The Gift Economy

Op 1 en 2 oktober werd bij de EBU, The European Broadcast Union in Génève, gediscussieerd over Open Source toepassingen in de media tijdens een tweedaags Seminar. Sprekers uit binnen- en buitenland, waaronder ik zelf, hielden lezingen over dit thema. Met name de ondervertegenwoordiging van het gebruik van open source in de media kwamen aan bod, alsmede de rol die de EBU zou kunnen spelen bij het stimuleren van het gebruik van open source in media.

Multimediaal, crossmediaal en multiplatform … de omroepen opereren in een sterk veranderend medialandschap en krijgen behalve de traditionele kanalen, zoals TV en radio, ook andere publicatiemogelijkheden. Die vragen ook om een andere werkwijze. Niet alleen worden andere apparaten dan de traditionele TV gebruikt voor het tonen van content (bijvoorbeeld mobiele TV), ook kunnen bepaalde gebruikersgroepen aangesproken kunnen worden met de voor hun relevante content (narrowcasting). De revenuenstroom m.b.t. deze nieuwe kanalen, zal niet snel significant genoemd kunnen worden en er kunnen dan ook geen honderden nieuwe medewerkers aangenomen worden om deze kanalen te vullen. Daarom is een verregaande automatisering van het productieproces cruciaal. Deze nieuwe ontwikkelingen vorm geven met minimale middelen vergt een innovatieve aanpak. Innovatie gaat hand in hand met en open source en open standaarden, standaarden die door alle applicaties gelezen kunnen worden zoals XML en RSS. Vrije en open technologie is nodig om aan de nieuwe wensen te kunnen voldoen, of zoals de Spaanse premier Felipe Gonzalez, een voorstander van open technologie, ooit zei: “Access to IT is not enough, it is the ability to create, to add value, that is important”.  Tijdens de EBU meeting bleek dat op verschillende fronten in de media al initiatieven genomen worden rond open source en open standaarden.
UNU-MERIT

Zeer interessant was de lezing van Rishab Aiyer Gosh, senior onderzoeker aan de United Nations University, de UNU-MERIT. Gosh voorpelde Open Source een grote toekomst, ook in economisch opzicht. FLOSS – het staat voor Free/Libre/Open/Source/Software-  is software waarvan de source code, zeg maar het geheim van de kok, open is, toegankelijk voor iedereen en daarmee aanpasbaar. Misverstanden over open source zijn nogal eens dat het gratis zou zijn. De beste uitleg is nog altijd is het vergelijk met: free of speech, not free beer. Sommigen noemen het The Gift Economy, maar je zou het ook kunnen vergelijken met het LETS-systeem waarin Jan de fiets repareert van Piet  en Piet de bomen snoeit bij Jan. Klus geklaard, beide tevreden en de beurzen blijven gesloten Met name door de mogelijkheid om via het internet te communiceren en software te distribueren, ontstaat deze nieuwe IT-economie, die nu al een waarde vertegenwoordigt van ruwweg 2 miljard dollar, indien gekapitaliseerd.

SLA

In traditionele industrieën wordt sceptisch gekeken naar deze ontwikkeling. De makers van proprietary software, ofwel closed source, doen graag denigrerend over open source. Tijdens een paneldiscussie op de IBC, waar natuurlijk alleen makers van propietary software zitting in hadden, werd smalend over dit onderwerp gesproken, terwijl er wel constant over het nut van open standaarden gesproken werd.  Een veelgebruikt argument tegen Open Source is het ontbreken van een SLA. Er is namelijk niet een bedrijf verantwoordelijk voor het maken van de applicatie maar verschillende, ook nog geografisch verspreide ontwikkelaars met elkaar verbonden via een community. Via internet kan de hele wereld meewerken aan de ontwikkeling en verder uitbouw van software. Maar wie kun je aanspreken bij software die je gratis kunt downloaden? 

User Generated Support

Behalve dat het natuurlijk mogelijk is om open source software, en dan met name het beheer, te outsourcen en dan alsnog een SLA af te sluiten, zien we dat er een nieuw fenomeen ontstaat dat ik User Generated Support heb gedoopt. De community die de software maakt en verder ontwikkelt zorgt via een haast organische weg dat het product gaat leven en de betrokken deelnemers via mailing lists en fora een supportmodel vorm geven. Een voorbeeld: Hello,With VMware on an AMD  Athlon 1,2 GHz I had big problems to get sound out of the box. With VirtualBox (OpenSource, www.virtualbox.org)  I had it running on the same machine, but some sound drop outs. On that hardware it would only work for simple previewing, setting of markers etc.Stefan 2007/9/27, Michael XXXXX:> Has anyone successfully deployed Rivendell on a virtualized > workstation like VMWare?  Including proper access to the audio and networking resources?> Care to share your experiences?>  > Michael

