Emerce Performance: Human side of tech

De afgelopen jaren kenmerken zich door snelle technologische veranderingen zoals AI, big data en virtual reality. Voor veel bedrijven zijn dit interessante tools om de consument te bereiken en relevante inzichten te verkrijgen. Echter, mensen accepteren maar in bepaalde mate technologische veranderingen. Consumenten verkiezen daarbij vaak een persoonlijk oordeel boven het oordeel van een algoritme. Hoe staan wij nu daadwerkelijk tegenover technologische veranderingen? En in hoeverre kunnen wij als mensen wennen aan deze technologie?  

Dit jaar werd tijdens Emerce Performance 2019 de aftrap gedaan door gastspreker Monte Königs over de menselijke kant van technologie gecombineerd met een kijk op de toekomst. Een korte uiteenzetting werd gegeven over de reden waarom men eerder een menselijk oordeel zou vertrouwen dan algoritmes en over ethiek in combinatie met technologische acceptatie. 

Menselijke aversie tegen algoritmes?

Mensen houden graag vast aan hun oude, veilige situatie. Daarom ook de bekende uitspraak: “iedereen wilt veranderen, maar niemand verandert”. Veranderingen stuiten op weerstand en creëren een situatie van onzekerheid. Toch is het de verandering in menselijke patronen die de mens uiteindelijk doet groeien. 

Technologische ontwikkelingen zoals artificial intelligence kunnen grote voordelen hebben voor onze toekomst. Het biedt de mogelijkheid om apparaten zelfstandig problemen op te laten lossen. Sommige mensen hebben gemengde gevoelens bij de opkomst van robots en zien deze als een bedreiging voor de mensheid. De langzaam evoluerende mens kan de snel lerende robots niet bijhouden. 

De menselijke afkeer tegen het onbekende is een eeuwenoud fenomeen. Een mooi voorbeeld is het gebruik van de lift. In het verleden durfde men alleen een lift te gebruiken als deze open en dichtgedaan werd door een liftwacht. Dit gaf een gevoel van veiligheid, terwijl er in kwestie niets veranderde aan de daadwerkelijke veiligheid van de lift. Tegenwoordig wordt hier op ingespeeld door liften te voorzien van bijvoorbeeld een alarmknop, een spiegel of muziek. Technologische ontwikkelingen moeten toegankelijk worden gemaakt zodat de slagingskans wordt vergroot. Men accepteert innovaties eerder als deze een menselijke kant en behoefte kunnen laten zien.  

Een ander voorbeeld is het automatiseren van vliegtuigen. Mensen zouden een vliegtuig dat niet aangestuurd wordt door een piloot, maar door een besturingssysteem, minder vertrouwen. Tenminste, dat is het antwoord wanneer dit gevraagd wordt aan een doorsnee mens en niet aan een innovatie goeroe. Consumenten vinden het namelijk makkelijker om een mens ergens de schuld van te geven dan een robot zonder emotie. Ook is het makkelijker een ‘echt’ mens te vergeven. Van een algoritme wordt er daarentegen verwacht dat deze foutloos is en is het lastig om deze na een fout in het vervolg weer te gaan vertrouwen. 

Maatschappelijke acceptatie

Technologische veranderingen kunnen alleen worden voortgezet wanneer deze door de maatschappij worden geaccepteerd. Verschillende factoren hangen samen met de maatschappelijke acceptatie hiervan. Het is van belang dat er gevoelsmatig niet te veel afstand zit tussen de menselijke belevenis en de nieuwe technologie. Automatiseringen kunnen namelijk bedreigd zijn. ‘Project Feels’ van The New York Times focust zich bijvoorbeeld op de emotie van de lezer en koppelt hier advertenties aan. Op basis van data science wordt inzichtelijk gemaakt welke emoties opgeroepen worden bij het lezen van bepaalde artikelen. Deze nieuwe manier van adverteren brengt een toenemend aantal impressies en een stijging in winst percentage met zich mee. 

