken ontwikkeld zijn waarmee die data beschikbaar komen. Drones komen op plaatsen die moeilijk bereikbaar zijn, sensoren registreren veranderingen in de omgeving en ‘the internet of things’ verzamelt de gegevens van huizen en het gebruik van apparaten. Deze gegevens kunnen worden gecombineerd, berekend worden door algoritmes om op basis daarvan waarnemingen te doen en/of beslissingen te nemen.  

Technologie omarmen voor een duurzame wereld

Er zijn inmiddels vele voorbeelden die illustreren waarom het nut heeft om nieuwe technologie te omarmen als je naar een duurzame wereld streeft. Denk aan slimme energienetwerken die op basis van data reageren op de wisselende vraag naar energie. Hierdoor kan wind- of zonne-energie efficiënter verspreid worden en ontstaan er elektriciteitsmeters die in staat zijn om aan te geven wanneer het aanbod aan energie groot is en wanneer het een goed moment is om je elektrische auto op te laden of de was te doen.

Of denk aan onderzoek naar de invloed van vervuiling en klimaatverandering op het gedrag van dieren in gebieden waar mensen nauwelijks kunnen komen of waar hun aanwezigheid de dieren vooral veel stress oplevert. Drones kunnen daar data verzamelen over zaken als temperatuur, begroeiing en verstoringen waarna wetenschappers honderden kilometers verderop met behulp van algoritmen onderzoek doen en verbanden leggen.

Nadenken over richting ontwikkeling AI

Ondanks de ‘buzz’ die er om AI hangt, moet de grootschalige inzet ervan nog komen. Uit onze jongste wereldwijde CEO Survey komt bijvoorbeeld naar voren dat nog maar weinig bedrijven AI breed inzetten. Een derde zegt op beperkte schaal te zijn begonnen met de inzet van AI. Nog een derde is van plan daar de komende drie jaar mee te beginnen. Juist nu we nog aan het begin staan van een hoogstwaarschijnlijk revolutionaire ontwikkeling wordt de urgentie groter na te denken over de manier en de richting waarin AI en alle andere technologieën daaromheen zich moet ontwikkelen.

Want AI kan bijdragen aan duurzaamheid, maar de voorwaarde daarvan is wel dat we de ontwikkeling van die technologie in de goede richting sturen. Nieuwe technologie kan namelijk ook de ongelijkheid in de wereld vergroten doordat de ene burger/groep/land/regio er wel toegang tot heeft en de andere niet. Dataverzameling is enorm behulpzaam bij het efficiënt verspreiden van zonne-energie, maar kan ook leiden tot privacyschendingen. Kortom: beslissingen die de computer neemt op basis van dilemma’s moeten wel de goede beslissingen zijn en het gevolg zijn van goede afwegingen die die mensen die de machines maken moeten nemen.

SDG’s als leidraad voor de ontwikkeling van technologie

Ik denk dat we de Sustainable Development Goals (SDG) van de VN moeten inzetten als ontwikkelingskader voor nieuwe technologie. Deze SDG’s hebben betrekking op de grootste problemen in de wereld, zoals armoede, ongelijkheid en klimaatverandering en elke innovatie kan getoetst worden of ze de realisatie van de doelen uiteindelijk dichterbij of verder weg brengen. Kun je door het inzetten van datagedreven beslissingen, bijvoorbeeld over de toegang tot uitkeringen, opleidingen of stimuleringsmaatregelen, voorkomen dat bepaalde groepen worden uitgesloten (SDG 10 – Reducing inequalities)?

Hoe zorgen wij ervoor dat de nieuwe technologie niet exclusief is, maar dat iedereen toegang ertoe heeft- ook naar de vaardigheden die nodig zijn om het optimaal te benutten (idem – SDG 10)? Denk je nu al na over hoe je de gegevens die je in de toekomst verzamelt over je waardeketen kunt gebruiken om schaarse grondstoffen optimaal te gebruiken en hergebruiken (SDG 12 – Responsible consumption and production)? Houd je rekening met de gevolgen van het inzetten van robots op het aantal werkplekken en het type werk (SDG 8- Decent work and economic growth)?

Nieuwe technologie moet in lijn zijn met waarden

Nieuwe technologie moet ontwikkeld worden volgens de waarden die we belangrijk vinden. De SDG’s geven de richting aan waarin de wereld wil ontwikkelen. Laten we de SDG’s dan ook als leidraad nemen bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Dan zullen nieuwe technologieën daadwerkelijk bijdragen aan de realisatie van deze ambities.

