[White paper] Tips om je klikratio te verbeteren

Is het verhogen van de klikratio één van je doelstellingen? Slim! De klikratio is namelijk een graadmeter voor de kwaliteit van de inhoud van je mailings. Sluit de content aan op je doelgroep? Scoren je calls-to-action? En wanneer spreek je van een goede klikratio?

Om je te helpen, heeft Spotler een white paper gemaakt met praktische tips. Benieuwd hoe je je ontvangers verleidt meer te klikken?

Download het white paper

Reclamebestedingen TV omhoog bij dalende kijktijd

Vandaag maakte Screenforce de jaaromzetten bekend van de TV-branche over 2018. Althans voor zover het de bestedingen aan reclame betreft. In totaal werd € 821 uitgegeven aan TV-reclame in 2018. Daarvan ging € 728 miljoen naar het uitzenden van commercials. Aan non-spot werd in totaal € 93 miljoen uitgegeven. De TV-reclamemarkt stijgt hiermee met 3% ten opzichte van 2017. De spotomzet ging 4% omhoog, non-spot daalde met 3%. Eerder publiceerde SKO al de gemiddelde kijktijd over 2018. Die daalde met 3% naar 173 minuten per dag. Die daling kwam geheel voor rekening van het lineaire kijken, dat met 7% daalde naar 139 minuten per dag. In 2017 was dat nog 149 minuten. De cijfers in een tabel:

In onderstaande tabel staan de belangrijkste TV-cijfers over 2017 en 2018:

2017 2018 +/-
Bestedingen (€ mln.)
Spot              701              728 4%
Non-spot                96                93 -3%
Totaal              797              821 3%
Kijktijd (min. per dag)
Lineair              149              139 -7%
UGK                15                17 13%
Video/DVD/HD                13                17 31%
Totaal              177              173 -2%
Adverteerders
# adverteerders           1.134           1.109 -2%
# merken           1.860           1.774 -5%
# GRP’s x 1.000*           1.406           1.353 -4%
* doelgroep 20-54
Bron: Screenforce TV Jaarrapport 2018

Als de kijktijd en het aantal GRP’s dalen en de bestedingen nemen toe, dan zijn de kosten per GRP toegenomen. Met andere woorden, het bereik van televisie is in 2018 duurder geworden. Als je de bestedingen en aantal GRP’s uit bovenstaande tabel op elkaar deelt is een prijsstijging van 8% te zien. Dat is niet helemaal zuiver omdat er ook GRP’s buiten die doelgroep worden ingepland, maar het geeft wel een ‘beeld’.

Hetzelfde geldt voor het aantal adverteerders in combinatie met de bestedingen. De één daalt, de ander stijgt. Het budget per adverteerder is dan ook gestegen in 2018 en wel met 6%. Per merk werd zelfs 9% meer uitgetrokken terwijl er maar 1% meer GRP’s per merk werden ingekocht.

Druk op de markt

De cijfers geven aan dat er een druk zit op de spotmarkt. Screenforce zegt hierover in het TV Jaarrapport: “De GRP-consumptie op de doelgroep 20-54 jarigen is in 2018 afgenomen. Dat ligt niet aan het aantal uitgezonden spots, die zijn immers gestegen naar een record van 6,2 miljoen spots. Op dit punt wordt de TV-industrie geconfronteerd met een dalende Kijktijd op met name het lineaire deel. Dit heeft in 2018 geleid tot krapte op de TV- markt. Adverteerders zijn op zoek naar bereik en effect voor hun campagnes in een economie die goed draait. De krapte op de markt heeft er in 2018 ook toe geleid dat er meer campagnes ingezet werden op de themakanalen, wat een flinke bijdrage heeft geleverd aan de groei in het aantal uitgezonden commercials.”

In de groep 1.109 TV-adverteerders zitten veel nieuwe adverteerders. Dat zijn adverteerders die in 2017 nog niet op televisie adverteerden. In 2018 registreerde Nielsen 453 nieuwe TV-adverteerders. Dus 41% van het aantal adverteerders op televisie is nieuw in 2018. De grootste daarvan is Mitsubishi Motors.

Definitie van de bestedingen

De definitie van netto bestedingen in publicaties van Screenforce is met ingang van 2018 aangepast. De bestedingscijfers zijn vanaf 2018 na aftrek van bureaucommissie. Sinds 2016 rapporteert Screenforce de netto bestedingen voor de TV-reclamemarkt inclusief de bestedingen die via de online platforms van de Screenforce broadcasters zijn gerealiseerd. Dit betreft zowel spot als non-spot bestedingen.

 

The post Reclamebestedingen TV omhoog bij dalende kijktijd appeared first on Mediaonderzoek.nl.