Een ander voorbeeld is het aanbevelingsalgoritme van Amazon. Dit algoritme zorgt ervoor dat een aankoopproces persoonlijker wordt gemaakt en vervangt hiermee de persoonlijke benadering van een kassière. Helaas leidde het aanbevelingsalgoritme in het begin tot een daling van productaankoop. Men vond het een eng idee dat Amazon in je hoofd leek te kunnen kijken en precies datgene aanbood wat jij zocht. 

Inmiddels werken veel e-commerce bedrijven met diverse soorten aanbevelingssystemen en worden online advertenties steeds relevanter.

One size does not fit all

De huidige samenleving focust zich op de individuele behoeften van een persoon. Er is een verschuiving te zien van ‘one size fits all’ naar ‘one size does not fit all’. Het onderwijs houdt bijvoorbeeld rekening met verschillende type kinderen en ouders stemmen hun opvoeding steeds meer af op het kind zelf. Bedrijven spelen slim in op deze nieuwe manier van denken. Zo is er bijvoorbeeld een comedy theater dat inspeelt op de behoefte van de consument en betaalt de consument voor wat hij consumeert: ‘pay per laugh’. Ook in de wereld van online marketing worden advertenties afgestemd op de persoonlijke behoefte van de consument. De gedachte van ‘one-to-many’ is verleden tijd en is vervangen door een ‘one-to-one’ benadering. Advertenties zijn zoveel mogelijk gepersonaliseerd en daarmee afgestemd op de individu zelf. Een veertienjarige jongen ziet liever een advertentie van een gamespelletje dan van een rollator. De adverteerder betaalt vervolgens voor het aantal klikken op de advertentie. 

Het personaliseren van advertenties wordt ook wel people-based marketing genoemd. Het streven is om de (potentiele) consument op persoonlijke wijze te benaderen en om irrelevante advertenties te vermijden. Indien hier geen rekening mee wordt gehouden, zal de klant deze advertenties als spam ervaren. 

Daarnaast is het van belang dat de technologie niet alleen een economisch doel dient, maar tevens ook maatschappelijk verantwoord is. Neem hierbij als voorbeeld het belang van ethisch handelen als het gaat om de verspreiding van online data en persoonsgegevens. 

Ethiek en regelgeving 

Volgens de Edelman Trust Barometer 2019 is er een verschuiving te zien van het menselijk vertrouwen in de overheid naar bedrijven. Mensen vertrouwen hun werkgever eerder dan de overheid. Hiermee zijn bedrijven verantwoordelijk geworden voor ethische vraagstukken die technologische ontwikkelingen met zich mee brengen. Het is de rol van de CEO geworden om de ethische kant van innovaties in acht te nemen. Er is door de overheid een juridisch kader gesteld door de instelling van een nieuwe privacywet (AVG). De wet beschermt sinds 2018 persoonsgegevens en zorgt dat hier rechtmatig mee omgegaan wordt. Gegevens mogen alleen worden verwerkt in overeenstemming met de wet. Transparantie en behoorlijkheid staan hierbij voorop. Het is voor bedrijven van groot belang om zich aan deze juridische verplichting te houden en daarbij ook persoonlijke veiligheid te waarborgen. 

Echter is de AVG is geen kant-en-klare methode waarmee de privacy van burgers bij voorbaat beschermd wordt. De ontwikkeling van technologie gaat snel en biedt winstgevende kansen. Dit kan leiden tot situaties waarin ethiek betwist wordt. Daarnaast is het belang van ethiek niet alleen principieel, maar ook een middel om de acceptatie van innovaties te bevorderen. Zonder maatschappelijk draagvlak heeft men geen baat bij het doorvoeren van nieuwe technologieën. Voor een organisatie kan het lastig zijn om alle koppen dezelfde kant op te laten wijzen als het gaat om ethiek. Gezien er geen vaste, omkaderde regels bestaan van wat wel en wat niet ethisch verantwoord is. Ondanks dit zijn bedrijven verantwoordelijk voor het nemen van de juiste beslissingen rondom de ontwikkeling van nieuwe technologieën met als hoofddoel het waarborgen van het maatschappelijk belang. 