Internet of Things: koplopers hebben duurzame economische voordelen

We zijn naarstig op zoek naar oplossingen voor de huidige milieu- en klimaatproblemen. Internet of Things kan daar een flinke bijdrage aan leveren. Hoe? In dit artikel deel ik verschillende cases en voorbeelden, waarbij Internet of Things-technologie niet alleen intrinsiek duurzaam blijkt, maar ook interessante milieuvriendelijke businessmodellen oplevert. Nieuwe technologie is door mensen steeds aangewend […]

Belgische netbeheerders starten het Internet of Energy

De Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, Sibelga en Resa hebben het IO.Energy project (Internet of Energy) gelanceerd, een pioniersproject dat door uitwisseling van data de ontwikkeling van nieuwe diensten mogelijk wil maken.

Dankzij een digitaal communicatieplatform kan de eindgebruiker zijn productie- en consumptiegedrag aanpassen aan de ‘noden van het moment’. Door bijvoorbeeld het verbruik op piekmomenten te vermijden, zal de consument zijn energiefactuur kunnen optimaliseren.

Er wordt samengewerkt met start- en scale-ups zoals Thermovault en N-SIDE, maar ook bekendere namen als Engie Electrabel, Proximus, BNP Paribas Fortis, Fluxys, Besix en REstore. Alle hebben ze stukjes van de puzzel in handen die nodig zijn om het elektriciteitssysteem van de toekomst op te zetten en nieuwe producten en diensten mogelijk te maken.

‘Uitrol 5G duurt nog tien jaar’

Het duurt nog tien jaar voordat 5G goed is uitgerold in de ontwikkelde landen, aldus een onderzoeker van Deloitte.

Paul Lee, Global Head of TMT Research, stelt dat het nog jaren kan duren voordat de belofte van 5G-technologie op mobiele netwerken wordt ingelost. Hij spreekt over tien jaar. Er zit een behoorlijk gat tussen verwachtingen en praktijk.

Lee zei dat op telecombeurs MWC Barcelona die nu gaande is in Spanje.

Tijdens die beurs struikelden de grote toestelfabrikanten over elkaar om hun eerste generatie 5G-telefoons te presenteren. Die zijn geschikt voor de toekomstige telecomnetwerken. Ook de verkopers van netwerkapparatuur maken zich op om overal in de westerse wereld nieuwe hardware en software uit te leveren voro de opvolger van de 4G-netwerken. Dit proces gaat wel gepaard met politieke gevoeligheden rondom mogelijke aftapbaarheid van Chinese apparatuur.

Het Hoofd Research van Deloitte schetst dat 5G-netwerken heel anders dan 4G-netwerken gebruikt gaan werken. Niet enkel ligt de theoretische snelheid veel hoger, maar ook de latency is veel lager en ze kunnen vele malen meer connecties aan dan nu mogelijk. Genoeg om het internet of things vorm te gaan geven. 5G kan worden gezien als het eerste soort netwerk waar machines de grootste gebruikers zullen zijn in plaats van mensen.

Foto: barcelona_cat (cc)

‘Eneco verkent sim only-markt’

Energiebedrijf Eneco overweegt de introductie van sim-only diensten, met name op het gebied van internet of things. Dat blijkt uit een document over de Europese aanbesteding van Eneco op het gebied van IoT-connectiviteit.

Eneco verwacht volgens dat document, waaruit Telecompaper citeert, in de periode tussen 2020 en 2022 ongeveer 150.000 slimme hittemeters te leveren aan Nederlandse huishoudens. Het bedrijf wil meer inzicht verkrijgen in het warmtegebruik van klanten via onder meer slimme thermostaten.

Eneco overweegt echter ook sim-only abonnementen aan te bieden die spraak, sms en mobiel internet omvatten. Daarbij ligt er een focus op de Randstad.

‘Eneco verkent sim only-markt’

Energiebedrijf Eneco overweegt de introductie van sim-only diensten, met name op het gebied van internet of things. Dat blijkt uit een document over de Europese aanbesteding van Eneco op het gebied van IoT-connectiviteit.