Hier wordt een vraag gesteld door een gebruiker in de mailinglist van, in dit geval Rivendell, een open source radio automatiseringssysteem. Het antwoord liet niet lang op zich wachten, in dit geval slechts 15 minuten.Ik heb een tijdje dit soort correspondentie gevolgd en was verbaasd over de snelheid waarmee problemen opgelost werden. Één vraag veroorzaakte een stortvloed aan oplossingen van verschillende gebruikers van het Rivendell-systeem. Maar het volgen van de correspondentie en zelf actief meedenken met andermans problemen vraagt natuurlijk wel een andere werkwijze op de ICT-afdeling. Het telefoontje naar de supportafdeling van de leverancier wordt een mail naar de community/gebruikersgroep. Dat vergt natuurlijk enige kennis in eigen huis, tenzij het support buitenshuis verplaatst wordt en het supportbedrijf deze taken overneemt. Een andere reden van de traditionele IT-industrie om open source niet al te serieus te nemen, is dat het simpelweg niet georganiseerd is en geen duidelijk businessmodel heeft. Dat was vroeger ook vaak het geval, maar er komen steeds meer voorbeelden van projecten waarvoor dat niet meer opgaat. Het meest aansprekende voorbeeld is waarschijnlijk Linux. Bedrijven als Redhat verdienen  daar goed geld mee. Dichter bij huis kennen we MMBASE, het open source CMS,  als voorbeeld van een succesvolle business case voor Finalist, een bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in open source toepassingen.  

Getsatisfaction.com

Getsatisfaction.com is een site waar mensen kunnen contribueren aan re-design en onderhoud van de producten. Bedrijven melden producten aan en gebruikers discussiëren op fora over mogelijke verbeteringen. People-Powered-Customer-Services, zoals ze het in de ondertitel noemen. Een voorbeeld van een community waarin consumenten actief betrokken zijn bij producten.Er is al een aantal bedrijven dat denkt over het incorporeren van User Generated Support in hun supportmodel. Klanten kunnen kiezen tussen, of het uitgeven van veel geld per jaar aan een SLA, de monteur staat dan binnen een aantal uren op de stoep om het probleem op te lossen, of het gebruikmaken van een forum of mailinglist. Klanten maken er gratis gebruik van en van hen wordt verwacht dat ze ook actief deelnemen aan de discussie. Voor het IT-bedrijf is bijkomend voordeel dat het goed in de gaten kan houden wat er leeft onder de klanten en daar weer op in kan springen. Het model werkt dus naar alle kanten: consumenten kunnen hun competenties etaleren, de mens eigen, en het bedrijf wordt er beter van door korte lijnen met de klant.  
Rol van de EBU

De eerste open source initiatieven zijn er in de mediasector, dat bleek wel op het seminar van de EBU (zie kaders) . Ook de rol van de EBU werd belicht: de aanwezigen op het congres waren tevreden over de opgedane kennis maar de EBU zou een rol kunnen spelen bij het enthousiasmeren van open source toepassingen en voorlichting op dit gebied. Er zijn bijvoorbeeld nog erg veel onduidelijkheden over open source op licentie gebied. Het vreemde daarbij is overigens dat organisaties kritischer zijn over de gebruiksvoorwaarden van open source dan van proprietary software. Mooi voorbeeld is de gebruikersvoorwaarden van sommige closed source bedrijven waarin staat dat de gebruiker van het product op geen enkele wijze zich publiekelijk negatief mag uitlaten over de firma en zijn producten. Dat vind ik nogal ver gaan eerlijk gezegd. Maar daar hoor je niemand over, terwijl de meest gebruikte licentievorm bij open source -GPL-  voor behoorlijk wat discussie zorgt. Het congres van de EBU heeft mij er nog eens van overtuigd dat open technologie  absoluut potentie heeft en een alternatief biedt voor kunstmatig opgelegde, vaak door commerciële motieven ingegeven, grenzen. Natuurlijk bestaat er een gezonde scepsis bij omroepbedrijven omdat  zij over het algemeen geen of weinig kennis van de open source alternatieven hebben. De EBU kan hier met behulp van goede voorlichting wellicht een rol in gaan spelen. De technische afdelingen van omroepen moeten bovendien een hoge mate van continuïteit garanderen; daar word je terecht erg kritisch van. Maar ik ben er van overtuigd dat open source een toekomst heeft, zowel in de enorm ontwikkelende media-wereld als in het verkrijgen van die stabiliteit.