Ruim 55.000 IT-bedrijven in Nederland

De IT-branche in Nederland telt in totaal ruim 55.000 bedrijven. Het grootste segment bestaat uit softwarebedrijven (54 procent), gevolgd door system integrators en IT-dienstverleners (27 procent), tech- en internetbedrijven (8 procent), hosting- en cloud providers (6 procent), hardware-bedrijven (5 procent) en datacenters (0,5 procent). Dat blijkt uit een inventarisatie van ABN Amro.

Internetbedrijven, hosting- en cloud providers en datacenters zijn relatief nieuwe spelers en zijn sterk in opmars. Door de opkomst van cloud houdt al 14 procent van alle bedrijven zich bezig met deze nieuwe vormen van IT.

Uit het onderzoek blijkt verder dat het grootste deel van alle IT’ers – 55 procent – werkzaam is voor softwarebedrijven. Deze branche is bovendien goed voor 41,9 procent van de totale omzet in de IT-markt, gevolgd door hardware-leveranciers (29,8 procent) en system integrators en IT-dienstverleners (15,8 procent).

De totale omzetgroei bedroeg in 2018 7,4 procent en ook over de toekomst zijn IT-bedrijven positief. Ruim de helft verwacht in de komende drie jaar een toename of zelfs een sterke omzetstijging. ABN AMRO verwacht in 2019 een groei van 5 procent in 2019 en in 2020 van 4,5 procent.

Gérard Ghazarian (Candid Group): “Tegenwicht bieden aan grote bureauketens”

Gérard Ghazarian (Candid Group): “Tegenwicht bieden aan grote bureauketens”

Begin jaren negentig vluchtte Gérard Ghazarian vanuit Armenië naar Nederland. In 2007 richtte hij samen met een zakenpartner Candid Group op. Het bedrijf biedt interactie tussen media, creatie, tech en data-expertises. Dus ook tussen merken en hun publiek. Wat is zijn visie op het Nederlandse media- en reclamelandschap?


Lees meer over: Gérard Ghazarian (Candid Group): “Tegenwicht bieden aan grote bureauketens”.

Waarom elke organisatie een eigen contentmachine nodig heeft

Column – Het Europees Parlement stemde vandaag over de auteursrechtenrichtlijn. Er komen behoorlijke veranderingen aan in een groot pakket aan maatregelen. Deze maatregelen hebben één grote gemene deler: content. Kunnen we goede content nog wel garanderen? En welke maatregelen moet jij nemen als marketeer? Het Europese akkoord hangt al even in de lucht en is […]

Nieuwe versie BookingButton van Booking.com

Booking.com heeft een nieuwe versie gelanceerd van BookingButton. Dit is een online booking engine die bij Booking.com aangesloten hotels kunnen gebruiken op hun eigen website.

Volgens Booking.com werkt 94 procent van de kleine en middelgrote hotels in Nederland zonder online booking engine. De kosten bedragen vanaf 10 euro per maand voor hotels die al via Booking.com boekbaar zijn. Over de boekingen die via de BookingButton worden gemaakt hoeft het hotel geen commissie af te staan.

De nieuwe versie is geoptimaliseerd voor mobiele apparaten. Verder is het mogelijk om een eigen look & feel aan de engine te geven en is integratie met populaire socialmediaplatformen mogelijk. Er is een aanbevelingsfunctie voor alternatieve data ingebouwd, zodat klanten aangemoedigd worden toch te boeken als hun oorspronkelijke keuze niet beschikbaar is. En betalen is mogelijk in meer dan vijftig valuta.

ImageImage

 

Europa neemt omstreden richtlijn auteursrecht aan

De grote internetplatformen worden verantwoordelijk voor de content die hun gebruikers publiceren. Het Europees Parlement heeft daartoe nieuwe regels aangenomen. Waarschijnlijk krijgen de internetplatformen filters die alle uploads gaan scannen voor publicatie.

Het Parlement heeft een nieuwe auteursrechtrichtlijn zojuist met een ruime meerderheid aangenomen. Nederland was, samen met een aantal andere kleine landen, mordicus tegen. Massademonstraties, online petities en afwijzingen uit wetenschappelijke hoek konden dit niet tegenhouden.

Eigenaren van auteursrecht krijgen in de nieuwe situatie niet meer rechten. Er worden enkel regels in het leven geroepen die de bescherming van copyright verbeteren. Het moet niet meer mogelijk zijn om auteursrechtelijk beschermd materiaal zomaar op internet te publiceren zonder de toestemming van de rechteneigenaar.

Tegen dat laatste klinken de grootste bezwaren. Het is praktisch gezien onmogelijk om met iedere rechtenhouder in de wereld, dus ook particuliere fotografen, schrijvers, muzikanten, illustratoren, etc., afspraken te maken over voorwaarden voor publicatie. Daarom zullen de eigenaren van publicatieplatformen, zoals Facebook, Pinterest en Twitter, uploads aan de poort gaan scannen. Dat kan niet handmatig, dus zal vermoedelijk met uploadfilters worden gedaan.