Eneco verwacht volgens dat document, waaruit Telecompaper citeert, in de periode tussen 2020 en 2022 ongeveer 150.000 slimme hittemeters te leveren aan Nederlandse huishoudens. Het bedrijf wil meer inzicht verkrijgen in het warmtegebruik van klanten via onder meer slimme thermostaten.

Eneco overweegt echter ook sim-only abonnementen aan te bieden die spraak, sms en mobiel internet omvatten. Daarbij ligt er een focus op de Randstad.

Van Internet of Things naar Internet of Businesses

De slimme apparaten die eetgewoonten en hardlooprondjes bijhouden kunnen je als bedrijf helpen je product, klantervaring en werkproces te optimaliseren. Als bedrijven met elkaar samenwerken kun je bovendien tot fundamentele inzichten komen en sneller reageren op onaangename verrassingen.

Van een grasmaaier die op basis van het weerbericht het beste moment bepaalt om het gazon te maaien, tot een koelkast die je adviseert over de wekelijkse boodschappen. Het Internet of Things (IoT) bestaat uit slimme apparaten die draadloos verbinden met het internet, waardoor zij niet alleen data verzamelen om hun taken beter te volbrengen, maar deze data ook met elkaar kunnen uitwisselen. Zo kan je slimme koelkast je boodschappenlijst bijvoorbeeld doorgeven aan je Google Home, en vice versa.

Hoewel de consumentenmarkt misschien wel de meeste ‘Things’ met het datanetwerk verbindt – naar schatting meer dan 1 miljard apparaten alleen al in Amerikaanse huishoudens in 2023 – gaat het grote geld om in de zakelijke toepassingen. Datzelfde jaar zullen bedrijven jaarlijks ruim 450 miljard dollar investeren in slimme apparatuur, voorspelt Business Insider. Al hoeven we niet tot 2023 te wachten volgens de International Data Corporation: naar verwachting spenderen we dit jaar meer dan 700 miljard dollar wereldwijd. Dat is ruim 15 procent meer dan in 2018. Bedrijven in de productie, industrie en transport zullen hier het meeste profijt van hebben.

Twee weten meer dan één

Zoals je koelkast met je Google Home kan praten, kan je magazijnrobot of handscanner informatie uitwisselen met je voorraadbeheersysteem. Of het nu de staat van je apparatuur is, een mogelijke productiefout of het energieverbruik in je magazijn, IoT-toepassingen kunnen je de kennis in handen geven om strategische keuzes te maken. En deze kennis hoeft niet beperkt te zijn tot je bedrijf: ook je leverancier, producent en vervoerder beschikken over informatie die voor jou van waarde is. Deze data met elkaar verbinden in het ‘Internet of Businesses’, maakt iedere schakel in de keten op den duur wijzer.

Dit geeft je meer inzicht in de kwaliteit van je bedrijfsprocessen en producten, en waar je deze zou kunnen verbeteren. ANWB Verzekeringen houdt bijvoorbeeld met een klein apparaatje in de auto bij wanneer een klant te hard rijdt, naast informatie over de gebruikelijke routes en tijdstippen. De bestuurder ontvangt een rapport over zijn rijgedrag en waar dit beter zou kunnen in de ANWB-app. Bij veilig rijden kunnen klanten namelijk premiekorting krijgen. De verzekeraar en de klant zijn hiervoor allebei een belangrijke schakel in de informatieketen.

Vergelijkbaar zou je data kunnen verzamelen over het functioneren van een dienst of product en hier je conclusies uit trekken. Misschien concludeert je vervoerder dat hij sneller bij de klant is door zijn route aan te passen, zoals UPS besloot alleen nog maar rechtsaf te slaan. Of wanneer hetzelfde productonderdeel keer op keer ter vervanging wordt opgestuurd, kun je misschien beter het maakproces aanpassen dan het telkens weer te repareren. Ben je leverancier van software? Dan kun je updates laten afhangen van informatie over het gebruik en eventuele foutmeldingen.

Internet of Businesses kan verbeteren, maar ook voorspellen

De kracht van IoT zit hem in het realtime verzamelen van data. Dit betekent dat je als bedrijf sneller kunt reageren wanneer iets afwijkt van de praktijk van alledag. Zo kun je bijvoorbeeld beter anticiperen op voorraadschommelingen of trage bezorgtijden, omdat dit in een eerder stadium onder je aandacht wordt gebracht.