Om de technologische ontwikkelingen dus goed te laten integreren in de maatschappij is het belangrijk om de technologie aan te laten sluiten aan de persoonlijke behoefte van de consument. Om hiermee acceptatie te bevorderen die zowel ethisch als juridisch gezien verantwoord is. Bedrijven moeten hier ownership in nemen.

Over de auteur: Eline Oudolf is werkzaam als Online Marketing Consultant bij Merkle Nederland. Zij is gespecialiseerd in zowel SEA als Social Media. Ze helpt klanten zoals HEMA, Pathé, de Nationale Postcode Loterij en Leen Bakker.

VR bedrijf The Park wil uitbreiden naar VS en Europa

Het Belgische bedrijf The Park gaat VR-hallen buiten België openen. Het bedrijf, dat deels eigendom is van kabelbedrijf Telenet, heeft extra kapitaal aangetrokken om de uitbreiding naar de EU en de VS te financieren.

Telenet en het investeringsfonds 9.5 Magnitude Ventures, de twee belangrijkste aandeelhouders, blijken al in september 1,2 miljoen euro extra in The Park te hebben geïnvesteerd.

Voor de expansie wordt een franchisemodel gehanteerd. Voor de uitbreiding naar de VS is het bedrijf in gesprek met Liberty Global, het moederbedrijf van Telenet.

The Park opende zijn eerste locatie anderhalf jaar geleden in Antwerpen en inmiddels zijn er vier hallen, in Antwerpen, Gent, Hasselt en Kortrijk.

Rathenau Instituut: Bescherm consumenten in virtual reality

Er zijn zorgen over lichamelijke, mentale en juridische effecten van Virtual Reality. Politieke en maatschappelijke aandacht is nodig om consumenten te beschermen. Dat schrijft het Rathenau Instituut in het rapport ‘Verantwoord Virtueel. Bescherm consumenten in virtual reality’ dat deze week is verschenen, luttele dagen nadat in Nederland het grootste VR congres van Nederland (VR Days) is gehouden.

Grote hightechbedrijven, zoals Facebook, Google en Microsoft, hebben miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van VR-hardware en VR-platforms. Wereldwijd en in Nederland zijn er steeds meer toepassingen verkrijgbaar en VR-brillen worden betaalbaar voor consumenten. VR is een uitbreiding van bestaande sociale media.

Vanuit de VR-sector is veel aandacht voor de mogelijkheden van deze nieuwe technologie, maar er is minder aandacht voor gerelateerde risico’s en ethische vraagstukken over consumententoepassingen van VR.

VR leidt mogelijk tot sociale risico’s, aldus het Rathenau Instituut. Net als het internet en sociale media, kan de opkomst van VR onze interactie met elkaar veranderen. In extreme gevallen kan dat leiden tot vervreemding van de sociale omgeving. Vanwege het immersieve karakter van VR zijn er risico’s verbonden aan extreme content, zoals seksuele en/of agressieve beelden die kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag in de fysieke wereld.

De vraag of je moord en ander – in de fysieke wereld – onrechtmatig gedrag moet toestaan in VR, dient serieus genomen te worden vanwege het ‘immersieve karakter’ van VR, aldus het rapport.

Bij machtsmisbruik gaat het om de mogelijkheid van ontwikkelaars en gebruikers om virtuele werelden, objecten en avatars te manipuleren – zonder dat de gebruiker het merkt en zonder toestemming – om zo het gedrag van gebruikers te beïnvloeden. De (persoonlijke) data van gebruikers kan worden gemanipuleerd of afhandig worden gemaakt voor winstoogmerk of (politieke) beïnvloeding, wat de autonomie, de vrijheid van sociale controle, keuzevrijheid en zelfbeschikking kan aantasten.

Dit speelt in het bijzonder omdat er volgens de onderzoekers in VR allerlei typen intieme biometrische data van gebruikers kunnen worden verzameld, die VR-bedrijven tal van inzichten kunnen geven in iemands persoonlijkheid, gedrag en voorkeuren. Hiermee hangt samen dat virtuele ruimtes allerlei mogelijkheden bieden voor gerichte reclames, die op een direct en onbewust niveau kunnen inspelen op iemands verlangens, voorkeuren en keuzes.