Vergelijk de alternatieven

Ik heb op het EBU congres gesproken over een rapport dat L1 heeft gemaakt, in samenwerking met de Hoge School Zuyd met als titel: “Vergelijk de alternatieven”.  In dat rapport wordt een vergelijk gemaakt tussen twee closed source radio automatiseringsystemen, Dalet en Radiolaunch, en twee open source equivalenten, Rivendell en Campcaster. De studenten van de Hoge School hebben data aangedragen voor het functionele vergelijk tussen de vier systemen en er een weging op losgelaten. Zo kwamen ze tot een puntentelling die een goede kijk geeft op hetgeen de systemen kunnen en hetgeen L1 wil. Overigens bleek dat geen enkel systeem volledig kan voldoen aan de wensen van L1. In het rapport worden enkele voorbeelden van toekomstige radiomodellen gegeven, waarbij met name Visual Radio 2.0 een aardige toepassing is met  verschillende timelines voor een multimedia, multichannel playout. Geluid is leading, maar als er video beschikbaar is wordt die synchroon via een videokanaal (TV of internet) weergegeven, net als de JPG in de ID-3 header. Als er surround geluid beschikbaar is wordt die versie via het internet streaming gespeeld. Verder worden in het beoogde model 2.0 functionaliteit ingebouwd zoals Vlog en Blog waarbij mensen geluid en of beeld kunnen insturen die automatisch in het radio-automatiseringssysteem worden geïmporteerd voor gebruik tijdens de radioshow. L1 zendt iedere doordeweekse middag het programma “De Bende van Pollux” uit waarin dit soort modellen al gebruikt worden, zij het op een wat spartaanse manier. Video wordt met de hand gestart, hopelijk enigszins synchroon aan de audio en het publiek kan reageren via SMS, MSN, Telefoon, Vlog en email.
Dit zou ik graag in een modern multimedia playout systeem willen zien,  maar, naar mijn weten, is er geen enkel systeem dat dit kan. Mijn hoop is nu gevestigd op creative geesten in de open source-wereld en wat er niet is te ontwikkelen in samenwerking met L1 en wellicht andere partijen? Het rapport kan hier worden gedownload.

Interessante Open Source cases tijdens de EBU sessie:

BBC: BBC-research heeft het Ingexsysteem ontwikkeld waarmee video kan worden opgenomen (filebased) met behulp van een PC en SDI videokaarten. Het systeem bestaat uit monitorsoftware en loggingsoftware en is bijzonder gunstig geprijsd.  Het systeem biedt een oplossing voor ondermeer opname op locatie, zowel in SD als in HD. BBC medewerker David Kirby liet opnamen zien van Dragon’s Den en Eastenders, gemaakt met Ingex. Ingex is opgebouwd open technology zoals Apache/firefox, Postgres en Samba en ondersteunt ook open standaarden zoals MXF en AAF.Het systeem kan verschillende formaten leveren zoals Avid 2:1, DVCPro50 en IMX50. Ook kan tegelijkertijd een proxy- en een browseversie gemaakt worden. Kosten: rond de € 14.000 voor de recorder (4 X SDI)  en € 9.000 voor de Media Harmony server waar ongeveer 290 uur in 2:1 compressie kan worden opgeslagen. Met Avid en Final Cut Pro kunnen de bestanden worden opgehaald voor verder verwerking.
RAI: Giorgio Dimino van RAI Research Centre, was zeer tevreden over de vele open source oplossingen die momenteel voorhanden zijn en zei ze volwassen genoeg te vinden voor gebruik in een professionele media-omgeving.RAI Research Centre gebruikt veelvuldig open source software. Zo werken ze momenteel aan het ANTS systeem, Automatic News Transcription System, in gebruik voor met name het automatisch genereren van metadata t.b.v. new media production. In dit project wordt ondermeer gebruik gemaakt van Linux, Lame audio codecs, Postgres database en Zope (web application server) en het workflow management systeem: OpenFlow. Zelfs speech-to-text applicaties zijn te vinden in het open source domein. De Rai gebruikt Sphinx en ISIP.
Flumotion en Fluendo: Flumotion is een bedrijf dat streaming oplossingen biedt op basis van Gstreamer, een open source multimedia framework. Het combineert open source technology en proprietary software in een zogenaamd dual licensing model. Zo bieden ze ondermeer een streaming platform (Flumotion) en het Fluendo media centre.  Het bedrijf gebruikt verschillende open source codecs, maar combineert die met closed source, zoals Windows Media onder het mom: Nobody wants to choose. Gebruik ze allemaal om een oplossing te bieden voor alle soorten streams. Ook Flumotion onderstreept nut en noodzaak van open  technology of zoals Julien Moutte, Director van Flumotion zei tijdens het seminar:“The current scenarios are not enough for the media industry”.
 X264: Marco Digiorgi van Eurovision sprak over het gebruik van de VLC player als alternatief voor vele codec problemen. VLC, een open source mediaplayer, ondersteunt talloze formaten, zo ook de Mp4 standaard H264. Erg aardig was de demonstratie waarbij hij een live video verbinding via de VLC player maakte met iemand in een ander deel van Europa. Het gesprek verliep zonder dropouts en met een korte delay. Met name de mogelijkheid om het Operating System te minimaliseren (Linux) maakte het mogelijk om een stabiele verbinding op te zetten met een minimale delay.

© Lucas Vroemen 16-10-2007

1 gedachte over “The Gift Economy”

Reacties zijn gesloten.

Page generated in 1,058 seconds. Stats plugin by www.blog.ca