Nu de nieuwe richtlijn is aangenomen hebben de nationale lidstaten tot 2021 de tijd om deze om te zetten in nationale wetgeving. Omdat de richtlijn vrij algemeen is geformuleerd kunnen er makkelijk verschillende interpretaties worden omgezet in wetten. Als de internetbedrijven met uploadfilters gaan werken, worden die vermoedelijk geënt op het land met de strikte wetgeving.

Burgerlijke vrijheden komen hiermee automatisch onder druk te staan. De vrijheid van expressie wordt geknot, aldus directeur van Bits of Freedom Hans de Zwart.

“Gebruik van geautomatiseerde uploadfilters wordt voor de internetplatformen onvermijdelijk. Deze filters zijn echter niet in staat context te herkennen. Ze zien van een bewerkte videoclip bijvoorbeeld niet of het een politiek betekenisvolle persiflage is – een van de vormen die in veel landen zijn uitgezonderd van auteursrecht. Om geen risico te lopen gaan de tech-giganten veel meer tegenhouden dan strikt noodzakelijk. Zo wordt de vrijheid van expressie onnodig ingeperkt.”

“Er wordt door de Europese Commissie inmiddels gesproken over nieuwe filters om andere soorten ‘ongewenste’ informatie tegen te houden, zoals mogelijk terroristische content en vermeend nepnieuws. De normalisering van politiek gemotiveerde internetcensuur ligt op de loer. Het is makkelijk om de invloed van de Europese Unie op onze persoonlijke levens en vrijheid te onderschatten.”

Om 15:00 vanmiddag geeft rapporteur Axel Voss op deze stream een persconferentie.

Foto: Gabriel Caparó (cc)

Adverteren via voice search? Win eerst maar eens aan vertrouwen

Voicetechnologie ontwikkelt zich ieder jaar sneller, met nu ook de komst van de Google Home in Nederland. Met deze adoptie om de hoek, kunnen advertenties niet langer meer kunnen uitblijven, toch?

“Oké Google, wat is de weersvoorspelling van vandaag?” “Hey Siri, zet de timer op 5 minuten.” Dit zijn slechts twee voorbeelden van opdrachten die kunt doorzetten naar een smart device. De vier grote techgiganten Microsoft, Apple, Amazon en Google zijn al veel bezig zijn met de ontwikkeling van Voice Search. Zo kent Apple’s Siri haar oorsprong uit 2011 en Alexa en Echo van Amazone kwamen in 2014 op de markt. Eind 2018 zou Google’s Assisant volgens Google minimaal dertig talen begrijpen.

De opmars van smartspeakers

In de Verenigde Staten zijn smartspeakers al alledaags. Maar liefst één op de vijf Amerikanen is al in het bezit van zo’n smartspeaker. In het Verenigd Koninkrijk ligt dit aantal op circa één op de acht huishoudens. Uit recent onderzoek blijkt dat Nederland in verhouding met de Verenigde Staten achterloopt op deze technologische ontwikkeling. Zo maakte Kantar bekend dat slechts zeventien procent van de Nederlandse huishoudens überhaupt weet wat een smartspeaker is. In Nederland bezitten zo’n 400.000 huishoudens een smart speaker.

In de VS wordt het marktaandeel smartspeakers gedomineerd door Amazon met maar liefst zeventig procent, gevolgd door Google Home met 24 procent en de overige zes procent is in handen van de Apple Homepod. Het marktaandeel van Amazon’s Alexa in de Verenigde Staten kan worden verklaard door de integratie met Amazon.com. Aangezien dit platform in Nederland enkel wordt gebruikt voor de verkoop van boeken, is het niet verassend dat Amazon’s Alexa vrijwel onbekend is in Nederland.

Voice Search en SEA

Tot op heden blijven de grote spelers Google en Amazon terughoudend wat betreft adverteren via voice. Een terechte houding.

In maart 2017 ontvingen meerdere gebruikers in de Verenigde Staten namelijk een opvallend bericht van Google Home gedurende het ochtendritueel. Zo vertelt een Reddit-gebruiker dat hij na het horen van het weerbericht het volgende te horen kreeg: “By the way, Beauty and The Beast opens in theaters today”. Dit terwijl de gebruiker nooit heeft gezocht naar deze film. De reactie van Google? Het betrof een experiment, geen advertentie. Het internet was in ieder geval niet te spreken over dit voorval..

Zo was er een andere Reddit-gebruiker die het volgende te zeggen had over het voorval:

“Well, I understand the frustration, but I love the crap out of my Google Home. It is crazy convenient in the kitchen. It’s a timer, music box, shopping list manager, measurement converter, and more. That said, I’m gonna raise a huge stink if I start getting ads.”