Politieke en maatschappelijke aandacht is nodig om consumenten te beschermen. Er moet debat op gang komen over rechten in de virtuele wereld, vinden de onderzoekers. Mag je het gezicht of lijf van iemand anders gebruiken voor jouw avatar? Mag je iemand in VR betasten of doden?

Verhelderd moet worden wat bestaande regulering, zoals privacywetgeving en consumentenrecht, betekent voor VR. Voorlichting en restricties voor het gebruik van biometrische data zijn wenselijk, evenals nader onderzoek naar de langetermijneffecten van VR.

Foto van insung yoon via Unsplash

 

Kunst en wetenschap ontdekken VR

‘Het beste bewijs dat de VR markt groeit’. Met die woorden trapte Dominic Eskofier, hoofd Eden Europe, woensdag de driedaagse VR Days in Amsterdam af. De Duitse VR enthousiast, oprichter van een van de grootste VR forums op Reddit, had aan de bezoekers van de Vision & Impact Conference in het DeLaMar Theater gevraagd hoeveel van hen voor het eerst waren. Driekwart van de zaal stak zijn hand op.

Het festival viert dit jaar zijn eerste lustrum. Vijf jaar geleden bedacht Benjamin de Wit, in het verleden onder meer werkzaam voor het Amsterdamse Virtual Reality bedrijf WeMakeVR, Spot On Agency en Studio Stomp, dat er een jaarlijks Europees festival moest komen rond deze technologie.  ‘VR is een nieuwe dimensie, iets dat je opslokt en meesleept in een andere wereld. Ik denk dat de toekomst van Virtual Reality in potentie enorm is,’ aldus De Wit destijds.

Ook dit jaar zullen 140 experts uit 50 landen laten zien hoe hun innovaties wetenschap, onderwijs en kunst veranderen. De komende twee dagen worden in de Kromhouthal in Amsterdam Noord niet alleen tal van demonstraties gehouden, maar ook workshops en rondetafelgesprekken.

VR Days is tamelijk groot voor Europese begrippen, maar het festival kan na vijf jaar nog altijd op weinig media-aandacht rekenen, en al helemaal in Nederland. En dat terwijl VR en AR langzaam mainstream worden. In het verleden kreeg vooral de technologie de aandacht op het openingscongres, gisteren ging het veel meer om toepassingen.

Vooral de kunstwereld heeft VR ontdekt. Dit voorjaar werd voor het eerst de opera Eight opgevoerd, waarin Michel van der Aa – na Holland Festivalproducties als de opera’s After Life en Sunken Garden en de digitale liedcyclus The Book of Sand – weer een stap verder gaat in de toepassing van ‘mixed reality’.

Samen met zangeres en actrice Kate Miller-Heidke, het Nederlands Kamerkoor, decorontwerper Theun Mosk en een technisch team zette hij een VR-ervaring neer die alom bejubeld werd. “We wilden geen 3D opname maken van een bestaande opera, maar de techniek echt benutten,” vertelde Van der Aa gisteren in Amsterdam. Zijn partner Roelof Terpstra verklaarde Van der Aa overigens voor gek toen hij met onmogelijke technische eisen kwam aanzetten.

Uitgedost in een wit pak met over het hele lijf bewegingssensoren, gaf Chagall van den Berg alvast een voorproefje van haar toekomstige performances. Haar virtuele evenbeeld dirigeert ze met haar handen en met haar bedrade handschoenen vloeien beweging en muziek samen. Ze zet een traditie voort die podiumkunstenaar Michel Waisvisz (overleden in 2008) in de tachtig al begon met zijn voorstelling De Handen.

Dit jaar voor het eerst: het EYE Filmmuseum vertoont samen met de Church of VR tien dagen lang het werk van Nederlandse VR kunstenaars onder de noemer Virtuele Diorama’s.