Ook kun je beter inspelen op het gedrag en de behoeften van je klant. Data uit IoT kan via deze weg bijdragen aan bedrijfsinnovaties. Denk aan de lancering van een nieuwe dienst of product, bijvoorbeeld. Een proefversie kun je gaandeweg makkelijk optimaliseren door data over productprestaties, het gebruik en klanttevredenheid realtime te overzien.

Door data-uitwisseling kun je naast huidige producten en processen verbeteren, dus ook steeds beter de toekomst voorspellen. Om dit te kunnen doen, zul je repetitief werk dusdanig moeten automatiseren. Denk aan het digitaliseren van je huidige informatiestromen, zoals je financiën en voorraadbeheer, in een overzichtelijk softwaresysteem. Zorg bovendien dat je softwarekoppelingen met andere systemen ondersteunt. Alleen door je huidige informatie te stroomlijnen, kun je informatie uitwisselen met andere schakels in de keten en tot nieuwe en misschien zelfs baanbrekende inzichten komen.

Amazon koopt wifi-bedrijf Eero

Amazon.com heeft de Amerikaanse elektronicafabrikant Eero gekocht, een specialist in wifi-netwerken in huislijke omgeving.

Het is niet bekend hoeveel geld met de transactie is gemoeid. In vier rondes haalde het vier jaar oude bedrijf met dertig medewerkers negentig miljoen dollar op. Amazon zal daar een veelvoud van hebben betaald.

Met Eero in huis wil Amazon het product ‘complete wifi-dekking in je huis’ kunnen verkopen. De reden daarvoor ligt in het strategisch belang van de smartspeakers met Alexa aan boord. Deze digitale oren worden gezien als de nieuwe interface voor bediening van online diensten, waaronder winkelen.

Het wereldwijd bestverkopende product bij Amazon is een product dat het zelf ontwikkelde: de Echo Dot. Gebruikscijfers rondom de bijbehorende voicedienst Alexa: het aantal Alexa skills (‘apps’) verdubbelden eind 2018 tot tachtigduizend. Eigenaren van Alexa-apparaten spraken “tientallen miljarden keren meer tegen Alexa dan in 2017”, aldus topman Jeff Bezos. Er zijn nu 28.000 apparaten van 4.500 merken in omloop die met Alexa overweg kunnen.

Eero zit in de handel van meshnetworking. Eigenaren van de speciale wifi-kastjes hoeven niet moeilijk te doen met accesspoints en repeaters om thuis een dekkend wifi-netwerk te krijgen. De Eero-apparaten doen dat zelf en vanzelf.

Foto: darkismus (cc)

Eigen fysieke winkel voor Raspberry Pi

De Raspberry Pi, het minicomputertje dat tegenwoordig vooral wordt ingezet voor het Internet of Things, heeft zijn eigen fysieke winkel gekregen in de Grand Arcade in het Britse Cambridge.

Naast de Resberry Pi zijn er onderdelen en merchandising te koop, naast de nodige instructieboeken.

De Raspberry Pi is als een hobbyproject in Engeland begonnen, voortbouwend op een traditie die teruggaat naar de Sinclair. Van de computer zijn sinds 2012 19 miljoen stuks verkocht.

Nederlandse smarthomemarkt: 1,7 miljard euro

Er staat voor 1,7 miljard euro aan slimme elektronica in de Nederlandse huishoudens. In 2018 alleen bedroeg de groei zeventig procent. Marktonderzoeker Multiscope: ‘Smart devices ontstijgen de fase van de early adoption.’

In een op de drie huishoudens stond eind 2018 een of meerdere slimme huishoudelijke apparataten. Dat houdt in: elektronica met software en een internetverbinding. Waar dat in 2017 28 procent was, is dat nu 36 procent. Bij de huidige trend zou het omslagpunt halverwege 2020 worden bereikt.

“Groei van zeventig procent is aanzienlijk”, aldus directeur John Kivit van onderzoeksbureau Multiscope. “En het betreft niet één categorie maar groei over de hele linie. De toename in bezit wordt volgens mij ook bepaald door momenten van vervangingsinvestering. Een verhuizing, defect van apparaten of noodzakelijke vernieuwing zijn impuls om de nieuwe elektronica aan te schaffen.”