Amazon lijkt op een andere manier in te spelen met op voice search. Zo maakt het gebruik van sponsored product ads. Op deze manier is Alexa in staat om een bepaald merk voor te stellen op het moment dat iemand zoekt naar een product, zoals tandpasta.

Bing en Voice Ads

Tijdens Friends of Search 2019 sprak Bing’s Head of Evangelism, Christi Olson, over de inzet van advertenties binnen Voice Search. Bing (Microsoft) is van mening dat de technologie eerst het vertrouwen moet winnen van de gebruikers voordat het überhaupt moet denken aan de inzet van advertenties. Het gebeurt maar al te vaak dat advertenties door middel van onjuiste zoektermen toch bovenin de zoekresultaten verschijnen. Bij voice search wordt slechts één antwoord gegeven. Op het moment dat dit resultaat niet relevant is aan de zoekopdracht, hecht de gebruiker minder waarde aan de technologie. Om die reden staat de ontwikkeling van online adverteren binnen voice volgens Christi Olson niet op de agenda van Bing.

De toekomst van voice search en advertising

Advertising binnen voice search klinkt erg interessant voor adverteerders, maar het heeft duidelijk nog een lange weg te gaan. Bing benoemt terecht dat vertrouwen een belangrijk onderdeel is voor de adoptie van advertenties in voice search-zoekresultaten. Hero Digital verwacht dat de adoptie van advertenties binnen voice search afhankelijk is van vertrouwen en toegankelijkheid. Hiermee bedoelt Hero Digital dat er een balans moet zijn tussen de adverteerders en het verstrekken van juiste informatie aan de consument. Daarnaast is het belangrijk dat smartspeakers overal te vinden zijn, zoals bij de mensen thuis. Het liefst in iedere kamer één. Dat is waarschijnlijk ook de reden geweest voor Google om de Google Home in prijs te verlagen. Zo bleek de Google Home Mini één van de meest populaire producten tijdens de Black Friday sale van 2018.

Volgens Hero Digital heeft een advertentie binnen voice search de grootste kans van slagen wanneer deze zoekopdracht betrekking heeft tot:

  • Snelle productlevering, zoals het bestellen van een pizza
  • Dagelijkse boodschappen
  • Een evenement zoals een concert of bioscoopfilm
Advertenties en voice search op korte termijn

Zelf ben ik van mening dat advertenties op basis van voice search met name succes behalen op smart devices met scherm. Zo heeft de consument met behulp van een scherm de mogelijkheid om een keuze te maken. Het is simpelweg niet zijn/haar ‘enige optie’.

Advertenties via een smartspeaker, zoals de Google Home, is een ontwikkeling die nog even op zich moet laten wachten. Zoals eerder benoemd is het opbouwen van vertrouwen met kop en schouder de belangrijkste taak van de techgiganten wat betreft deze technologie.

Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen wat betreft adverteren via voice search moeten we toch echte de Verenigde Staten in de gaten houden. Naar alle waarschijnlijkheid vinden daar de nieuwste ontwikkelingen als eerst plaats voordat het richting Nederland komt.

Tot die tijd hebben we de handen vol aan de combinatie van SEO en voice search.

Albert Heijn test bezorgrobot in Eindhoven

Albert Heijn gaat de komende tijd testen doen met een Oostenrijks/Duitse bezorgrobot op de High Tech Campus Eindhoven. Overigens niet met het plan om hem ook meteen de straat op te sturen.

De retailer toonde het apparaat vanochtend op Digital Food, het nieuwe congres dat Emerce samen met Foodlog organiseert.

Tijdens de test kan men op de High Campus met een nog te ontwikkelen app bestellingen doen bij de plaatselijke AH To Go. Deze worden aan de hand van een virtuele plattegrond door de robot bezorgd. Hoe de laadbak precies wordt geopend, bijvoorbeeld met een code, wordt nog nader bekeken.

De door TeleRetail ontwikkelde robot heet Aitonomi en is deels ontwikkeld met geld van ruimtevaartorganisatie ESA. Swiss Post heeft hem eveneens in gebruik. Een groter type is in ontwikkeling voor de Japanse markt, vertelde CEO Torsten Scholl aan Emerce.

Het huidige prototype kost afhankelijk van de configuratie tussen de 50.000 en 100.000 euro, maar de prijs kan snel zakken naar 10.000 tot 20.0000 euro.

De test gaat enkele weken duren. Albert Heijn heeft geen plannen voor snelle uitrol. Mogelijk zijn deze robots ook nog niet toegestaan op de openbare weg. De High Tech Campus is privé terrein.

In de VS lopen op campussen van grotere universiteiten soortgelijke experimenten met robots van Amerikaanse bedrijven.

Foto’s Peter Boer

Page generated in 2,628 seconds. Stats plugin by www.blog.ca