De technologie zelf wordt overigens niet vergeten. Brandon Harper, ontwerper bij Microsoft HoloLens, Miriam Reiner van het Israel Institute of Technology en Jack J. McCauley, medeoprichter van Oculus VR, zijn naar Amsterdam gekomen.

Er is een symposium gewijd aan 5G en de toekomst van XR (cross reality) met sprekers van Deutsche Telekom, het Fraunhofer Institute en Philips. Speciale aandacht krijgt dit jaar ook Location based VR, die steeds vaker als nieuwe vorm voor storytelling en gaming en strategische marketing wordt ingezet.

HTC VIVE organiseert zelfs een Developer Day in de Kromhouthal met een reeks van workshops, lezingen en panels. Onder meer wordt Vive’s SRanipal SDK voor Eye Tracking gedemonstreerd, waarmee ontwikkelaars meer meeslepende ervaringen kunnen creëren met behulp van precisie eye-tracking en foveated rendering.

‘Terugblikken, samenkomen, vooruitkijken,’ zo vat organisator Benjamin deze vijfde editie samen.

Foto van Giu Vicente op Unsplash

‘Apple brengt in 2022 AR-headset uit’

Apple gaat niet eerder dan 2022 een AR headset lanceren. Dat zou blijken uit een interne presentatie bij Apple, waarover The Information schrijft. In 2023 zou er een lichtgewicht bril volgen.

De presentatie zou vorige maand bij Apple zijn gehouden door Mike Rockwell, die de AR activiteiten bij Apple overziet.

Apple Glasses, zo luidt de naam van het product, zou eerst begin 2020 verschijnen. Ook werden aanwijzingen voor een dergelijk product aangetroffen in iOS 13, de software voor iPhones en iPads.

In het openbaar heeft Apple nog nooit gepraat over een eigen AR headset of bril. Ook is het op zijn minst vreemd dat Apple al zo vroeg details deelt over een toekomstig product (het Steve Jobs Theater was gevuld). Meestal probeert het bedrijf nieuwe producten ook intern stil te houden.

Een introductie in 2022 of nog later zou betekenen dat Apple erg laat deze markt betreedt.

AR gaat vermoedelijk al wel een rol spelen bij de nieuwe iPad Pro’s, die volgens Bloomberg begin 2020 worden verwacht. Naast twee camera’s krijgt de iPad een klein gat voor een 3D sensor. Daarmee worden eerdere geruchten over drie camera’s tegengesproken. De 3D sensor zou onder meer voor FaceID worden gebruikt, waarmee het gezicht van gebruikers wordt herkend.

Mockup via iLounge

Google Cardboard wordt open source

Google maakt zijn Cardboard VR software open source, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen.

Google maakte vorige maand bekend dat het zou gaan stoppen met zijn Daydream VR platform. De zogeheten View headset wordt uit de rekken gehaald en de nieuwste smartphones van Google bieden geen ondersteuning meer.

Daydream richtte zich op goedkope VR toepassingen voor smartphones, maar de markt ontwikkelt zich in de richting van meer geavanceerde hardware.

Daarmee dreigt ook de goedkoopste oplossing te verdwijnen: een kartonnen kijkdoos. Zo’n 15 miljoen smartphonegebruikers hebben die ooit besteld.

Google heeft nu allerlei softwarebibliotheken voor iOS en Android beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars in de hoop dat die ermee verder gaan.

Foto Google

Google Cardboard wordt open source

Google maakt zijn Cardboard VR software open source, zodat ontwikkelaars ermee aan de slag kunnen.

Google maakte vorige maand bekend dat het zou gaan stoppen met zijn Daydream VR platform. De zogeheten View headset wordt uit de rekken gehaald en de nieuwste smartphones van Google bieden geen ondersteuning meer.

Daydream richtte zich op goedkope VR toepassingen voor smartphones, maar de markt ontwikkelt zich in de richting van meer geavanceerde hardware.

Daarmee dreigt ook de goedkoopste oplossing te verdwijnen: een kartonnen kijkdoos. Zo’n 15 miljoen smartphonegebruikers hebben die ooit besteld.