Anders dan bij mobiele telefoons is er bij bovenstaande categorieën weinig sprake van standaardisatie. De ene fabrikant levert zijn apparatuur uit met softwareplatform X, de andere met Y en de volgende met Z. Het lampensysteem van Philips praat niet met dat van IKEA, bijvoorbeeld. Laatstgenoemde is overigens een belangrijke drijver voor de acceptatie van smart lighting met zijn huismerk.

Kivit: “Als je de huidige acceptatie en groei ziet, begrijp je dat er veel geld in om gaat. Het zijn de hardwarefabrikanten die de ontwikkeling bepalen en, daarom, stappen er veel partijen in.” Dat verklaart direct de afwezigheid van een overkoepelend smarthomeplatform. Fabrikanten willen geen klanten delen.

Gemak en comfort zijn daarbij de belangrijkste drijfveren. Ook kostenbesparing is net, als in de voorgaande twee jaren, een belangrijke reden. Consumenten die minder enthousiast zijn, geven aan dat hun huidige apparaten nog voldoen of dat men de toegevoegde waarde van een vervangend slim product niet ziet.

Foto: isfullofcrap (cc)

Vlaamse scholen bouwen slim netwerk van weerstations

Onderzoekers van de UGent willen tegen eind dit jaar een netwerk in gebruik nemen van vijftig weerstations waarvan de meteorologische sensoren via Internet of Things-technologie automatisch metingen doorsturen.

De sensoren zullen temperatuur, luchtvochtigheid, neerslag en windsterkte meten.

De weerstations, die op zonne-energie lopen, komen onder meer te staan bij diverse scholen in Vlaanderen en Brussel, weet Datanews.

De STEM-leerlingen van het vijfde en zesde middelbaar van de De Heilig Grafschool in Turnhout hebben deze week als eerste een weerstation mogen bouwen.

Het project Vlinder heeft subsidie van 150.000 euro gekregen van de Vlaamse overheid.

Essent komt gebruikers van zijn E-Thermostaat tegemoet

Energiebedrijf Essent heeft besloten gebruikers van de E-Thermostaat iets ruimer tegemoet te komen. De E-thermostaat is door zo’n 50.000 mensen gekocht, maar voor het gebruik van de app moet voortaan betaald worden.

Essent is al een tijd terug gestopt met de verkoop van het apparaat en beëindigt nu ook de ondersteuning van de app. Als er genoeg animo was wilde I.C.Y., de fabrikant van de E-thermostaat, de dienstverlening wel doorzetten tegen 1,95 euro per maand.

Klanten die na 1 februari 2017 de thermostaat hebben aangeschaft krijgen nu gratis een nieuwe slimme thermostaat van Honeywell. Mensen die de thermostaat 2 tot 5 jaar geleden hebben gekocht kunnen de Honeywell met 100 euro korting kopen.

Aanvankelijk was Essent alleen van plan om mensen die korting te geven als ze ook een energiecontract hadden bij de energieleverancier. Een deel van de mensen die de E-thermostaat kochten is echter al overgestapt naar een nieuwe leverancier.

T-Mobile stimuleert meer zakelijke IoT-proeven

T-Mobile Nederland neemt de kosten weg voor bedrijven die grote projecten willen draaien op het narrowband IoT-netwerk van de provider.

Het bedrijf maakt vandaag het zogeheten IoT Community-pakket bekend voor zakelijke klanten. Dat houdt in dat zij gratis een onbeperkt aantal IoT-verbindingen kunnen leggen tussen sensoren en achterliggende netwerken.

Martijn Teekens, directeur Sales B2B bij T-Mobile: “Wil je op dit moment aan de slag met meerdere sensoren, dan moet je al snel aan de slag met een betaald pakket. Dat is voor veel ondernemers een drempel. Met het nieuwe Community-pakket nemen we deze drempel weg: klanten krijgen de mogelijkheid gratis een onbeperkt aantal IoT-verbindingen op ons netwerk aan te sluiten.”

De aanbieder beschouwt zijn smalband IoT-netwerk als aanloop tot het 5G-netwerk. 5G is het mobiele netwerk van de toekomst dat behalve mensen vooral veel sensoren en apparaten connectiviteit moet gaan geven. Met het IoT Community-pakket kunnen bedrijven alvast gratis de tenen in het water steken en het terrein verkennen.

Foto: IBM Research (cc)

Page generated in 1.194 seconds. Stats plugin by www.blog.ca