5 manieren om te verdienen aan content met blockchain

De blockchain-technologie wordt steeds vaker toegepast buiten de fintech-industrie. Zo zijn er tools en platformen verschenen die van toegevoegde waarde zijn voor content creators. Of het successen boekt, zal de komende jaren uitwijzen. Wat voor nu vooral van belang is, is de vraag wat die toepassingen dan precies zijn. Bieden ze uitkomst voor marketeers, communicatieprofessionals, […]

UGC en auteursrecht

TNO-ICT heeft een rapport gepubliceerd over businessmodellen rond User Generated Content sites, zoals MySpace, Revver en de bekendste: YouTube. Met name de rechtenkwestie is daarbij een heikel thema, want veel van de content die te zien is op YouTube, is professioneel gemaakte content en daarom meestal niet rechtenvrij. Copyrights worden dan ook op grote schaal geschonden. Er wordt veel tijd en geld besteed aan het moderen van content en het verwijderen bij rechtenschending, waardoor de internetter ontmoedigd wordt dit soort content te plaatsen. 

Open Content
Hoewel ik zelf voorstander ben van “Open Content” en vind dat men moet ophouden met DRM-kwesties (funest voor de creativiteit), begrijp ik ook dat het momenteel niet realistisch is om te denken dat de productiemaatschappijen en omroepen dure producties gratis aan gaan bieden. Maar, in plaats van oeverloos achter de feiten aan te lopen, zie de zinloze strijd van de muziekmaatschappijen, zou een ander model wel kans hebben, namelijk het afrekenen van rechten op basis van de populariteit van een geplaatst filmpje. Eenzelfde model kennen BUMA en de omroepen, namelijk het afrekenen van auteursrechten op basis van de omzet. Dat zou een hoop controle schelen en heeft als bijkomend voordeel dat content vrij geplaatst kan worden, tenzij het populair wordt. Dan ontstaat een luxeprobleem, want dan is er ook geld te verdienen aan content en is het niet meer dan fair dat die inkomsten gedeeld worden met de rechthebbenden.

Beleidsbrief
Het kabinet heeft inmiddels een beleidsbrief opgesteld om de schending van auteursrecht aan te gaan pakken. De betrokken ministers,Hirsch Ballin, Van der Hoeven en Plasterk, willen vooral het uploaden van illegaal materiaal aan gaan pakken, het downloaden blijft vooralsnog toegestaan.

Waarom elke organisatie een eigen contentmachine nodig heeft

Column – Het Europees Parlement stemde vandaag over de auteursrechtenrichtlijn. Er komen behoorlijke veranderingen aan in een groot pakket aan maatregelen. Deze maatregelen hebben één grote gemene deler: content. Kunnen we goede content nog wel garanderen? En welke maatregelen moet jij nemen als marketeer? Het Europese akkoord hangt al even in de lucht en is […]

Het vrije internet is dood: akkoord over tekst nieuwe Europese auteurswet

Het vrije internet is dood. Flierefluitend linkjes delen of memes uploaden gaat niet meer. Nee, er is geen verbod. Maar als het een inbreuk op auteursrecht blijkt te zijn, worden de platformen daar direct voor aansprakelijk gehouden. Je denkt toch niet dat zij voor jouw inbreuk gaan betalen? Precies. Dus publiceren ze het maar helemaal […]

Leuk hoor, die parodie van LuckyTV over Kees van der Staaij. Maar is dat wel toegestaan?

Lachen, gieren, brullen, die LuckyTV-parodie van de zingende de SGP-voorman Kees van der Staaij. Maar de maker van de oorspronkelijke filmbeelden is boos, want hem is niks gevraagd. Mag dat eigenlijk zomaar, beelden zonder toestemming gebruiken voor een parodie?

LuckyTV maakte een parodie op een filmpje waarin Van der Staaij zingt. Cees van der Wal, de maker van het filmpje dat door Lucky TV is gebruikt om Kees van der Staaij te bekritiseren vanwege zijn ondertekening van de Nashvilleverklaring, is boos. Dit gaat te ver, vindt hij.

Auteursrecht

Maker Cees van der Wal heeft het auteursrecht op zijn beelden. Daar zijn ze voldoende creatief voor.

Dit geeft hem het uitsluitend recht zijn video openbaar te maken of te verveelvoudigen. Behoudens beperkingen bij wet gesteld.

Parodie

De parodie is zo’n beperking die in de wet staat. Wanneer mag je zo’n filmpje als nu van LuckyTV als parodie betitelen?

  • Het moet wat grappigs hebben
  • Er mogen geen concurrentiebedoelingen zijn
  • Er mag geen verwarringsgevaar ontstaan
  • Het mag geen reputatieschade opleveren

Humor is smaakgevoelig. Dat Van der Wal het niet grappig vindt, doet er daarom helaas niet toe. Dick Bruna kon om dezelfde reden ook niet optreden tegen parodieën op Nijntje, zoals Nijn-eleven en Lijntje.

Deze parodie levert geen reputatieschade voor Van der Wal op en sprake van concurrentie of verwarring is er al helemaal niet. Er is hier daarom sprake van een toelaatbare parodie.

 

Parodie op een portret

Een parodie op portretten bestaat eigenlijk niet. In elk geval niet zo letterlijk als dat voor het auteursrecht in de wet staat.

Maar: bij een portret geldt dat iemand zich tegen de openbaarmaking daarvan kan verzetten, als hij/zij daar een redelijk belang bij heeft. Wat we misschien als een parodie op een portret zouden zien is soms best mogelijk, alleen noemen we het geen parodie.

Een ‘parodie’ van een persoon, is bijvoorbeeld meestal niet toegestaan als het in reclame wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan PicNic/Max Verstappen, Katja Schuurman/iLocal, Balkenende/Kijkshop.

Er moet een afweging gemaakt worden tussen het belang van de geportretteerde en het belang van de partij die de parodie maakt. Meestal een afweging tussen privacy en de vrijheid van meningsuiting.

Deze blogpost is eerder gepubliceerd op het weblog van Charlotte’s Law & Fine Prints.

Charlotte Meindersma

Het artikel Leuk hoor, die parodie van LuckyTV over Kees van der Staaij. Maar is dat wel toegestaan? verscheen eerst op De Nieuwe Reporter.

Over recht mogen we met kerst geen ruzie maken (maar we doen het toch)

Kerst gaat altijd over vrede op aarde. Lief zijn voor elkaar. Het onderwerp kerst is helaas niet uitgezonderd van juridische procedures. Ook over kerst wordt ruzie gemaakt. Reclamerecht: santa came early this year Een van de eerste uitspraken van de Reclame Code Commissie in 2015 over de Reclamecode Social Media, ging over een kerstcampagne van […]

Auteursrecht: Uploadfilter blijft na stemming Europees Parlement

Op 12 september 2018 stemde het Europees Parlement over de herziening van het Europees Auteursrecht. Van de link tax is niet veel meer over, het uploadfilter blijft en kleine ondernemers en websites zijn uitgezonderd. Maar gaat het makers echt wat opleveren? Meer vergoedingen voor uitgevers en makers Een aantal van de wijzigingen is bedoeld om […]

Hebben we straks een link tax & uploadfilter?

Woensdag 12 september is het zover. Het Europees Parlement gaat stemmen over de herziening van het Europees Auteursrecht. Er komen veel belangrijke onderwerpen aan bod, maar twee daarvan gaan ons allemaal – als internetgebruikers – aan: de link tax en het uploadfilter. Wat is de link tax? De link tax komt er kort gezegd op […]

Page generated in 1,163 seconds. Stats plugin by www.blog.ca