Google heeft nu allerlei softwarebibliotheken voor iOS en Android beschikbaar gesteld aan ontwikkelaars in de hoop dat die ermee verder gaan.

Foto Google

‘Valve en Apple werken gezamenlijk aan AR-bril’

Apple werkt volgens de jongste geruchten met Valve aan een AR-bril. Valve is behalve uitgever van games als Half-Life, Portal en Data ook de exploitant van gamedienst Steam.

De bril wordt volgens Digitimes, die zich baseert op bronnen bij leveranviers, gemaakt door Quanta Computer en Pegatron uit Taiwan en zou volgend jaar moeten verschijnen.

Er gaan al langer geruchten over een aanstaande AR-bril van Apple, ook al is het bedrijf daarmee tamelijk laat. Microsoft heeft zo’n bril al enkele jaren.

Een sterke aanwijzing dat Apple iets in deze hoek ontwikkelt, is de aanstelling van Nat Browd, bedenker van de Xbox.

Foto Pixabay

CAG Ventures neemt belang in 4DR Studios

CAG Ventures van Antea Group en Centric neemt een minderheidsbelang in 4DR Studios. Deze onderneming uit Eindhoven is gestart door Dutch Rose Media en initiator van de eerste Volumetric Studio van Nederland.

In deze studio kunnen 3D-filmopnamen worden gemaakt van mensen en objecten die vervolgens geplaatst kunnen worden in elk denkbare virtuele wereld.

De studio is op 22 oktober geopend in de Effenaar in Eindhoven. Overheden, scholen en zorginstellingen hebben al belangstelling getoond.

Wereldwijd zijn er slechts enkele van deze studio’s actief.

Met CAG Ventures investeren ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en IT-dienstverlener Centric in jonge ondernemingen met een kansrijke propositie op het vlak van IT en technologie.

Doek valt voor VR platform Daydream

Het is over en uit voor het VR platform Daydream van Google nu blijkt dat de nieuwe Pixel smartphones, die gisteren in New York werden gelanceerd, niet meer werken met de technologie. Ook stopt Google met de verkoop van de bijbehorende bril.

Daydream werd 3,5 jaar geleden aangekondigd als een soort standaard voor het gebruik van smartphone VR-apps. Google ontwikkelde zelfs nog aparte versie van zijn browser Chrome voor de Google Daydream View en Lenovo Mirage Solo. Deze was grotendeels met de stem te besturen. Maar een klein aantal smartphones sloot zich echter bij de standaard aan.

Google is naar eigen zeggen tot inzicht gekomen dat Daydream toch wat beperkend is gebleken. Daarnaast viel de adoptie tegen en nam het gebruik af.

HTC lanceert premium pc-gebaseerde VR-systeem

HTC VIVE kondigt de nieuwe VIVE COSMOS, het nieuwste premium pc-gebaseerde virtual reality-systeem van het bedrijf met een zogeheten modulair faceplate design. Cosmos wordt op 3 oktober gelanceerd in Europa voor 799 euro. Bestellen kan nu al.

De Vive Cosmos bevat zes camerasensoren voor nauwkeurige inside-out tracking en haalt een pixelresolutie van 2880 x 1700, een toename van 88 procent ten opzichte van de originele Vive – voor heldere tekst en graphics. Geheel nieuwe LCD-panelen verkleinen de afstand tussen de pixels.

Gebruikers kunnen binnen enkele seconden schakelen tussen realiteit en virtual reality. Cosmos beschikt ook over volledig opnieuw ontworpen controllers die extra comfort moeten bieden tijdens lange speelsessies.

Vive Cosmos komt met een inbegrepen Viveport Infinity-abonnement van 12 maanden. Viveport Infinity geeft onbeperkte toegang tot honderden best beoordeelde VR-apps, games en video’s zoals Fisherman’s Tale, Fujii en Ninja Legends evenals premium video’s van topmerken zoals GoPro, Discovery Channel en Animal Planet.

Tegelijkertijd met de lancering van Vive Cosmos, zal Viveport Infinity nieuwe titels toevoegen zoals BBC’s Doctor Who: The Edge of Time door Maze Theory, SYFY’s Eleven Eleven, Battlewake van Survios, Gloomy Eyes door Atlas V en 3dat, Swords of Gargantua door Yomuneco en Gumi en MLB Home Run Derby door MLB.

AP Hogeschool lanceert VR-lab voor bedrijven

De Antwerpse AP Hogeschool wil volgend jaar een volwaardig virtual reality (VR) lab en kenniscentrum creëren. Daarvoor krijgt de onderwijsinstelling 452.000 euro aan Vlaamse subsidies van ontslagnemend minister van Innovatie Philippe Muyters (N-VA).

‘We merken dat heel wat bedrijven op zoek zijn naar VR-toepassingen die in Vlaanderen nog maar weinig beschikbaar zijn’, zegt onderzoeker Kristof Timmerman tegen Datanews. ‘Zelf hebben wij al verschillende onderzoeksprojecten lopen rond virtual en augmented reality, bijvoorbeeld rond veiligheidstoepassingen.’

Het lab krijgt onder meer een zogeheten ‘immersieve kamer’ waar je verschillende omgevingen en situaties op de wanden kunt projecteren.

De hogeschool heeft nog geen geschikte locatie gevonden.

Telenet overweegt vierde locatie VR speelveld The Park

Veertien maanden na de opening van zijn eerste VR-speelveld werkt het Vlaamse kabelbedrijf Telenet al aan de vierde locatie. De huidige VR locaties in Antwerpen, Gent en Hasselt onder de naam The Park trokken al 50.000 bezoekers.

In The Park beleef je ‘free roam VR’-avonturen in een virtuele wereld. Met behulp van een VR-bril en een krachtige laptop in een (licht) rugzakje.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers ligt rond 30 jaar. Iets minder dan de helft van de bezoekers is vrouw. Zij betalen 35 euro voor een uur spelplezier.

De groeiende belangstelling voor VR belevenissen is opmerkelijk in een tijd waarin de klassieke pretpark- en bioscoopgroepen, zoals Studio 100 en Kinepolis, hun bezoekersaantallen zien teruglopen.

The Park boekte in zijn eerste jaar 1 miljoen euro omzet. Daar staan flinke kosten tegenover. Sinds kort ontwikkelt men de virtuele spellen zelf. The Park was overigens al in zijn eerste jaar winstgevend.

The Park wil de vierde locatie nog niet prijsgeven, maar het zou gaan om Leuven of Kortrijk, weet De Tijd.

Foto Telenet

‘Xiaomi ontbindt Mi VR team’

Xiaomi is naar verluidt gestopt met de ontwikkeling van een goedkope VR-headset voor Facebook-dochter Oculus. Die had moeten verschijnen onder namen als Oculus Go en Xiaomi Mi VR voor circa 200 dollar.

Het team dat aan de headset werkte zou volgens niet bevestigde berichten van het blog The Ghost Howls zijn ontbonden. Het gaat om een twaalftal mensen. Reden zou zijn de toch weer tegenvallende VR hardwareverkopen en het geringe gebruik.

Facebook laat in een reactie weten dat Oculus Go nog altijd op de planning staat, maar laat in het midden of Xiaomi hem gaat maken. Mogelijk is er meer nieuws eind september als Oculus zijn eigen VR/AR evenement Connect organiseert.

Medeoprichter Oculus weg bij Facebook

Medeoprichter Nate Mitchell verlaat Oculus, de Facebook-dochter die VR headsets ontwikkelt. De andere oprichter Palmer Luckey was al eerder vertrokken nadat hij betrokken raakte bij een campagne voor een anti-Clinton beweging.

Mitchell werkte zeven jaar voor Oculus en wil nu eerst tijd uittrekken voor reizen en zijn gezin.

Vorig jaar vertrok ook CEO Brendan Iribe wegens een meningsverschil over de toekomst van het bedrijf.

Page generated in 1,036 seconds. Stats plugin by www.blog.ca